Dosje javnega naročila 002542/2019
Naročnik: ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Storitve: Sukcesivno izvajanje gradbenih del
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 678.928,47 EUR

JN002542/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002542/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019
JN002542/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2019
JN002542/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2019
JN002542/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2019
JN002542/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 26.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002542/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 079-190139
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Polona Klenovšek
studentski.domovi@stud-dom-lj.si
+386 12421000
+386 12421010

Internetni naslovi
http://www.stud-dom-lj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305299/KopijaPodopolagalska_in_tlakarska_dela_2019.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8842
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivno izvajanje gradbenih del
Referenčna številka dokumenta: 6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Sukcesivno izvajanje gradbenih del« je sukcesivno polaganje in oblaganje tal in sukcesivno izvajanje pleskarskih in krovskih del.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 511.323,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sukcesivno polaganje in oblaganje tal
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45432100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 1 je sukcesivno polaganje in oblaganje tal.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sukcesivno izvajanje pleskarskih del
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45442100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 2 je sukcesivno izvajanje pleskarskih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: sukcesivno izvajanje krovskih del
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45261210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila v sklopu 3 je sukcesivno izvajanje krovskih del.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.08.2019
Konec: 31.07.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 20.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.05.2019   09:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.05.2019   13:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Pod pogoji za ekonomski in finačni položaj zahtevate, da se priložijo potrdila bank o neblokadi v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2, za obdobje od 21.11.2018 do 20.05.2019. Na bankah in na Ajpesu so nam obrazložili in nas opozorili, da potrdil ne izdajajo za točno določene datume, ampak za 6 mesecev za nazaj od dneva, ko se vloži zahteva za izdajo potrdila. Iz česar sledi, da naknadno ali predčasno nikakor ni mogoče pridobiti potrdil na točno to obdobje, ki ga navajete. Ali je za vas sprejemljivo, da vam potrdilo priložimo pri JN, in sicer za 6-mesecev za nazaj, od dneva, ko bomo podali vlogo za izdajo BON-2 na Ajpes?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Spoštovani,
s predložitvijo dokazil je potrebno izkazati, da ponudnik izpolnjuje pogoj o neblokiranih poslovnih računih 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb, kar pomeni, da ponudnik v obdobju od 21. 11. 2018 do 20. 5. 2019 ni imel blokiranih poslovnih računov. Kot ustrezno bomo upoštevali dokazilo, iz katerega bo mogoče razbrati izpolnjevanje pogoja za to obdobje. Ponudnikom predlagamo, da na dan, ki je določen kot rok za oddajo ponudbe vložijo zahtevo za izdajo potrdila in na ta način zadostijo zahtevi. Gre za dokazilo, ki ga ponudnik predloži šele na poziv naročnika in ga ni potrebno priložiti k ponudbi do roka za oddajo ponudb.
Lep pozdravDatum objave: 07.05.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za obrazložitev navedbe "naslednja DOKAZILA NA POZIV NAROČNIKA". Ali to pomeni, da se potrdila bank in referenc, certifikati, itd. ne prilagajo in jih boste vi naknadno iskali? Saj je v nekaterih primerih nejasno navedeno kaj se prilaga oz. ne prilaga k javnemu naročilu.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji sta v točki 13. "PONUDBA" tabeli in sicer "DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB" in "DOKAZILA, KI JIH MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NA POZIV NAROČNIKA". Vse priloge/obrazce, ki so navedeni v tabeli "DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB" mora ponudnik izpolniti in jih priložiti k ponudbi do roka za oddajo ponudb. Na predložitev obrazcev, navedenih v tabeli "DOKAZILA, KI JIH MORA PONUDNIK PREDLOŽITI NA POZIV NAROČNIKA" pa bo naročnik pozval ponudnika v fazi pregledovanja ponudb.
Lep pozdravDatum objave: 13.05.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosim za dodatno pojasnilo glede veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V razpisni dokumentaciji je namreč na strani 26 navedeno, da mora biti veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 30 dni dlje od trajanja pogodbe za izvedbo javnega naročila, torej do 30.8.2021. V vzorcu navedene garancije, ki je sestavni del priloge 9, pa je navedeno da se kot datum veljavnosti vpiše datum zapadlosti zavarovanja - 30 dni dlje od poteka roka za reklamacijo napak, kar pa nikakor ni 30.8.2021. Tudi sicer je v vzorcu priloge 9 nekaj vsebinskih napak, in sicer v delu, da se izdaja navedena garancija naročniku za vzdrževanje programske opreme za sklop...Ker gre za zavezujočo izjavo ponudnika, da bo naročniku izdal original bančno garancijo v skladu z navedenim vzorcem, prosim, da vzorec priloge 9 ustrezno pojasnite oziroma ga popravite.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni,

v prilogi 9 je prišlo do napake. Zavarovanje se izdaja za: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana, za javno naročilo "Sukcesivno izvajanje gradbenih del" in pravilen datum veljavnosti bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja je 30 dni dlje od trajanja pogodbe, kar je do 30. 8. 2021.
Ponudnike prosimo, da pri izpolnjevanju upoštevajo popravke.

Lep pozdrav