Dosje javnega naročila 001794/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-4/19: Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.570,00 EUR

JN001794/2019-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 27.03.2019
JN001794/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN001794/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.04.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001794/2019-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Kokalj
martina.kokalj@gov.si
+386 014788336

Internetni naslovi
http://dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-4/19: Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
Referenčna številka dokumenta: 43001-444/2018
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 86.570,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Podpora in nadgradnja aplikacije TRAF in navezava semaforskih sistemov T-1 in T2000
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Predmet naročila je navezava še preostalih semaforskih naprav T2000 in T-1 proizvajalca Traf signal na G+R cestah na CUVP (Center za upravljanje in vodenje prometa) DRSI. Naročilo zajema programsko opreme za navezavo 13 novih semaforskih naprav (dobava po pogodbi št. 2431-18-000793/0, z dne 5.9.2018) ter ustrezno nadgradnjo strojne in programske opreme za navezavo 13 že obstoječih naprav (priloga: Seznam lokacij obstoječih sem. križišč).
Navezava semaforskih naprav preko GPRS povezave mora pri napravah tipa T2000 omogočati prikaz delovanja naprave in prejemanje alarmov v CUVP, na napravah T-1 pa poleg tega še iz CUVP daljinsko upravljanje, krmiljenje in ponastavitev s ponovnim zagonom naprave, spreminjanje trenutnega prometnega programa, ipd.
SIM kartice za ustrezno komunikacijo med napravo in CUVP zagotovi naročnik. Izvajalec za vsako napravo prevzame SIM kartico z vpisanim APN, dodeljenim IP naslovom, uporabniškim imenom in geslom.
Nakup strojne in programske opreme je možen samo pri proizvajalcu semaforske naprave. Dela so vezana na obstoječe stanje in predstavljajo posege v obstoječo unikatno programsko opremo, katere proizvajalec je Traf signal d.o.o., Zagreb, ki razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, vključno z izvorno kodo programske opreme. Iz tega vidika je navedeni izvajalec edini možni ponudnik tega naročila, saj iz tehničnih razlogov konkurence za predmet naročanja ni in naročilo lahko zagotovi le pozvani ponudnik (druga alinea 1 c točke 46. člena ZJN3).
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001794/2019-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.03.2019
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
19.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
TRAF SIGNAL d.o.o.
Pohorska 20
10000
HR
Zagreb
Hrvaška

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 93.295,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 86.570,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019