Dosje javnega naročila 002572/2019
Naročnik: DOM NINE POKORN GRMOVJE, Pernovo 4A, 3310 Žalec
Blago: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL 2019 - 2020
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 452.049,42 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002572/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.04.2019
JN002572/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002572/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.07.2019
JN002572/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 16.07.2019
JN002572/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2019
JN002572/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.01.2020
JN002572/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2020
JN002572/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002572/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 080-191506
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4A
3310
SI
Žalec
Slovenija
Tomaž LENART
olga.irman@dnpg.si
+386 37132911
+386 37132910

Internetni naslovi
http://www.dnpg.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305599/Objava_živila_19_-_20.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8896
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL 2019 - 2020
Referenčna številka dokumenta: 4300-6/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za potrebe Doma Nine Pokorn Grmovje za obdobje od 01.07.2019 do 30.06.2020.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 484.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Sadje in zelenjava, tudi biološka.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 74.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjeno sadje in zelenjava
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ŽIVILA
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zamrznjena živila
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 23.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Mleko in mlečni izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 70.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec in ostale lokacije bivalnih enot
II.2.4 Opis javnega naročila
Kruh in pekovsko pecivo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MESO IN IZDELKI IZ MESA (BREZ PERUTNINE)
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Meso in izdelki iz mesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 97.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINE
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Perutnina in izdelki iz perutnine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 45.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: JAJCA
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
jajca
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,1

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 5.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Pernovo 4a, Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Splošno prehrambeno blago
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
živila iz shem kakovosti ali nacionalnih kakovosti0,10

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 115.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
glej razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
glej razpisno dokumentacijo

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
glej razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.05.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2020
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.05.2019   08:05
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DOM NINE POKORN GRMOVJE
Pernovo 4A
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,


Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR 1: SKLOP 3 - ZAMRZNJENA ŽIVILA, POZ. 7
Iz opisa ribe oslič je razvidno, da želimo ARGENTINSKI OSLIČ.
Datum objave: 30.04.2019   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Imamo vprašanje glede dostave blaga v primeru izbranega dobavitelja za sklop mleko in mlečni izdelki. Zanima nas ali pričakujete dostavo tudi ob sobotah?

Zanima nas tudi, če lahko ponudimo drugačna pakiranja oz. gramature, ki bi bila najboljši možen približek vašim iskanim, in ceno ustrezno preračunamo na iskano enoto mere?

Hvala za odgovor in lp.


ODGOVOR 2: SKLOP 4 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI; DOSTAVA IN DRUGAČNO PAKIRANJE
Za sklop mleko in mlečni izdelki mora dobava potekati od ponedeljka do petka. Ob sobotah dostave ne pričakujemo.

Drugačna pakiranja z minimalnim odstopanjem so možna pri določenih artiklih, zato za odgovor podajte konkretno vprašanje za konkreten proizvod in z navedbo drugačnega pakiranja.
Datum objave: 30.04.2019   08:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo Vas, da iz sklopa Sveže sadje in zelenjava izločite biološko blago, saj tako oblikovan sklop omejuje konkurenčnost. Predlagamo, da oblikujete poseben sklop, kamor se bomo lahko prijavili tudi ponudniki, ki zagotavljamo zgolj ekološka živila.

Lep dan še naprej

ODGOVOR 3: SKLOP 1 - SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA
Na trgu je veliko ponudnikov, ki zagotavljajo vse blago iz ponudbenega predračuna, zato predračuna ne bomo spreminjali.
Datum objave: 30.04.2019   09:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas na kakšen način boste preverjali ali dostavljeno blago ustreza merilu živila iz shem kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti , tekom izvajanja javnega naročila? Na primer kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in poreklo?

Obveščamo vas, da bomo redno spremljali ali bodo izbrani ponudniki dejansko izdobavljali blago, za katerega so prejeli dodatne točke!

