Dosje javnega naročila 002465/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: Širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 50.996,00 EUR

JN002465/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.04.2019
JN002465/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002465/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2019
JN002465/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN002465/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
JN002465/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 01.07.2019
JN002465/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002465/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Petra Meža
javna-narocila@velenje.si
+386 38961710
+386 38961655

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8848
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je širitev avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles v Velenju (t.i. sistem BICY).

Naročilo je sestavljeno iz dveh sklopov:
A sklop: Širitev avtomatiziranega sistema izposoje koles na eni lokaciji s 6 priključnimi mesti za navadna kolesa ter vzpostavitvijo avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na eni lokaciji s 6 priključnimi mesti za električna kolesa.
ROK: Ponudnik mora nadgraditi avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles z dvema postajama in sedmimi kolesi najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe.

B sklop: Postavitev 4 priključnih stebričkov za izposojo električnih koles in 2 informacijskih kontrolnih terminalov
ROK: Ponudnik mora vzpostaviti priključne stebričke in informacijska terminala najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe.

Potrebno je predložiti ponudbo za oba sklopa. V primeru, da bo ponudnik predložil ponudbo samo za en sklop, bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Širitev avtomatiziranega sistema izposoje koles na eni lokaciji s 6 priključnimi mesti za navadna kolesa ter vzpostavitvijo avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na eni lokaciji s 6 prik
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
A sklop: Širitev avtomatiziranega sistema izposoje koles na eni lokaciji s 6 priključnimi mesti za navadna kolesa ter vzpostavitvijo avtomatiziranega sistema izposoje električnih koles na eni lokaciji s 6 priključnimi mesti za električna kolesa.
ROK: Ponudnik mora nadgraditi avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles z dvema postajama in sedmimi kolesi najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet naročila vezan na sklop A se sofinancira s strani projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, program CLLD, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Postavitev 4 priključnih stebričkov za izposojo električnih koles in 2 informacijskih kontrolnih terminalov
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48900000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
B sklop: Postavitev 4 priključnih stebričkov za izposojo električnih koles in 2 informacijskih kontrolnih terminalov
ROK: Ponudnik mora vzpostaviti priključne stebričke in informacijska terminala najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Predmet naročila vezan na sklop B je del projekta Smart Commuting (CE1161), ki je v višini 85 % sofinanciran s strani programa Interreg Srednja Evropa


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji in izpolnjevanje posameznih pogojev je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 03.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.05.2019   11:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam nekaj vprašanj vezanih na vaše javno naročilo:

1. V razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik nadgraditi avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles z dvema postajama in sedmimi kolesi najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe. V točki tehnična specifikacija pa ne navajate koles kot predmeta nabave, prav tako ni naveden opis željenih koles.

2. Navajate, da mora ponudnik na podlagi IV. točke navodil - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE izdelati in v svoji ponudbi predložiti izpolnjen obrazec Tehnične specifikacije predračuna v Excelovi obliki in oddati pdf. obliko dokumenta. Med razpisno dokumentacijo omenjene Excelova datoteke ne najdemo.

3. Navajate, da mora imeti terminal nadstrešnico proti dežju in soncu ter izpolnjuje minimalne standarde IP54 (prah in voda). Ali mora biti nadstrešnica del terminala ali je mišljena kot samostoječa konstrukcija? Glede na to, da je zahteva po IP54, menimo, da nadstrešnica ni potrebna. S to zahtevo pa menimo, da se omejuje izbor drugih ponudnikov.

4. V razpisni dokumentaciji navajate priključitev na že vzpostavljeno aplikacijo za krmiljenje s sistemom ter vzpostavitev nadzornega sistema. Ali omogoča obstoječi ponudnik API integracijo sistema oziroma ali programska oprema terminala omogoča priključitev stojal drugega proizvajalca?

5. V razpisni dokumentaciji navajate tudi postavitev videonadzora, ne navajate pa željenih tehničnih specifikacije sistema. Poleg tega menimo, da kamere niso potrebne, saj obstajajo druge učinkovitejše metode za nadzor preko evidence sistema izposoje koles, poleg tega pa lahko postavitev in opravljanje nadzora vpliva na višjo ceno ponudbe.


