Dosje javnega naročila 002529/2019
Naročnik: DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
Blago: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga 2019 2023 s sklenitvijo okvirnih sporazumov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.100.407,66 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002529/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002529/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.04.2019
JN002529/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002529/2019-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002529/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN002529/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2019
JN002529/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 06.08.2019
JN002529/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2020
JN002529/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.09.2022
Zahtevek za revizijo

    JN002529/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 079-189391
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35
4240
SI
Radovljica
Slovenija
Stanislav Kolšek, Stanislav Kolšek
stane.kolsek@dom-drjankabenedika.si
+386 45375156
+386 45375159

Internetni naslovi
http://www.dom-drjankabenedika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305301/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8835
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambnega blaga 2019 2023 s sklenitvijo okvirnih sporazumov
Referenčna številka dokumenta: R1-OS/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava prehrambnega blaga 2019 2023 s sklenitvijo okvirnih sporazumov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1: sadje sveže in suho Sklop 2: zelenjava sveža in suha Sklop 3: zelenjava, sadje zmrznjena Sklop 4: kruh in pekarsko pecivo Sklop 5: moka in mlevski izdelki Sklop 6: jajčne testenine
Sklop 7: meso klavno Sklop 8: mesni izdelki Sklop 9: perutnina in perutninski izdelki Sklop 10: jajca Sklop 11:ribe zmrznjene Sklop 12: mleko in mlečni izdelki Sklop 13: gazirane pijače,
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: sadje sveže in suho
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dom dr. Janka Benedika Radovljica, Šercerjeva ulica 35, 4240 Radovljica
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava prehrambnega blaga 2019 2023 s sklenitvijo okvirnih sporazumov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: zelenjava sveža in suha
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zelenjava sveža in suha
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: zelenjava, sadje zmrznjena
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zelenjava, sadje zmrznjena
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: kruh in pekarsko pecivo
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
kruh in pekarsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: moka in mlevski izdelki
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
moka in mlevski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: jajčne testenine
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
jajčne testenine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: meso klavno
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
meso klavno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: mesni izdelki
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
mesni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: perutnina in perutninski izdelki
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
perutnina in perutninski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: jajca
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ribe zmrznjene
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
ribe zmrznjene
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15510000
15530000
15540000
15550000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: gazirane pijače, voda, sadni sirupi, sokovi, alkoholne pijače
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15930000
15961000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
gazirane pijače, voda, sadni sirupi, sokovi, alkoholne pijače
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 55
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: zelenjava vložena, čaji, začimbe
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15861000
15863000
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zelenjava vložena, čaji, začimbe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: splošno prehrambno blago
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
splošno prehrambno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: olje sončnično rinfuza
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
olje sončnično rinfuza
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: izdelki iz zamrznjenega testa
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15612500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
izdelki iz zamrznjenega testa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: bio živila
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
bio živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: eko kruh in pekovski izdelki
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15610000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
eko kruh in pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: zamrznjeni predpripravljeni izdelki in polizdelki
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
zamrznjeni predpripravljeni izdelki in polizdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   09:15
Kraj: na Portalu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
Šercerjeva ulica 35
4240
Radovljica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   08:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR


Spoštovani!

Kot je navedeno v Prilogi k predračunu gre za argentinski oslič.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.04.2019   10:37
VPRAŠANJE
Dostava mleka in mlečnih izdelkov. Navajate, da je dobava vsak dan razen nedelje in prazniki do 7.00 ure, najkasneje do 8.00 ure. Zanima nas, če je dostava tudi ob sobotah ali samo od ponedeljka do petka.

ODGOVOR

Spoštovani!

Dobava je vsak dan, razen nedelja in prazniki.

Lep pozdrav!


Datum objave: 24.04.2019   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

11. skupina: ribe zamrznjene.

Pod 4., 5. in 6. postavko imate povsod paniran ribji file osliča. Pri 5. postavki je argentinski oslič, pri 6. pa aljaški polak. Na kaj se nanaša 4. postavka - katero vrsto osliča želite?

8. in 9. postavka sta identični, lahko določimo enako ceno ali boste eno zbrisali?

Iz 11. postavke prosim brišite nazive dobrote morja - gre za ime produkta enega od ponudnikov ...

2. morski pes - ali je lahko kotlet?

Lp

ODGOVOR


Spoštovani!

11. skupina: ribe zamrznjene.

Pod 4., 5. in 6. postavko imate povsod paniran ribji file osliča. Pri 5. postavki je argentinski oslič, pri 6. pa aljaški polak. Na kaj se nanaša 4. postavka - katero vrsto osliča želite? Želimo argentinski oslič

8. in 9. postavka sta identični, lahko določimo enako ceno ali boste eno zbrisali? Ribje palčke po obliki niso enake ribjim kockam. Določitev cene je stvar vaše presoje

Iz 11. postavke prosim brišite nazive dobrote morja - gre za ime produkta enega od ponudnikov ...