Lep pozdrav


ODGOVOR 4: NAČIN PREVERJANJA "SHEM KAKOVOSTI ALI NACIONALNIH SHEM KAKOVOSTI"

Način preverjanja je opredeljen v razdelku C. MERILO, pod TOČKO C.2 in C.3. Tudi sami bomo redno spremljali, ali bodo ponudniki dejansko dobavljali blago, za katerega bodo prejeli dodatne točke.
Datum objave: 30.04.2019   09:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji smo zasledili, da naročnik želi dostavo od ponedeljka do sobote.
Predvidevamo, da se je tak pogoj dostave oblikoval predvsem za sklope svežega programa kot so kruh, meso ter sadje in zelenjava.

Glede na blago, ki ga dostavljamo imamo ponudniki različno prilagojen način dostave ter smo različno logistično organizirani, nekateri vozijo z mnogo več vozili, nekateri z manj, glede na količino ter tudi vrsto blaga, ki ga dostavljamo.
Zato prosimo naročnika, naj sporoči ali bi mu za sklop živil, ki se hranijo na sobni temperaturi in imajo daljši rok trajanja, zadostovala dostava 1-2 x tedensko, od ponedeljka do petka, v dopoldanskem času, gre za sklop:
9. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

Seveda pa se bomo dobavitelji trudili, da naročnik prejme živila ob medsebojno dogovorjenem času, v izrednih primerih pa poiskali skupno rešitev.
Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR 5: DOSTAVA BLAGA

Naročnik želi dostavo blaga tudi ob sobotah za sveži program: KRUH, MESO TER SADJE IN ZELENJAVA.
Za sklop 9: Splošno prehrambeno blago poteka dobava običajno 1 - 2 x tedensko, od ponedeljka do petka. V nujnih primerih je odzivni čas 24 ur.
Datum objave: 30.04.2019   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za vašo pomoč, ne najdemo podatka s koliko ponudniki bo podpisan okvirni sporazum za posamezen sklop?

Hvala,
Lep pozdrav,


ODGOVOR 6: OKVIRNI SPORAZUM

Okvirni sporazum bo podpisan z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Datum objave: 30.04.2019   09:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v navodilih za oddajo ponudbe imate navedeno, da moramo ponudniki oddati:
"8. Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD (v natisnjeni obliki; Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ."

Prosimo umaknite ta pogoj, kajti za obrazec ESPD je predviden poseben razdelek na portalu EJN, kamor ponudniki naložimo ESPD obrazec v xml obliki in le-ta je ob oddaji tudi elektronsko podpisan (kar je enakovredno fizičnemu podpisu).

Hvala,
Lep pozdrav,

ODGOVOR 7: ESPD OBRAZEC

Zahvaljujemo se vam za opombo; pogoj, da mora biti obrazec ESPD v natisnjeni obliki UMIKAMO.
Datum objave: 30.04.2019   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s kolikšnim številom ponudnikov boste sklenili okvirne sporazume za posamezni sklop.

ODGOVOR 8: OKVIRNI SPORAZUM

Glej odgovor 6.
Datum objave: 30.04.2019   09:30
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je kakšna možnost, da oblikujete posamezni sklop testenin, predvsem iz vidika večje konkurenčnosti?
Hvala za odgovor

ODGOVOR 8: TESTENINE

Posameznega sklopa za testenine ne bomo oblikovali; sklop ostane nespremenjen.
Datum objave: 30.04.2019   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

SKLOP 4. MLEKO IN MLEČNI IZDELEK

Prosimo, da izločite artikel 18 in 19 margarina , ker to ni mlečni proizvod in ne spada v ta sklop .

ARTIKLI ŠT 59-63 SLADOLED . Sladoled spada pod zamrznjen program po načinu izdelave , skladiščenja in
transporta se loči od ostalih mlečnih proizvodov . Količine so velike v svojem proizvodnem programu pa ga ima samo ena mlekarna . Prosimo , da pri teh artiklih upoštevate 5. člen ZJN 3, ki govori o načelu zagotavljanja konkurence med ponudniki, naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati konkurence med ponudniki, po določbi 7. člena ZJN 3 (načelo enakopravne obravnave ponudnikov) pa mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov, ni razlikovanja. Dejstvo je, da je ta sklop avtomatsko že lahko oddan samo enemu ponudniku zato so naročnikove zahteve diskriminatorne in v nasprotju z načelom zagotavljanje konkurence med ponudniki. Zato prosim da za sladoled - zamrznjen program oblikujte svoj sklop in tako daste vsem enake možnosti prijave .

