Dosje javnega naročila 002493/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-122/19 - Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.318,78 EUR

JN002493/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002493/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.05.2019
JN002493/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002493/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002493/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8869
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-122/19 - Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-122/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Toplarniška 19 v Ljubljani in na lokaciji izbranega ponudnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava rezervnih delov za dogorevalno rešetko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 168
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok dobave blaga se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na dobavo blaga in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega oziroma jih ni povzročil izvajalec. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za novi rok dobave blaga, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 06.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   09:24
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-121/19 za Dobavo rezervnih delov za dogorevalno rešetko

1. Dne 29. 4. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani!

Pri poglavju 2.2. Posebne zahteve / 2.2.1. Tehnična specifikacija je navedena Veriga 25/21x203 (Zng.-0.50010/00454-0014/00), količina znaša 1 kos.
Prosimo za pojasnilo, koliko metrov (m) navedene verige je predmet JN.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik zahteva 12 kosov verige po 70 členov, dolžine po 14.210mm (en člen je dolžine 203mm). Skupna dolžina verig je 170.520mm, oz. 840členov.


To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 6. 5. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.