2. morski pes - ali je lahko kotlet? Lahko je kotlet
Datum objave: 24.04.2019   08:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

11. skupina: ribe zamrznjene.

Pod 4., 5. in 6. postavko imate povsod paniran ribji file osliča. Pri 5. postavki je argentinski oslič, pri 6. pa aljaški polak. Na kaj se nanaša 4. postavka - katero vrsto osliča želite?

8. in 9. postavka sta identični, lahko določimo enako ceno ali boste eno zbrisali?

Iz 11. postavke prosim brišite nazive dobrote morja - gre za ime produkta enega od ponudnikov ...

2. morski pes - ali je lahko kotlet?

Lp

ODGOVOR

Spoštovani!


11. skupina: ribe zamrznjene.

Pod 4., 5. in 6. postavko imate povsod paniran ribji file osliča. Pri 5. postavki je argentinski oslič, pri 6. pa aljaški polak. Na kaj se nanaša 4. postavka - katero vrsto osliča želite? Želimo argentinski oslič

8. in 9. postavka sta identični, lahko določimo enako ceno ali boste eno zbrisali? Ribje palčke po obliki niso enake ribjim kockam. Določitev cene je stvar vaše presoje.

Iz 11. postavke prosim brišite nazive dobrote morja - gre za ime produkta enega od ponudnikov ...

2. morski pes - ali je lahko kotlet? Lahko je kotlet


Lep pozdrav!

Datum objave: 24.04.2019   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo večkrat na teden, med 7. in
9. oz. 10.uro.

Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega
programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.
Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter
smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede
na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni
temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava 1 x tedensko v dopoldanskem
času, gre za sklope kot so:
5. Moka in mlevski izdelki
6. Jajčne testenine
13. Gazirane pijače, voda, sadni sirupi, sokovi, alkoholne pijače
14. Zelenjava vložena, čaji, začimbe
15. Splošno prehrambeno blago
18. Bio živila
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno
dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja bo zadostovala dostava najmanj 1 x tedensko v dopoldanskem
času.

Lep pozdrav!


Datum objave: 24.04.2019   12:19
VPRAŠANJE
Prijavili bi se na razpis za mleko in mlečne izdelke. Naša dostava bi se vršila od ponedeljka do petka. Zanima nas, če sprejmete tako dostavo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Možna je dostava od ponedeljka do petka.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.04.2019   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti , tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

Obveščamo vas, da bomo redno spremljali ali bodo izbrani ponudniki dejansko izdobavljali blago, za katerega so prejeli dodatne točke!

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo ob vsaki dobavi blaga preverjal ustrezno kakovost in primerjal deklaracije živil s ponujenimi certifikati ponudnikov.

Lep pozdrav!


Datum objave: 25.04.2019   09:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri pregledu ponudbenega predračuna smo opazili, da ne povprašujete po mladem zelju, tako kot ste to storili s čebulo mlado in mladim krompirjem. Ali to pomeni, da mladega zelja ne boste naročali v okviru javnega naročila? V kolikor temu ni tako, Vas pozivamo, da omenjeni artikel vključite v ponudbeni predračun.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!

Mlado zelje ni v okviru javnega naročila.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo večkrat na teden, med 7. in 9. oz. 10.uro.
Predvidevamo, da se je pogoj dnevne dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.

Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklope živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava 1-2x tedensko v dopoldanskem času, gre za sklope kot so:
5. Moka in mlevski izdelki
6. Jajčne testenine
13. Gazirane pijače, voda, sadni sirupi, sokovi, alkoholne pijače
14. Zelenjava vložena, čaji, začimbe
15. Splošno prehrambeno blago
18. Bio živila
Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo z vsakim izbranim ponudnikom določil roke dostave.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.04.2019   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja,

4. SKUPINA: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO :
KRUH AJDOV 500G Vam lahko ponudimo 400g rustikalni ali 750g v modelu ?
KRUH KORUZNI 500G Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?
PECIVO ŽEMLJA BELA 50G- Vam lahko ponudimo gramaturo 55g ?
MEDENA FIGURICA MIKLAVŽ 60G Ker je artikel ukinjen vam lahko ponudimo kruhov Parkelj 100g ?

5. SKUPINA : MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
RIŽ RJAVI 1000G- Vam lahko ponudimo pakiranje 500g ali 800g ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Spoštovani!

Sprejemamo vaše predlagane gramature in nadomestne artikle za izdelke, katere navajate, vendar morajo biti cene preračunane na zahtevano gramaturo.

Lep pozdrav!

Datum objave: 25.04.2019   13:29
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je navedeno da:
"Ponudnik mora za izpolnjevanje pogojev v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega razpisa imeti vsaj 5 (pet) referenc v vrednosti 80.000,00 z ddv, ki izkazujejo dobavo prehrambnega blaga"
Sklepamo, da morajo reference skupaj dosegati vrednost vsaj 80.000 EUR? Prosimo za potrditev.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani!