Lep pozdravODGOVOR 10: SKLOP 4 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Naročnik je sklope izoblikoval na podlagi dosedanjih izkušenj iz razpisov. Vsa pretekla leta so v sklopu mleka in mlečnih izdelkov tudi margarina kot tudi sladoled in ponudnik na trgu ni bil le eden. Dejstvo je, da noben ponudnik mleka in mlečnih izdelkov ne ponuja le lastnih proizvodov ter da vsi, ki se želijo konkurenčno obnašati, dokupijo določeno blago pri drugih dobaviteljih. V popisu mleka in mlečnih izdelkov je še nekaj artiklov, za katere smo prepričani, da jih vse mlekarne ne proizvajajo, pa jih niste navedli, da tehnično ne spadajo v sklop, ker niso čisti mlečni proizvod.
Sklop je izoblikovan na podlagi potreb naročnika, dinamiki dobave in zagotavljanju raznovrstne prehrane našim stanovalcem. Svetujemo, da sladoled in margarino dokupite pri drugih dobaviteljih in jih ponudite, kot bodo to naredili ostali konkurenčni ponudniki.

Datum objave: 16.05.2019   13:50
VPRAŠANJE
Sklop 2
artikel 16: ali lahko ponudimo mešanico za juho?
artikel 21: želite pasirano špinačo ali špinačo v listih?

ODGOVOR 11: SKLOP 2
artikel 16: ali lahko ponudimo mešanico za juho? DA
artikel 21: želite pasirano špinačo ali špinačo v listih? Želimo PASIRANO špinačoDatum objave: 16.05.2019   13:55
VPRAŠANJE
Sklop 5
artikel 1: kakšna naj bo gramatura izdelka?
artikel 2: kakšna naj bo gramatura izdelka?
artikel 47: kakšna naj bo gramatura izdelka?

ODGOVOR 12: SKLOP 5
artikel 1: kakšna naj bo gramatura izdelka? Blazinica jabolčna 0,10 kg
artikel 2: kakšna naj bo gramatura izdelka? Blazinica skutina 0,10 kg
artikel 47: kakšna naj bo gramatura izdelka? Sladica - torte - diabetične (po kosih) 150 - 180 gDatum objave: 16.05.2019   14:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas, kolikokrat na teden naročnik potrebuje dostavo za sklop jajca (in ali tudi ob sobotah) ter za sklop zamrznjenega sadja in zelenjave (ali tudi ob sobotah)?
Ali bi naročniku za ta dva sklopa zadostovala dostava 1-2x na teden do 12.ure?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR 13: DOBAVA BLAGA - SKLOP 8 (JAJCA) IN SKLOP 2 (ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA)

Dostava sklopa 8 (jajca) je možna 1 x tedensko, brez sobot; od ponedeljka do petka.
Dostava sklopa 2 (zamrznjeno sadje in zelenjava) pa je potrebna vsakodnevno, najkasneje do 7.30 ure, od ponedeljka do petka.


Datum objave: 16.05.2019   14:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na vaš odgovor: "Okvirni sporazum bo podpisan z vsemi ponudniki, ki bodo oddali dopustne ponudbe in bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpisne dokumentacije." nas zanima, ali boste naročila oddajali enemu ponudniku?

Hvala.

ODGOVOR 14: OKVIRNI SPORAZUM
Da, naročila bomo oddajali enemu ponudniku.
Datum objave: 16.05.2019   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosim za pojasnila za 2.sklop Zamrznjeno sadje in zelenjava:
Zap.št. 5 Cvetača, ali želite drobne cvetove ali cvetove velikosti 30/60?
Zap.št. 6 Šampinjoni celi ali rezani ?
Zap.št. 8 Gobe GOZDNI mix; katere vrste gob naj mix vsebuje?

