Dosje javnega naročila 002701/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije za Ureditev odseka za dializo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002701/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002701/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002701/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN002701/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN002701/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002701/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Nabavna služba, mag. Andreja Stepanovič
andreja.stepanovic@sb-ms.si
+386 25123128
+386 25123821

Internetni naslovi
https://www.sb-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305381/02_RD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9090
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije za Ureditev odseka za dializo
Referenčna številka dokumenta: NMV015/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava projektne dokumentacije za Ureditev odseka za dializo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava projektne dokumentacije za Ureditev odseka za dializo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   12:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   07:45
VPRAŠANJE
Glede na zahtevani obseg del, smatramo, da je predvideni rok za izvedbo naročila 60 dni po podpisu pogodbe oziroma 15 dni po recenziji nerealen (navodila za pripravo ponudbe stran 3).
V obvestilu o naročilu, pa imate navedeno v točki II.2.7 trajanje v mesecih: 60, kar je verjetno napaka.

Prosimo vas, da določite realen rok izvedbe naročila 120 dni po podpisu pogodbe plus 30 dni po recenziji.

ODGOVOR
Naročnik bo podaljšal rok za izvedbo in sicer:
- rok izvedbe naročila 120 dni po podpisu pogodbe,
- rok izvedbe po recenziji 30 dni.

V obvestilu o naročilu v točki II.2.7 trajanje v mesecih je napaka, naročnik bo objavil popravek (glede na podan odgovor).

Datum objave: 14.05.2019   07:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisu (vzorec pogodbe) omenjate projektno nalogo, ki ni predložena. Pozivamo naročnika, da objavi projektno nalogo za GOI dela in pohištveno opremo.

Ali je predložena idejna zasnova zavezujoča, saj bi bilo nujno izdelati novo idejno zasnovo.

Ker navajate, da medicinska oprema ni predmet te ponudbe, sprašujemo ali so inštalacije dializne opreme predmet obdelave tega projekta?

Pozivamo naročnika naj se opredeli kaj je predmet tega projekta! Kako je s posegi v delujoči urgenci v pritličju z ozirom na predelave stropov v pritličju in vertikalnih inštalacij.

Ali je nadzidava urgence skladna z veljavnim prostorskim aktom ?

Glede na napisano vas tudi pozivamo k podaljšanju roka!

Hvala za odgovor!

ODGOVOR
v razpisu (vzorec pogodbe) omenjate projektno nalogo, ki ni predložena. Pozivamo naročnika, da objavi projektno nalogo za GOI dela in pohištveno opremo.

Odg: Naročnik nima pripravljene projektne naloge vzorec pogodbe bo popravljen.


Ali je predložena idejna zasnova zavezujoča, saj bi bilo nujno izdelati novo idejno zasnovo.

Odg: Idejna zasnova ostane enaka. Ponudnik pa je dolžan izdelati IZP (idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev vloga za projektne pogoje).


Ker navajate, da medicinska oprema ni predmet te ponudbe, sprašujemo ali so inštalacije dializne opreme predmet obdelave tega projekta?

Odg: Da, inštalacije so predmet obdelave tega projekta.


Pozivamo naročnika naj se opredeli kaj je predmet tega projekta! Kako je s posegi v delujoči urgenci v pritličju z ozirom na predelave stropov v pritličju in vertikalnih inštalacij.

Odg: Naročnik razpolaga z vsemi PID-i , tako niso potrebni nobeni posegi v pritličju v smislu projektiranja.

Ali je nadzidava urgence skladna z veljavnim prostorskim aktom ?

Odg: Naročnik objavlja link do veljavnega prostorskega akta: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20162390 (merodajen je 67. člen).

Glede na napisano vas tudi pozivamo k podaljšanju roka!

Odg: Naročnik je že podaljšal rok za izvedbo s 60 na 120 dni po podpisu pogodbe.