Reference morajo dosegati skupno vrednost.

Lep pozdrav!Datum objave: 25.04.2019   13:43
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za vašo pomoč, saj podatka v razpisni dokumentaciji nismo našli - okvirno kdaj predvidevate začeti z izvajanjem sporazuma?

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik predvideva izvajanje okvirnih sporazumov od 22. 7. 2019 dalje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 26.04.2019   12:46
VPRAŠANJE
SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ARTIKL ŠT. 14 SKUTA S PODLOŽENIM SADJEM 150g .
Takšnega artikla nima nobena Slovenska mlekarna
Zato prosim da ta artikel izločite iz predračuna .

ARTIKEL ŠT. 25 namaz skuta sadje 125g
Tudi takšnega izdelka nima nobena mlekarna .
Sploh ne vemo kateri izdelek bi lahko to bil
Zato prosimo da tudi ta izdelek izločite
iz predračuna .

Lep pozdrav


ODGOVOR

SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ARTIKL ŠT. 14 SKUTA S PODLOŽENIM SADJEM 150g .
Takšnega artikla nima nobena Slovenska mlekarna
Zato prosim da ta artikel izločite iz predračuna .

Art. št. 14: Naročnik ponudnike obvešča, da je z raziskavo trga ugotovil, da je navedeni artikel pod št. 14 na tržišču, zato ga ne izloča iz Priloge k predračunu.

ARTIKEL ŠT. 25 namaz skuta sadje 125g
Tudi takšnega izdelka nima nobena mlekarna .
Sploh ne vemo kateri izdelek bi lahko to bil
Zato prosimo da tudi ta izdelek izločite
iz predračuna .

Art. št. 25: Naročnik ponudnike obvešča, da artikel pod zap. št. 25 izloča iz Priloge k predračunu, zato prosimo ponudnike, da to spremembo upoštevajo pri pripravi ponudbe in za navedeni artikel v Prilogi k predračunu ne vpisujejo cene.


Lep pozdrav!

Datum objave: 29.04.2019   15:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za reference se pošlje samo seznam, ni potrebno potrjeno iz strani naročnika?

Hvala lepa.

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik bo sam preverjal reference ponudnikov in ne potrebuje potrjenih referenc.

Lep pozdrav!
Datum objave: 06.05.2019   09:59
VPRAŠANJE
Skupina 16
artikel 1: ali lahko ponudimo sončnično olje pakirano po 5L?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudniki lahko ponudijo pakiranje po 5 l.

Lep pozdrav!


Datum objave: 06.05.2019   10:00
VPRAŠANJE
Ali oznake 1/1 pomenijo 1kg, 2/1 2kg itd.?

ODGOVOR

Spoštovani!

Da.

LEP POZDRAV!


Datum objave: 06.05.2019   10:04
VPRAŠANJE
Ali so količine v predračunih za 1 leto ali za celotno obdobje?

ODGOVOR

Spoštovani!

Količine v predračunih so za obdobje enega lete.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
V RD imate na str. 8 zahtevo po predložitvi BON obrazca.
Ali lahko predložimo BON-2 obrazec?

ODGOVOR

Spoštovani!

Da.

Lep pozdrav!

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
za reference se pošlje samo seznam, ni potrebno potrjeno iz strani naročnika?

Hvala lepa.

ODGOVOR


Spoštovani!

Kot je navedeno v RD se ponudbi predloži samo seznam referenc. Naročnik bo sam preverjal reference.

Lep pozdrav!


Datum objave: 06.05.2019   10:35
VPRAŠANJE
3. skupina
artikel 11: ali so lahko kaneloni skuta/špinača?
artikel 29: pasirana špinača ali špinača listi?

Ali je lahko dostava za 3.skupino 2-3x na teden do 12. ure? Je možno, da naročnik naroča artikle en dan prej, predno jih potrebuje? Z vidika logistike nam je odgovor na to vprašanje zelo pomemben. Želimo si sodelovati z vami, vendar je dostava 5x na teden do 7.ure praktično z vidika naše logistike nemogoča.

Hvala lepa.

ODGOVOR

Spoštovani!

3. skupina
artikel 11: ali so lahko kaneloni skuta/špinača?
Lahko so z dodatkom skute

artikel 29: pasirana špinača ali špinača listi?
Špinača pasirana

Lahko je dostava 2 - 3 x na teden do 12. ure.

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.05.2019   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja
Zanima nas ali lahko oddamo BON 2 obrazec z datumom izdaje 25.04.2019 ?

Najlepša vam hvala in lepo pozdravljeniODGOVOR

Spoštovani!

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji: "Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb."