Lep pozdrav,

ODGOVOR 15: SKLOP 2 - ZAMRZNJENO SADJE IN ZELENJAVA

Zap.št. 5 Cvetača, ali želite drobne cvetove ali cvetove velikosti 30/60? - ŽELIMO DROBNE CVETOVE
Zap.št. 6 Šampinjoni celi ali rezani ? ŠAMPINJONI REZANI
Zap.št. 8 Gobe GOZDNI mix; katere vrste gob naj mix vsebuje? MEŠANE GOZDNE GOBE (šampinjoni, maslenke, jurčki ipd.)


Datum objave: 20.05.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za odgovor:
9. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
2 Brezglutenski sojin desert (jogurt) malina ali robida 125 g-ali lahko ponudimo okus borovnico, ker želenega okusa ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
4 Brezglutenske krušne drobtine 300 g -ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 375g ali 250g?
5 Brezglutenski keksi 175 g, različni okusi---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 250g, 150g ali 300g?
6 Brezglutenski kruh beli 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g
7 Brezglutenski kruh temni 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g
9 Brezglutenska moka za kruh 500g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg?
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g?
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
21 Čaj filter divja češnja 20/1, 20 vrečk posamično pak.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g?
22 Čaj filter gozdni sadeži 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g?
23 Čaj filter indijski (črni) 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 30g?
25 Čaj filter planinski 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g?
26 Čaj filter meta 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 30g?
27 Čaj filter zeleni 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g?
36 Čokolada jedilna 200 g.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 350g?
78 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorna 500 g-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 750g?
109 Moka bela 20/1 T500-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 25kg?
120 Olje kokosovo 500 ml-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 250ml?
128 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 650g?
131 Priloga k jedem - Hren 1/1-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 650g?
146 Pašteta kokošja ali piščančja 95 g, min. 30% kokošjega mesa (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g-ali lahko ponudimo izdelek , ki vsebuje piščančje meso 37% ?
168 Riž rjavi 500 g-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg?
174 Sladkor v prahu 1/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
179 Sol porcijska servirna 1 g x 2000/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1000/1?
180 Soda bikarbona 40 g--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 20g?
184 Testenine durum brez jajc (fusilli) 1/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
185 Testenine jajčne (rižek s korenčkom) --.--ali lahko ponudimo izdelek , ki ne vsebuje korenjčka, ker želenega okusa ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
191 Testenine jajčne ribana kaša rinf.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
194 Testenine špinačni rezanci široki 400 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g?
195 Testenine jajčne vodni vlivanci za juho 500g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2kg?
196 Testenine jajčne vodni vlivanci za prilogo 500 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2kg?
201 Testo listnato rinfuza 5 kg---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg, ker želene gramature ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
202 Testo vlečeno rinfuza 5 kg--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg, ker želene gramature ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
242 Začimba kuhano vino pak 70g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 35g?
244 Začimba kumina mleta 35 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 28g?
248 Začimba majaron 10 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 50g ali 35g?
271 Začimba mešanica za pasulj 60 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g?
281 Nektar 35 % breskev 0,2 L tetrapak- ali lahko ponudimo sadni delež 32%, ker želenega sadnega deleža ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
282 Nektar 35 % jagoda 0,2 L tetrapak -ali lahko ponudimo sadni delež 30%, ker želenega sadnega deleža ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla.
296 Rum, alk. 40 % 1L-ali lahko ponudimo 37,5% alkohola?
315 Vino penina polsuho; srebrna Radgonska penina (ali podobno) 0,75 l, metoda charmat (sestava: 50% Laški Rizling, 30% Šipon (Furmint), 20% Chardonnay)-zaradi zelo različnih cen artiklov, prosim, da to pozicijo razdelite na posamezne artikle. Tako boste dobili bolj tržne cene za artikle.

Lep pozdrav.


