Dosje javnega naročila 002502/2019
Naročnik: AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE, Stegne 7, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.600,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002502/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002502/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.05.2019
JN002502/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2019
JN002502/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002502/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE
Stegne 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Željko Smiljanić
info.box@akos-rs.si
+386 15836300
+386 15111101

Internetni naslovi
http://www.akos-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305478/RD.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305478/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8818
I.4 Vrsta javnega naročnika
Nacionalna ali zvezna agencija/urad
I.5 Glavna področja dejavnosti
Regulativni organ, pristojen za regulacijo in nadzor delovanja na področju elektronskih komunikacij, pošte, železniškega prometa, avdiovizualnih medijskih storitev


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let
Referenčna številka dokumenta: 4300-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71630000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let. Vzdrževanje vključuje redno vzdrževanje objekta, antenskega stolpa in opreme na 12 lokacijah in opreme na merilnem vozilu, intervencijska popravila, investicijsko vzdrževanje in enostavna opravila (npr. košnja, barvanje, čiščenje...).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50333000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje sistema radijskih nadzornih postaj za obdobje 4 let.

Naročnik bo storitve iz tehničnih specifikacij naročal pisno z elektronskim sporočilom. Intervencijska popravila bo naročnik naročal na dežurno telefonsko številko izvajalca .
1. REDNO VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje obsega procese, določene v Tabeli 1, na dvanajstih lokacijah, ki tvorijo sistem radijskih nadzornih postaj (RNMS) in vzdrževanje merilnega vozila Sprinter, in zajema naslednje aktivnosti:

A) na lokacijah se vrši redno vzdrževanje 2 x letno (april/maj in oktober/november);
B) na merilnem vozilu Sprinter se vrši redno vzdrževanje 1 x letno (april/maj).

Meritve antenskih kablov in anten na lokacijah ter v vozilu se izvajajo v frekvenčnem pasu od 20 MHz do 3 GHz.

Opisi posameznih lokacij:

1. Jeruzalem:
Zidan objekt (hiša) v naselju Jeruzalem s prosto stoječim predalčnim stolpom. Dostop po asfaltirani cesti do objekta iz smeri Ormož ali Ljutomer.

2. Rašica
Zidan objekt desno od planinskega doma na Rašici. En antenski stolp je na vrhu razglednega stolpa, drugi pa ob objektu. Dostop s terenskim avtom iz vasi Rašica do objekta in stolpa.

3. Stegne 7
Sedež AKOS-a. Antenski stolp je na strehi objekta.

4. Langusova 4
Antenski stolp je na strehi objekta. Oprema je montirana na zgornji etaži stopnišča (vhod iz Tržaške 19A).

5. Novo Mesto
Oprema je v objektu meteorološke postaje na Maistrovi 18, v posebni sobi z lastnim vhodom. Antenski stolp je cca. 20 m od objekta. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

6. Šentjungert
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku, ki stoji na parc. št. 1546/6, K. O. Šentjungert. Dostop po asfaltirani cesti do objekta.

7. Dravograd
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku znotraj ograje izletniške kmetije Anice Mori, Ojstrica 7, Dravograd. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do ograje.

8. Sabotin
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku med obema objektoma (bivša vojašnica) pod vrhom Sabotina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti.


9. Cirnik
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Cirnik, Jesenice na Dolenjskem, na parc. št. 1561/2, K. O. Velika Dolina. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do zabojnika.

10. Leskovec
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku v naselju Leskovec (ob črpališču vaškega vodovoda), Šentjanž, parc. št. 5, K. O. Podboršt. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti do naselja, nato makadam (cca 150 m) do zabojnika.

11. Žavcarjev vrh
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 390/1 k.o. Žavcarjev vrh. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po cesti, ki vodi iz Brestanice do planinskega doma na Žavcarjevem vrhu. Cesta je asfaltirana, zadnjih nekaj kilometrov pa je makadamska. Cca. 500 m pred planinskim domom se levo odcepi kolovoz, ki vodi do radijske nadzorne postaje (cca. 500m).

12. Poljane
Oprema je v prosto stoječem montažnem zabojniku na parc. št. 2216/3, K. O. Pomjan. Antenski stolp je ob zabojniku. Dostop po asfaltirani cesti Šmarje Pomjan do odcepa proti Poljanam (skozi Verčev Bošk), po makadamski cesti (cca. 500 m) do zabojnika.


2. INTERVENCIJSKA POPRAVILA

Nujna in nenačrtovana popravila opreme na terenu ali v delavnici serviserja ter sanacijo opreme zaradi večjih napak ali okvar, ki jih ni možno odpraviti na terenu in zahtevajo namestitev rezervne opreme.


3. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Investicijsko vzdrževanje obsega večja vzdrževalna in/ali obnovitvena dela radijskih nadzornih postaj, ki se izvajajo periodično, praviloma na vsakih 10 let z namenom zagotavljanja njihove dolgoročne funkcionalnosti.


4. ENOSTAVNA OPRAVILA

Za enostavna opravila se štejejo dela kot so košnja, barvanje, čiščenje ipd..
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej 8. točko II. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   09:01
Kraj: Informacijski sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.04.2019   23:59

Dodatne informacije:
Naročnik bo potencialnim ponudnikom omogočil ogled svoje tipične radijske nadzorne postaje. Ogled bo potekal dne 26. 4. 2019 ob 9. uri, ko bo tudi odhod izpred sedeža naročnika. Zbor potencialnih ponudnikov bo ob 8.50 uri na parkirišču pred sedežem naročnika. Potencialni ponudniki morajo zagotoviti lasten prevoz (priporočljivo je terensko vozilo s štirikolesnim pogonom).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.