ODGOVOR

1. V razpisni dokumentaciji navajate, da mora ponudnik nadgraditi avtomatiziran sistem izposoje mestnih koles z dvema postajama in sedmimi kolesi najkasneje v roku osem tednov od podpisa pogodbe. V točki tehnična specifikacija pa ne navajate koles kot predmeta nabave, prav tako ni naveden opis željenih koles.

Pojavila se je napaka v razpisni dokumentaciji, saj nakup koles ni predmet te razpisne dokumentacije. Prosimo da se to upošteva pri pripravi ponudbe.

2. Navajate, da mora ponudnik na podlagi IV. točke navodil - TEHNIČNE SPECIFIKACIJE izdelati in v svoji ponudbi predložiti izpolnjen obrazec Tehnične specifikacije predračuna v Excelovi obliki in oddati pdf. obliko dokumenta. Med razpisno dokumentacijo omenjene Excelova datoteke ne najdemo.

Naročnik bo spremenil razpisno dokumentacijo na način, da ne bo potrebno predložiti tehničnih specifikacij predračuna, zgolj obrazec Ponudbeni predračun.
Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije na Portalu JN in na spletni strani https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi. Pri pripravi ponudbe morajo biti vse spremembe upoštevane.


3. Navajate, da mora imeti terminal nadstrešnico proti dežju in soncu ter izpolnjuje minimalne standarde IP54 (prah in voda). Ali mora biti nadstrešnica del terminala ali je mišljena kot samostoječa konstrukcija? Glede na to, da je zahteva po IP54, menimo, da nadstrešnica ni potrebna. S to zahtevo pa menimo, da se omejuje izbor drugih ponudnikov.

Mišljena je nadstrešnica kot del terminala (pritrjena direktno na terminal), da zagotavlja uporabniku zaščito pred vremenskimi vplivi.
Zahteva po IP54 je zaradi zaščite samega terminala/elektronike v terminalu. Nadstrešnica je mišljena kot zaščita terminala pred soncem /dežjem. Sam terminal vsebuje nadstrešnico, katera pomaga pred soncem in pa pred nabiranju kapljic na zaslonu, kar olajša upravljanje z zaslonom na dotik. Nadstrešnica je zahtevana kot del terminala.4. V razpisni dokumentaciji navajate priključitev na že vzpostavljeno aplikacijo za krmiljenje s sistemom ter vzpostavitev nadzornega sistema. Ali omogoča obstoječi ponudnik API integracijo sistema oziroma ali programska oprema terminala omogoča priključitev stojal drugega proizvajalca?

Ponudnik se mora za izvedbo priključitve postaje predhodno dogovoriti oz. povezati z obstoječim upravljavcem avtomatiziranega sistema koles glede vidikov sistemskega oziroma tehničnega upravljanja. Obstoječi upravljavec avtomatiziranega sistema koles je javni zavod Šolski center Velenje. Kar je tudi navedeno v razpisni dokumentaciji.

5. V razpisni dokumentaciji navajate tudi postavitev videonadzora, ne navajate pa željenih tehničnih specifikacije sistema. Poleg tega menimo, da kamere niso potrebne, saj obstajajo druge učinkovitejše metode za nadzor preko evidence sistema izposoje koles, poleg tega pa lahko postavitev in opravljanje nadzora vpliva na višjo ceno ponudbe.

Videonadzor je zahtevan. Opisane so tehnične specifikacije »nadzorni sistem z videokamerami« za SKLOP A:
Sistem za stalen video nadzor postaj koles. Na vsaki postaji (SKLOP A, 2 postaji) mora biti nameščena IP nadzorna kamera, ki ves čas snema dogajanje na lokaciji. Omogočeno mora biti shranjevanje posnetkov za 7 dni, v primeru izpada LAN/WiFi povezave omogočeno tudi začasno snemanje na spominsko kartico. Kamera mora imeti ločljivost vsaj 720P ter omogočati tudi nočni (infra-rdeči) način snemanja. Kamera mora biti za zunanjo uporabo (standard IP68) in za temperaturno območje delovanja vsaj od -20°C do +60°C. Sistem je lahko združen s sistemom za video nadzor stanja izposojenih in vrnjenih koles.