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.05.2019   10:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za odgovore:

3. SKUPINA BLAGA: ZELENJAVA, SADJE ZMRZNJENA
3. POR
5. FIŽOL STROČJI PLOŠČAT MASLEN
7. JURČKI KOCKE
8. JURČKI CELI
zgoraj navedeni artikli nimajo formule za izračun. Ali moramo ponudniki sami dodati formulo ali pustimo tako kot je? Ponudbe bodo v obeh primerih primerljive.

13. SKUPINA BLAGA: GAZIRANE PIJAČE, VODA, SADNI SIRUPI, SOKOVI, ALKOHOLNE PIJAČE
4. Naravna mineralna voda z vsebnostjo kationov in anionov, z vsebnostjo min mg/L magnezij 1000, natrij 1700, kalcij 380, / 0,5 l plastenka v kvaliteti Donat - tudi ta artikel nima formule za izračun, zato isto vprašanje: ali moramo ponudniki sami dodati formulo ali pustimo tako kot je? Ponudbe bodo v obeh primerih primerljive.

15. SKUPINA BLAGA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
3. AJVAR 1000 G
4. KUMARE VLOŽENE 4000 GR
5. NAMAZ S PAPRIKO 650G
6. PAPRIKA FILE 4000 GR - RUMENA
7. PESA RDEČA 4000 GR
8. SOLATA MEŠANA 4000 GR
9. Paradižnikova mezga dvojni koncentrat min 28% suhe snovi, neto količina 4300g
10. Ribja pašteta iz zelenjave in morskih rib neto 80 g brez konzervansov in glutena
Tudi v tem sklopu za zgoraj navedene artikle velja isto vprašanje: Ali moramo ponudniki sami dodati formulo ali pustimo tako kot je? Ponudbe bodo v obeh primerih primerljive.
11. CITRONKA 500 GR
107. ŽELATINA MLETA 100 GR
Pravilni DDV za artikla na poz. 11 in 107 je 22% in ne 9,5%. Ali moramo ponudniki sami popraviti ddv ali pustimo tako kot je? Ponudbe bodo v obeh primerih primerljive.

Hvala za odgovore

Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!

Hvala za opozorilo. Naročnik bo na portalu javnih naročil objavil popravek Priloge k predračunu.

Lep pozdrav!Datum objave: 08.05.2019   11:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ker ponudniki nimamo vedno artiklov z gramaturami, kot jih navajate v predračunu, sprašujemo, ali lahko ponudimo tam kjer se ponujen izdelek ne ujema z vašo zahtevo drugo gramaturo, katero bi preračunali na vašo zahtevano mersko mero?
Ponudniki običajno naročnika zasipamo z vprašanji ali lahko, ali lahko..., nato naročnik v večini odobri, zato predlagamo, da se ugodi našim predlogu.

Hvala

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik lahko ponudi svojo gramaturo, ki pa mora biti izračunana na zahtevano v predračunu.

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.05.2019   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, ali lahko zaradi natančnejšega poslovanja vpišemo cene brez ddv na 4 decimalna mesta?

Hvala za pozitiven odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani!

Lahko, vendar brez spreminjanja formul.

Lep pozdrav!


Datum objave: 08.05.2019   12:37
VPRAŠANJE
Ali boste kot znak kakovosti upoštevali tudi IFS, BRC, GLOBAL GAP,...?

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik bo kot znak kakovosti upošteval certifikate navedene v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav!


Datum objave: 14.05.2019   09:20
VPRAŠANJE
Prijavili bi se na razpis za dostavo mleka in mlečnih izdelkov. Naša dostava bi se vršila od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 ure. Zanima nas, če sprejmete tako dostavo.

ODGOVOR

Spoštovani!

Dostava do 7. ure, najkasneje do 8. ure.

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.05.2019   07:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

objavili ste popravek predračuna K03, kjer naj bi bile formule urejene - veza objava z dne 8.5.2019 10:02.
Pri pregledu ugotavljamo, da še vedno ni izračuna v stolpcu DDV in v stolpcu vrednost Z DDV.
Ali boste popravili, ali ponudniki sami dodamo oz. pustimo tako kot je?

5. SKUPINA BLAGA: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
11. RIŽ 1/1 - ZA VSE DOMAČE JEDI (VAKUMSKO PAKIRAN) ZA ENOLONČNICE, MLEČNE JEDI, NARASTKE IN SLADICE V KVALITETI ZLATO POLJE / SANT ANDREA 4000G - ali moramo ponudniki ponuditi vakumsko pakiran riž?

15. SKUPINA BLAGA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
71. BRESKOV SADNI NAMAZ 5/1 - ne najdemo breskev namaz 5/1. Ali lahko ponudimo marelico ali pa se cena ne poda, glede na to, da imate marelico zahtevano že na poziciji 69?
72. BOROVNIČEV SADNI NAMAZ 5/1 - ne najdemo borovničev namaz 5/1. Ali lahko ponudimo mešano ali pa se cena ne poda, glede na to, da imate mešano zahtevano že na poziciji 70?