ODGOVOR 16: SKLOP 9 - SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

2 Brezglutenski sojin desert (jogurt) malina ali robida 125 g-ali lahko ponudimo okus borovnico, ker želenega okusa ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. DA
4 Brezglutenske krušne drobtine 300 g -ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 375g ali 250g? DA, 250g; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
5 Brezglutenski keksi 175 g, različni okusi---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 250g, 150g ali 300g? DA, 150g; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
6 Brezglutenski kruh beli 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
7 Brezglutenski kruh temni 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
8 Brezglutenski kruh rižev 250 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 300g DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
9 Brezglutenska moka za kruh 500g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
13 Brezglutenske testenine peresniki 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
14 Brezglutenske testenine svedri 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 400g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
15 Brezglutenske testenine špageti 250 g-ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
21 Čaj filter divja češnja 20/1, 20 vrečk posamično pak.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
22 Čaj filter gozdni sadeži 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
23 Čaj filter indijski (črni) 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 30g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
25 Čaj filter planinski 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
26 Čaj filter meta 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 30g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
27 Čaj filter zeleni 20/1, 20 vrečk posamično pak..--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g? DA, v kolikor je v paketu 20 posamično pakiranih filter vrečic.
36 Čokolada jedilna 200 g.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 350g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
78 Kosmiči koruzni, brez dodanega sladkorna 500 g-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 750g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
109 Moka bela 20/1 T500-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 25kg? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
120 Olje kokosovo 500 ml-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 250ml? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
128 Priloga k jedem - Ajvar nepekoč 1/1-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 650g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
131 Priloga k jedem - Hren 1/1-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 650g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
146 Pašteta kokošja ali piščančja 95 g, min. 30% kokošjega mesa (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g-ali lahko ponudimo izdelek , ki vsebuje piščančje meso 37% ? DA
168 Riž rjavi 500 g-.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
174 Sladkor v prahu 1/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
179 Sol porcijska servirna 1 g x 2000/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1000/1? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
180 Soda bikarbona 40 g--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 20g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
184 Testenine durum brez jajc (fusilli) 1/1--.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
185 Testenine jajčne (rižek s korenčkom) --.--ali lahko ponudimo izdelek , ki ne vsebuje korenjčka, ker želenega okusa ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. DA
191 Testenine jajčne ribana kaša rinf.--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? NE
194 Testenine špinačni rezanci široki 400 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 500g? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
195 Testenine jajčne vodni vlivanci za juho 500g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2kg? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
196 Testenine jajčne vodni vlivanci za prilogo 500 g--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 2kg? NE, dopustno je 10 % odstopanje.
201 Testo listnato rinfuza 5 kg---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg, ker želene gramature ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. ŽITO LJUBLJANA ALI PODOBNO
202 Testo vlečeno rinfuza 5 kg--ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 1kg, ker želene gramature ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
242 Začimba kuhano vino pak 70g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 35g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
244 Začimba kumina mleta 35 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 28g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
248 Začimba majaron 10 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 50g ali 35g? DA, 50 g; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
271 Začimba mešanica za pasulj 60 g---ali lahko ponudimo gramaturo pakiranja 40g? DA; ceno ustrezno preračunajte na enoto mere.
281 Nektar 35 % breskev 0,2 L tetrapak- ali lahko ponudimo sadni delež 32%, ker želenega sadnega deleža ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. DA
282 Nektar 35 % jagoda 0,2 L tetrapak -ali lahko ponudimo sadni delež 30%, ker želenega sadnega deleža ne najdemo na trgu. Če ne, prosim za blagovno znamko želenega artikla. DA
296 Rum, alk. 40 % 1L-ali lahko ponudimo 37,5% alkohola? DA
315 Vino penina polsuho; srebrna Radgonska penina (ali podobno) 0,75 l, metoda charmat (sestava: 50% Laški Rizling, 30% Šipon (Furmint), 20% Chardonnay)-zaradi zelo različnih cen artiklov, prosim, da to pozicijo razdelite na posamezne artikle. Tako boste dobili bolj tržne cene za artikle. ODG: V opisu je podrobneje opisan 1 sam izdelek - Srebrna radgonska penina (ali podobno), ki je sestavljena iz vseh teh vin.Datum objave: 20.05.2019   10:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas kako bo naročnik sankcioniral ponudnika, ki v predračunu ne bo navedel zahtevanih podatkov in bo vpisal na primer izdelek brez blagovne znamke ali brez gramature?
Ali bo naročnik tako ponudbo izločil oz. zavrnil in označil kot nedopustno?

Hvala za pojasnilo.

