Dosje javnega naročila 002503/2019
Naročnik: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Storitve: Pravno svetovanje in izdelava dokumentacije v postopku javno-zasebnega partnerstva
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 88.364,60 EUR

JN002503/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002503/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.04.2019
JN002503/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.05.2019
JN002503/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.12.2019
JN002503/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002503/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18
8250
SI
Brežice
Slovenija
Vilma Zupančič
vilma.zupancic@brezice.si
+386 76205561
+386 74990052

Internetni naslovi
http://www.brezice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.brezice.si/objave/javna_narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8868
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Pravno svetovanje in izdelava dokumentacije v postopku javno-zasebnega partnerstva
Referenčna številka dokumenta: JN 7-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79110000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvajanje storitev pravnega svetovanja in izdelava investicijske ter tehnične dokumentacije v postopku javno zasebnega partnerstva pri celoviti in delni energetski obnovi javnih objektov v občini Brežice.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71330000
79418000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Brežice
II.2.4 Opis javnega naročila
Občina Brežice pripravlja izvedbo dveh investicijskih projektov:
1. »Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«, ki vključuje 9 javnih objektov.
2. »Delna energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Brežice«, ki vključuje 8 javnih objektov.
Občina Brežice načrtuje oba navedena projekta izvesti po principu »pogodbenega zagotavljanja energetskih prihrankov«, kot to omogoča Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
Predmet javnega naročila so naslednje storitve:
1. Pravno svetovanje
2. Izdelava investicijske dokumentacije
3. Izdelava razširjenega energetskega pregleda
4. Priprava vloge za prijavo na javni razpis Kohezijskega sklada

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 28.05.2019
Konec: 25.11.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   12:00

Dodatne informacije:
Projekt predvideva sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   09:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko predložimo referenčna potrdila, ki so vsebinsko ustrezna, smo pa jih pridobili za drug postopek javnega naročila?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Da.