Hvala za odgovore

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik ponudnike naproša, da manjkajoče formule dodajo sami.

5. SKUPINA BLAGA: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
11. RIŽ 1/1 - ZA VSE DOMAČE JEDI (VAKUMSKO PAKIRAN) ZA ENOLONČNICE, MLEČNE JEDI, NARASTKE IN SLADICE V KVALITETI ZLATO POLJE / SANT ANDREA 4000G - ali moramo ponudniki ponuditi vakumsko pakiran riž?

15. SKUPINA BLAGA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
71. BRESKOV SADNI NAMAZ 5/1 - ne najdemo breskev namaz 5/1. Ali lahko ponudimo marelico ali pa se cena ne poda, glede na to, da imate marelico zahtevano že na poziciji 69?
Naročnik artikel izloča iz predračuna.

72. BOROVNIČEV SADNI NAMAZ 5/1 - ne najdemo borovničev namaz 5/1. Ali lahko ponudimo mešano ali pa se cena ne poda, glede na to, da imate mešano zahtevano že na poziciji 70?
Naročnik artikel izloča iz predračuna.

Ponudnike pozivamo, da za izločene artikle ne podajajo cene.

Lep pozdrav!

Datum objave: 21.05.2019   10:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

5. SKUPINA BLAGA: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
11. RIŽ 1/1 - ZA VSE DOMAČE JEDI (VAKUMSKO PAKIRAN) ZA ENOLONČNICE, MLEČNE JEDI, NARASTKE IN SLADICE V KVALITETI ZLATO POLJE / SANT ANDREA 4000G ne vemo kaj ponuditi. Ali želite izdelek riž 1/1 za domače jedi ali riž kot Sant Andrea 4000g. V kolikor potrebujete oba, naročnika prosimo, da razpiše 2 različni postavki, ali pa naj določi samo eno vrsto riža, katero naj bi ponudili. Izdelka namreč ne moremo ponuditi pod isto postavko, saj imata različno pakiranje in različno ceno. - Ponudnik lahko ponudi riž v kvaliteti Zlato polje ali Sant Andrea.
Naročnika prosimo, da jasno napiše, kaj ponuditi, saj je enota mere kos, a zahtevana kosa sta različna eden je 1kg drugi pa 4kg.
12. RIŽ RJAVI 1000 G ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? -
13. RIŽ PARBOLED 1/1 - zahtevano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?

6. SKUPINA BLAGA: JAJČNE TESTENINE
6. REZANCI POLŠIROKI VALJANI 2/1 min 20% delež jajc izdelek nima enote mere E/M. Prosimo za popravek.
8. REZANCI ŠIROKI S KORENJEM 2/1 Izdelek je bil s strani proizvajalce testenin Pekarne Pečjak ukinjen. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz razpisa.
14. TESTENINE - ŠKOLJKE 500 GR ali lahko ponudimo izdelek metuljčki namesto školjkic?

13. SKUPINA BLAGA: GAZIRANE PIJAČE, VODA, SADNI SIRUPI, SOKOVI, ALKOHOLNE PIJAČE

Ali se moramo ponudniki javiti za to skupino za oba sklopa A in B. Želeli bi se javiti samo na sklop A. Ali je to mogoče?

10. SIRUP GOZDNI SADEŽI 5/1 ali lahko ponudimo izdelek sirup okus višnja, limona, banana-kivi ali pa ledeni čaj namesto okus gozdni sadeži?
12. NEKTAR POMARANČA 0,2L, tetrapak, minimalni sadni delež 25-50 %. ali lahko ponudimo sok pomaranča 100% sadni delež, namesto nektarja?
14. NEKTAR JABOLKO 0,2 (NEPOVR. STEKLENICA), minimalni sadni delež 25-50 % - ali lahko ponudimo izdelek v tetrapaku? V kolikor želite izdelek, ki je v steklenici, ali lahko ponudimo izdelek sok jabolko s 100% sadnim deležem v steklenički?
17. SOK MOT.POMARANČA. 100 % 1/1DIETNI (TETRAPAK) izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča brez dodanega sladkorja v 1000ml pakiranju, tetrapak? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala

14. SKUPINA BLAGA: ZELENJAVA VLOŽENA, ČAJI, ZAČIMBE
2. ČAJ JAGODA-VANILIJA 1/1 RINFUZA ali lahko ponudimo izdelek okus jagoda-malina, saj izdelek jagoda-vanilija v rinfuzi ne najdemo na trgu.
3. ČAJ KAMILICE 40 G, 40 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 40g?
4. ČAJ META 30 G, 20 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 30g?
7. ČAJ ZELENI - FILTER 40 G, 20 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 40g?
20. ZAČ. KAPRE 205 GR ne vemo kaj je naročnik imel v mislih. Mogoče začimbo koper? Kapre so sadež podoben recimo olivam in se dobijo vložene v kozarcih. Kaper se ne uporablja v suhi zmleti obliki kot začimbo. Povejte kaj ponudimo, saj ne vemo kaj želite?