Lep pozdrav,


ODGOVOR 17 - BLAGOVNA ZNAMKA IN GRAMATURA
Ponudnik, ki predračunu ne bo navedel zahtevanih podatkov o blagovni znamki in gramaturi, bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. V kolikor v določenem roku svoje ponudbe ne bo dopolnil, bo njegova ponudba izločena oz. zavrnjena.Datum objave: 20.05.2019   10:23
VPRAŠANJE
SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

Na obrazcu predračuna je navedeno , da moramo ponuditi točno takšno gramaturo kot je na obrazcu predračuna
vendar to včasih ni mogoče, ker imamo mlekarne podobne izdelke vendar se razhajamo v gramaturah ali za nekatere izdelke
sploh ne obstaja izdelek zahtevane teže ; PROSIM ČE NAM ODGOVORITE ČE LAHKO ZA ARTIKLE, KI JIH NAVAJAMO
PRERAČUNAMO TEŽO NA ZAHTEVANO MIRSKO ENOTO IN PONUDIMO ARTIKLE Z GRAMATURO, KI SMO JO
NAVEDLI OB VSAKEM ARTIKLU NA KATEREGA SE NANAŠA VPRAŠANJE IN ODSTOPA OD ZAHTEVANE MERSKE ENOTE .

ARTIKEL ŠT. 12 JOGURT SADNI 125G ( te gramature nima nobena mlekarna in tudi )
ALI LAHKO PONUDIMO SADNI JOGURT 150G ? Vendar se v tem primeru pod zaporedno številko 10 in 12
pojavi isti artikel . ALI JE TO V TEM PRIMERU DOPUSTNO ?


ARTIKEL ŠT. 20 MASLO PORCIJSKO 10 G ( te gramature nima nobena mlekarna)
ALI LAHKO PONUDIMO MASLO 15 G ALI 20G ?

ARTIKEL ŠT. 22 (Mascarpone )
SLOVENSKEGA IZVORA IMA SAMO ENA MLEKARNA in to v teži 250g
ALI lahko ponudimo Mascarpone 250g ?

ARTIKEL ŠT. 33 Napitek probiotični ,razni okusi 190g ( tega je imela ena mlekarna vendar je artikel v tej gramaturi že več let ukinjen in
tudi ostale mlekarne nimajo izdelkov v takšni gramaturi.
ALI LAHKO PONUDIMO PROBITIČNI NAPITEK V PLASTENKI 250G ?

ARTIKEL ŠTEVILKA 40,41, 42 Topljeni sir , razni okusi v gramaturi 140g
Takšen sir imamo Slovenskega izvora z znakom izbrana kvaliteta vendar v teži 200g
ALI GA LAHKO PONUDIMO ALI MORAMO TA ARTIKEL DOKUPOVATI saj v škatli so tako
trikotnički le da jih je v eno več ? Lahko ponudimo TOPLJENI sir gramature 200g ?

ARTIKEL ŠT 53 SADNA SKUTA Ista zadeva eni imajo 100g druge 120g
ALI LAHKO PONUDIMO IZDELKE V GRAMATURI 120G ?

ARTIKEL ŠTEVILKA 61 KORNET DIABETIČNI NIMA NITI ENA SLOVENSKA MLEKARNA
IN TUDI NE VEM KJE BI GA DOBILI KER GA KAR TAKO NE MOREMO KUPITI IN GA SAMI VOZITI
KER TO JE V DOMENI ZAMRZNJENEGA PROGRAMA .Zato bi bilo pošteno, da se ta artikel briše, ker ga nihče ne more zagotavljati .
V tem primeru vaš odgovor pojdite ga kupit drugam kot bodo naredili drugi konkurenčni ponudniki ni najbolj primeren.

ARTIKEL ŠT. 62 JE OBČASNO VEZAN NA AKCIJO V PODJETJU Lidel in Mercator IN JE VEZAN NA NAROČILO VEČJIH KOLIČIN , KAR
IZ VAŠE ŠTEVILKE ZA CELO LETO NI IZVEDLJOVO ZATO PROSIM, DA GA BRIŠETE IZ PROGRAMA, KER GA NE MORE PONUDITI NIHČE .

