Dosje javnega naročila 002600/2019
Naročnik: OBČINA BOHINJ, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica
Storitve: Izvajanje občasnih prevozov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 28.798,50 EUR

JN002600/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2019
JN002600/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002600/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.05.2019
JN002600/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.06.2019
JN002600/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002600/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOHINJ
Triglavska cesta 35
4264
SI
Bohinjska Bistrica
Slovenija
Občina Bohinj
obcina@bohinj.si
+386 45770100
+386 45721864

Internetni naslovi
http://obcina.bohinj.si/

Javni zavod Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260
SI
Bled
Slovenija
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si
+386 45780205

Internetni naslovi
https://www.tnp.si/sl/spoznajte/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://obcina.bohinj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8874
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Referenčna številka dokumenta: 430-5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitve prevozov.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Sklop 1
Sklop 2
Sklop 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Srednja vas - Voje, Vogar, planina Blato
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 1: Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta) - Voje, Vogar, planina Blato - Srednja vas (parkirišče Srednja vas 14 - Senožeta)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bohinjska Bistrica - Bohinjsko jezero
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 2: Bohinjska Bistrica (parkirišče Bohinjska Bistrica 23 - Kobla) Bohinjsko jezero - Bohinjska Bistrica (parkirišče Bohinjska Bistrica 23 - Kobla)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvajanje občasnih prevozov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ribčev Laz - Bohinjsko jezero - Ukanc
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje občasnih prevozov:
Relacija 3: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
Relacija 4: Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal) - Bohinjsko jezero - Ukanc (Zlatorog) - Ribčev Laz (parkirišče Ribčev Laz 10 - Kristal)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 22.06.2019
Konec: 15.09.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v navodilih razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   09:05
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.04.2019   09:00

Dodatne informacije:
Naročnik opozarja ponudnike, da je potrebno ponudbo oddati na portalu e-JN, zavarovanje za resnost ponudbe pa do roka za oddajo ponudb posredovati na naročnikov naslov po pošti ali osebno.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   09:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V 7. členu pogodbe je zapisano: »Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika takoj zagotovil nadomestno vozilo ali nadomestnega voznika .
Prosim za točnejšo časovno opredelitev, saj takojšnja zagotovitev fizično ni možna. Realno je nadomestilo možno zagotoviti v roku 1,5 do 2 ur, odvisno od časa in kraja, ker primer nastane.
Vsekakor se strinjam, da je odziv izvajalca na reševanje situacije takojšen.

V 8. členu pogodbe je zapisano, da »izvajalec soglaša, da se vsa vozila opremijo z logotipom naročnika (»nalepka za cvetoči Bohinj«)«.
Izkustveno predlagam, da je bolje da se nadomestijo magnetne table.
Predlagam, da se doda določilo, da se (nalepke) magnetne table po zaključku veljavnosti pogodbe odstranijo z vozil.
Hvala za obravnavo.


ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik se strinja z vašim predlogom, da se nadomestno vozilo v primeru okvare ali odsotnost voznika zagotovi v roku 1. ure oz. maksimalno v roku 2. ur. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj obvestiti naročnika in na postaji izobesiti obvestilo o zamudah.

Glede magnetnih tabel pa smo na podlagi izkušenj s preteklih let ugotovili, da se na večjih površinah bolje obnesejo nalepke. Le-te tudi po 2,5 mesecih na vozilih ne bodo pustile sledi, tudi če bodo vozila na soncu cel dan. Lansko leto je bila zaradi podobnih dilem pridobljena izjava izvajalca polepitev. V kolikor bo ponudnik želel uporabo magnetnih tabel, so za naročnika sprejemljive tudi te.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe upošteval spremembo 7. in 8. člena pogodbe, zato se ta objava smatra kot popravek

Lep pozdrav.