15. SKUPINA BLAGA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6. PAPRIKA FILE 4000 GR RUMENA ali lahko ponudimo izdelek rdeča paprika namesto bela?
9. Paradižnikova mezga dvojni koncentrat min 28% suhe snovi, neto količina 4300g sli lahko izdelek
13. ČOKOLADA TEMNA 25 GR ali lahko ponudimo temno čokolado v 70g pakiranju, saj je v manjšem pakiranju na trgu ne najdemo. Gorenjka čokoladice v 25g pakiranju nima.
16. Lešnikov, kakavov namaz, temen, min. 13% lešnikov, manj masten kakav v prahu 7.4%, posneto mleko v prahu 6,6% neto 750g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 13% lešnikov, 7% nemastnega kakava v prahu? Podatka za posneto mleko v prahu nimamo. Hvala
V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo, da popravi opis izdelka na »posneto mleko v prahu minimalno 6,6%, saj se vrednost posnetega mleka v prahu na različnih pakiranjih Nutelle razlikuje)
17. Ribja pašteta iz zelenjave in morskih rib neto 80 g brez konzervansov in glutena artikel imate že razpisan pod postavko 10. Prosimo za izbris izdelka.
35. KAVA V ZRNU EXPRESSO 1/1 ali lahko ponudimo kakšno drugo kavo v zrnju, ali mora biti ravno za ekspresso?
39. KAVNI NADOMESTEK 250 GR želite zelo veliko količino izdelka. Ravno Proja se dobi tudi v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
46. Breskov kompot manj sladek neto 2600g /od tega min ploda 1500g izdelek imate že razpisan pod postavko 45. Prosimo za izbris. Hvala
61. MARGARINA RASTLINSKA 25% MAŠČOBE izdelek Lata ima 37% skupne maščobe. Ne vemo kaj ponuditi. V kolikor želite izdelek kot Latta prosimo spremenite opis izdelka, da bo ustrezal samo temu proizvodu. Ali pa lahko vseeno ponudimo izdelek, ki vsebuje le 25% maščob, kakor prvotno zahtevano, le druge blagovne znamke.
63. Margarina za cvrtje v parnokonvekcijskih pečicah 3,7 lit, z vsebnostjo 60 % večkrat nenasičenih maščobnih kislin- na deklaraciji od Combi profi je navedeno, da vsebuje samo 40% sončničnega olja. Navedba, da vsebuje 60% večkrat nanasičenih maščobnih kislin na proizvodu ne najdemo. Ali lahko izdelek
Combi profi vseeno ponudimo?
64. MARGARINA 80% MAŠČOBE 250 GR margarina Zvijezda Klasik za peko vsebuje 60% maščob. Ali jo lahko vseeno ponudimo?
67. NAMAZ S PAPRIKO 600- 800G (MIN 60% VSEBNOST PAPRIKE) postavka se vam podvaja. Izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 5. Prosimo za umik izdelka. Hvala
103. TESTO REZANČEVO (za lazanjo) 500 gr ali lahko ponudimo testenine za lazanjo, saj ne vemo kaj naj bi bilo rezančevo testo?

18. SKUPINA BLAGA: BIO ŽIVILA
2. ŠPAGETI IZ SVETLE PIRINE MOKE, DEMETER, 500 GR izdelek na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate pirine moke?
5. RIŽ PARBOILED, DEMETER 1/1 ali lahko ponudimo bio dolgozrnati riž, ki ni parboiled?
9. REZANCI ŠIROKI, IZ SVETLE PIRINE MOKE, DEMETER 500 GR izdelek na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate pirine moke?
10. SOLATNO OLJE, DEMETER 500 ML izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek BIO Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, nerafinirano 100% bučno olje?
14. SVETLI PIRINI MAKARONI, DEMETER 500 GR izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate moke bio?
17. SOJINI KOSMIČI 1/1 izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 4. Prosimo za izbris izdelka. Hvala

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani!