Je pa prav da veste , da v Lidlu , Hoferju in še marsikje drugje ni možno nabavljati tako da je odgovor pojdite in kupite včasih kar
malo neodgovoren s strani naročnika .Na spletu obstaja s strani ministerstva za kmetijstvo KATALOG ŽIVILA ZA JAVNO NAROČANJE v katerem so zajeti vsi izdelki s strani prehrane slovenskih proizvajalcev , ki lahko služi tudi kot podlaga za pripravo obrazca predračuna v katerem je navedeno točno kaj ponuja posamezni ponudnik z vsemi potrebnimi podatki glede, gramature, okusov , sestave ....ki se sproti ažurira dodajajo se novi artikli in stari se brišejo , ki se ga poslužuje že veliko javnih naročnikov .


Hvala za vaše odgovore .

ODGOVOR 18: SKLOP 4 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ARTIKEL ŠT. 12 JOGURT SADNI 125G ( te gramature nima nobena mlekarna in tudi) ALI LAHKO PONUDIMO SADNI JOGURT 150G ? Vendar se v tem primeru pod zaporedno številko 10 in 12 pojavi isti artikel . ALI JE TO V TEM PRIMERU DOPUSTNO ?
ODG: Artikel št. 12 - jogurt sadni 125 g umikamo iz popisa in obrazca predračuna. Ob odpiranju in preverjanju ponudb, bo naročnik izločil vse morebitno vpisane cene pod to zaporedno številko ter ob pisnem soglasju ponudnika podal vlogo za novo, popravljeno ponudbeno vrednost, v kolikor bo kateri ponudnik ceno vpisal.

ARTIKEL ŠT. 20 MASLO PORCIJSKO 10 G (te gramature nima nobena mlekarna) ALI LAHKO PONUDIMO MASLO 15 G ALI 20G ?
ODG: Lahko ponudite maslo 15 g, vendar se v tem primeru cena NE preračuna na želeno enote mere, ker so nam pomembne porcije (število).


ARTIKEL ŠT. 22 (Mascarpone )
SLOVENSKEGA IZVORA IMA SAMO ENA MLEKARNA in to v teži 250g ALI lahko ponudimo Mascarpone 250g ?
ODG: Ne, potrebujemo 500g.


ARTIKEL ŠT. 33 Napitek probiotični ,razni okusi 190g ( tega je imela ena mlekarna vendar je artikel v tej gramaturi že več let ukinjen in
tudi ostale mlekarne nimajo izdelkov v takšni gramaturi. ALI LAHKO PONUDIMO PROBITIČNI NAPITEK V PLASTENKI 250G ?
ODG: Lahko ponudite napitek 250 g, vendar se v tem primeru cena NE preračuna na želeno enote mere, ker so nam pomembne porcije (število).


ARTIKEL ŠTEVILKA 40,41, 42 Topljeni sir , razni okusi v gramaturi 140g. Takšen sir imamo Slovenskega izvora z znakom izbrana kvaliteta vendar v teži 200g
ALI GA LAHKO PONUDIMO ALI MORAMO TA ARTIKEL DOKUPOVATI saj v škatli so tako trikotnički le da jih je v eno več ? Lahko ponudimo TOPLJENI sir gramature 200g ?
ODG: Lahko ponudite sir polnomasten v.p. ter sira topljena v 200 g, vendar se v tem primeru cena NE preračuna na želeno enote mere, ker so nam pomembne porcije (število).


ARTIKEL ŠT 53 SADNA SKUTA Ista zadeva eni imajo 100g druge 120g , ALI LAHKO PONUDIMO IZDELKE V GRAMATURI 120G ?
ODG: Lahko ponudite SADNO SKUTO 120G, vendar se v tem primeru cena NE preračuna na želeno enote mere, ker so nam pomembne porcije (število).


