Dosje javnega naročila 002523/2019
Naročnik: SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA, Litostrojska cesta 53, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova avle, vhoda, sanitarij pritličja in kabinetov v nadstropju
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 118.079,94 EUR

JN002523/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.04.2019
JN002523/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002523/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.06.2019
JN002523/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2019
JN002523/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 18.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002523/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
Litostrojska cesta 53
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Saša Hiti
sasa.hiti@frizerska.si
+386 82055702

Internetni naslovi
http://www.frizerska.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305583/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305583/espd/Narocnik_ESPD_prenova_SFŠLj.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8899
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova avle, vhoda, sanitarij pritličja in kabinetov v nadstropju
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška in instalacijska dela in sicer obnova avle, vhoda, sanitarij pritličja in kabinetov v nadstropju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila so gradbeno obrtniška in instalacijska dela in sicer obnova avle, vhoda, sanitarij pritličja in kabinetov v nadstropju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani, zanima nas rok garancije za odpravo napak v garancijskem roku, je to 10 let ali je ta rok nižji?

ODGOVOR
Garancijski rok za hidroizolacijo je 10 let, za vse ostalo pa 2 leti.Datum objave: 25.04.2019   13:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kje lahko dobimo dokumentacijo za oddajo JN.
Hvala

ODGOVOR
Vsa dokumentacija v zvezi z javnim naročilom je objavljena na portalu javnih naročil na povezavi: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305583/Razpisna_dokumentacija.zip


Datum objave: 30.04.2019   15:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju navaja, da se pri obdobju daljših od petih let, ponudniku omogoči, da namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno predloži več instrumentov s krajšimi roki veljavnosti. Zanima nas, če se lahko za obdobje petih let predloži kavcijsko zavarovanje za zavarovanje napak v garancijski dobi (zavarovalnice namreč daljšega roka od petih let ne ponujajo), za nadaljnjih pet pa menična izjava z menicami oziroma izvršnica?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal zahtev glede finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.