5. SKUPINA BLAGA: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI
11. RIŽ 1/1 - ZA VSE DOMAČE JEDI (VAKUMSKO PAKIRAN) ZA ENOLONČNICE, MLEČNE JEDI, NARASTKE IN SLADICE V KVALITETI ZLATO POLJE / SANT ANDREA 4000G ne vemo kaj ponuditi. Ali želite izdelek riž 1/1 za domače jedi ali riž kot Sant Andrea 4000g. V kolikor potrebujete oba, naročnika prosimo, da razpiše 2 različni postavki, ali pa naj določi samo eno vrsto riža, katero naj bi ponudili. Izdelka namreč ne moremo ponuditi pod isto postavko, saj imata različno pakiranje in različno ceno. - Ponudnik lahko ponudi riž v kvaliteti Zlato polje ali Sant Andrea.
Naročnika prosimo, da jasno napiše, kaj ponuditi, saj je enota mere kos, a zahtevana kosa sta različna eden je 1kg drugi pa 4kg. - Ponudnik lahko ponudi različno pakiranje, vendar mora biti cena oblikovana na zahtevano gramaturo.
12. RIŽ RJAVI 1000 G ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? - Lahko, vendar mora biti cena oblikovana na zahtevano gramaturo.
13. RIŽ PARBOLED 1/1 - zahtevano imate veliko količino izdelka. Ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju? Lahko, vendar mora biti cena oblikovana na zahtevano gramaturo.

6. SKUPINA BLAGA: JAJČNE TESTENINE
6. REZANCI POLŠIROKI VALJANI 2/1 min 20% delež jajc izdelek nima enote mere E/M. Prosimo za popravek. - e/m je KOM.
8. REZANCI ŠIROKI S KORENJEM 2/1 Izdelek je bil s strani proizvajalce testenin Pekarne Pečjak ukinjen. Naročnika prosimo, da umakne izdelek iz razpisa. - Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
14. TESTENINE - ŠKOLJKE 500 GR ali lahko ponudimo izdelek metuljčki namesto školjkic? - Lahko.

13. SKUPINA BLAGA: GAZIRANE PIJAČE, VODA, SADNI SIRUPI, SOKOVI, ALKOHOLNE PIJAČE

Ali se moramo ponudniki javiti za to skupino za oba sklopa A in B. Želeli bi se javiti samo na sklop A. Ali je to mogoče? - Ponudnik mora ponuditi vse artikle v navedenem sklopu (A+B).

10. SIRUP GOZDNI SADEŽI 5/1 ali lahko ponudimo izdelek sirup okus višnja, limona, banana-kivi ali pa ledeni čaj namesto okus gozdni sadeži? - Ne, ponudnik mora ponuditi zahtevano.
12. NEKTAR POMARANČA 0,2L, tetrapak, minimalni sadni delež 25-50 %. ali lahko ponudimo sok pomaranča 100% sadni delež, namesto nektarja? - Ne, saj bi bile cene neprimerljive.
14. NEKTAR JABOLKO 0,2 (NEPOVR. STEKLENICA), minimalni sadni delež 25-50 % - ali lahko ponudimo izdelek v tetrapaku? V kolikor želite izdelek, ki je v steklenici, ali lahko ponudimo izdelek sok jabolko s 100% sadnim deležem v steklenički? - Ne, saj bi bile cene neprimerljive.
17. SOK MOT.POMARANČA. 100 % 1/1DIETNI (TETRAPAK) izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo 100% sok pomaranča brez dodanega sladkorja v 1000ml pakiranju, tetrapak? V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno). Hvala - Da.

14. SKUPINA BLAGA: ZELENJAVA VLOŽENA, ČAJI, ZAČIMBE
2. ČAJ JAGODA-VANILIJA 1/1 RINFUZA ali lahko ponudimo izdelek okus jagoda-malina, saj izdelek jagoda-vanilija v rinfuzi ne najdemo na trgu.
- Naročnik je z raziskavo trga ugotovil, da navedeni čaj, ki ga zahtevamo na trgu obstaja.
3. ČAJ KAMILICE 40 G, 40 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 40g? - Ponudnik mora podati skupno ceno za 40 vrečk po 40g.
4. ČAJ META 30 G, 20 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 30g? - Ponudnik mora podati skupno ceno za 20 vrečk po 30g.
7. ČAJ ZELENI - FILTER 40 G, 20 VREČK naročnika prosimo za potrditev, da ceno čaja podamo na 40g? - Ponudnik mora podati skupno ceno za 20 vrečk po 40g.
20. ZAČ. KAPRE 205 GR ne vemo kaj je naročnik imel v mislih. Mogoče začimbo koper? Kapre so sadež podoben recimo olivam in se dobijo vložene v kozarcih. Kaper se ne uporablja v suhi zmleti obliki kot začimbo. Povejte kaj ponudimo, saj ne vemo kaj želite? Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.

15. SKUPINA BLAGA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
6. PAPRIKA FILE 4000 GR RUMENA ali lahko ponudimo izdelek rdeča paprika namesto bela? - Lahko.
9. Paradižnikova mezga dvojni koncentrat min 28% suhe snovi, neto količina 4300g sli lahko izdelek
13. ČOKOLADA TEMNA 25 GR ali lahko ponudimo temno čokolado v 70g pakiranju, saj je v manjšem pakiranju na trgu ne najdemo. Gorenjka čokoladice v 25g pakiranju nima. - Lahko, vendar mora biti cena podana za zahtevano gramaturo.
16. Lešnikov, kakavov namaz, temen, min. 13% lešnikov, manj masten kakav v prahu 7.4%, posneto mleko v prahu 6,6% neto 750g ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 13% lešnikov, 7% nemastnega kakava v prahu? Podatka za posneto mleko v prahu nimamo. Hvala - Lahko.
V kolikor je odgovor negativen naročnika prosimo, da popravi opis izdelka na »posneto mleko v prahu minimalno 6,6%, saj se vrednost posnetega mleka v prahu na različnih pakiranjih Nutelle razlikuje)
17. Ribja pašteta iz zelenjave in morskih rib neto 80 g brez konzervansov in glutena artikel imate že razpisan pod postavko 10. Prosimo za izbris izdelka. -Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
35. KAVA V ZRNU EXPRESSO 1/1 ali lahko ponudimo kakšno drugo kavo v zrnju, ali mora biti ravno za ekspresso? - Mora biti za expresso.
39. KAVNI NADOMESTEK 250 GR želite zelo veliko količino izdelka. Ravno Proja se dobi tudi v 1000g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? -Lahko, vendar mora biti cena podana na zahtevano gramaturo.
46. Breskov kompot manj sladek neto 2600g /od tega min ploda 1500g izdelek imate že razpisan pod postavko 45. Prosimo za izbris. Hvala - Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
61. MARGARINA RASTLINSKA 25% MAŠČOBE izdelek Lata ima 37% skupne maščobe. Ne vemo kaj ponuditi. V kolikor želite izdelek kot Latta prosimo spremenite opis izdelka, da bo ustrezal samo temu proizvodu. Ali pa lahko vseeno ponudimo izdelek, ki vsebuje le 25% maščob, kakor prvotno zahtevano, le druge blagovne znamke. - Ponudniki lahko ponudijo druge blagovne znamke.
63. Margarina za cvrtje v parnokonvekcijskih pečicah 3,7 lit, z vsebnostjo 60 % večkrat nenasičenih maščobnih kislin- na deklaraciji od Combi profi je navedeno, da vsebuje samo 40% sončničnega olja. Navedba, da vsebuje 60% večkrat nanasičenih maščobnih kislin na proizvodu ne najdemo. Ali lahko izdelek
Combi profi vseeno ponudimo? - Da.
64. MARGARINA 80% MAŠČOBE 250 GR margarina Zvijezda Klasik za peko vsebuje 60% maščob. Ali jo lahko vseeno ponudimo? -Lahko.
67. NAMAZ S PAPRIKO 600- 800G (MIN 60% VSEBNOST PAPRIKE) postavka se vam podvaja. Izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 5. Prosimo za umik izdelka. Hvala - Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
103. TESTO REZANČEVO (za lazanjo) 500 gr ali lahko ponudimo testenine za lazanjo, saj ne vemo kaj naj bi bilo rezančevo testo?
- Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
18. SKUPINA BLAGA: BIO ŽIVILA
2. ŠPAGETI IZ SVETLE PIRINE MOKE, DEMETER, 500 GR izdelek na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate pirine moke? - Lahko.
5. RIŽ PARBOILED, DEMETER 1/1 ali lahko ponudimo bio dolgozrnati riž, ki ni parboiled? Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
9. REZANCI ŠIROKI, IZ SVETLE PIRINE MOKE, DEMETER 500 GR izdelek na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate pirine moke? - Lahko.
10. SOLATNO OLJE, DEMETER 500 ML izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek BIO Štajersko prekmursko bučno olje Slovenija, nerafinirano 100% bučno olje? Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
14. SVETLI PIRINI MAKARONI, DEMETER 500 GR izdelka na trgu ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek, ki je narejen iz polnozrnate moke bio? Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.
17. SOJINI KOSMIČI 1/1 izdelek imate že razpisan pod zaporedno številko 4. Prosimo za izbris izdelka. Hvala Naročnik izloča navedeni artikel. Ponudnike prosimo, da ne podajajo cene za navedeni artikel.Datum objave: 21.05.2019   11:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

nismo zasledili odgovora na zastavljeno vprašanje pri skupini 5 - MOKA IN MLEVSKI IZDELKI za artikel na poziciji 11. RIŽ 1/1 - ZA VSE DOMAČE JEDI (VAKUMSKO PAKIRAN) ZA ENOLONČNICE, MLEČNE JEDI, NARASTKE IN SLADICE V KVALITETI ZLATO POLJE / SANT ANDREA 4000G.

Sprašujemo, ali moramo ponudniki ponuditi riž VAKUMSKO PAKIRAN?


Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani!

Da, zaradi zagotavljanja popolne zaščite riža pred zunanjimi vplivi in daljšega časa uporabnosti.

Lep pozdrav!.