ARTIKEL ŠTEVILKA 61 KORNET DIABETIČNI NIMA NITI ENA SLOVENSKA MLEKARNA IN TUDI NE VEM KJE BI GA DOBILI KER GA KAR TAKO NE MOREMO KUPITI IN GA SAMI VOZITI KER TO JE V DOMENI ZAMRZNJENEGA PROGRAMA .Zato bi bilo pošteno, da se ta artikel briše, ker ga nihče ne more zagotavljati.
ODG: Ponudite lahko porcijski sladoled diabetični v 50 - 55 g, v obliki korneta, lučke, žogice, lončka.


ARTIKEL ŠT. 62 JE OBČASNO VEZAN NA AKCIJO V PODJETJU Lidel in Mercator IN JE VEZAN NA NAROČILO VEČJIH KOLIČIN , KAR
IZ VAŠE ŠTEVILKE ZA CELO LETO NI IZVEDLJOVO ZATO PROSIM, DA GA BRIŠETE IZ PROGRAMA, KER GA NE MORE PONUDITI NIHČE .
ODG: Namesto sladoleda žogice cca. 80 g lahko ponudite ali žogico ali lonček, porcijski.Datum objave: 23.05.2019   09:13
VPRAŠANJE
SKLOP MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
ARTIKEL ŠTEVILKA 1 Jogurt božični 180g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo da ga umaknete iz razpisa, ali pa lahko ponudimo jogurt z koščki sadja 140g

ARTIKEL POD ZAP.ŠTEV. 4 Jogurt kava ali vanilija 150g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo, da ga umaknete iz predračuna, v primeru dokupa, ne moremo biti konkurenčni
ARTIKEL ŠTEVILKA 7 Jogurt probiotični navadni 180 g, ali lahko ponudimo 150g probiotični jogurt navadni
ARTIKEL ŠTEVILKA 8 Jogurt probiotični sadni za diabetike 180 g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna in kot vemo je sladkan z umetnim sladilom, ali lahko ponudimo, jogurt sadni brez dodanih sladkorjev 140g
ARTIKEL ŠTEVILKA 10 Jogurt sadni, različni okusi 150 g 2,5%, ali lahko ponudimo 160g sadni jogurt
ARTIKEL ŠTEVILKA 11 Jogurt sadni LAHKI, različni okusi 150 g 1,1% ali lahko ponudimo 160g sadni jogurt
ARTIKEL ŠTEVILKA 15 Jogurt z žitnimi zrni probiotični 180 g 1,2%, ali lahko ponudimo 250g sadni jogurt z žiti
ARTIKEL ŠTEVILKA 31 Mlečna rezina 30 g, ali lahko ponudimo multipak Kinder milch shnite 10x28g in ceno preračunamo na 28g kos
ARTIKEL ŠTEVILKA 34 Puding s smetano (čokolada, vanili) 200 g, ali lahko ponudimo puding s smetano 170g
ARTIKEL 36 Kajmak 150g, ali lahko ponudimo kajmak 500g in ceno preračunamo na 150g
ARTIKEL ŠTEVILKA 58 Smoothie 250 g, ali lahko ponudimo 330g smoothie
ARTIKEL ŠTEVILKA 60 Sladoled kornet 55 g različni okusi (vanilija, čokolada, jagoda) ali lahko ponudimo 65g kornet

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR 19: SKLOP 4 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI

ARTIKEL ŠTEVILKA 1 Jogurt božični 180g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo da ga umaknete iz razpisa, ali pa lahko ponudimo jogurt z koščki sadja 140g? NE, ponudite lahko jogurt, ki bo vseboval jabolka in cimet
ARTIKEL POD ZAP.ŠTEV. 4 Jogurt kava ali vanilija 150g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna, prosimo, da ga umaknete iz predračuna, v primeru dokupa, ne moremo biti konkurenčni. Iz popisa umikamo kavo, vanilija pa ostaja v popisu.
ARTIKEL ŠTEVILKA 7 Jogurt probiotični navadni 180 g, ali lahko ponudimo 150g probiotični jogurt navadni? DA, vendar se cena ne preračunava na nižjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 8 Jogurt probiotični sadni za diabetike 180 g, proizvaja samo ena slovenska mlekarna in kot vemo je sladkan z umetnim sladilom, ali lahko ponudimo, jogurt sadni brez dodanih sladkorjev 140g? DA, vendar se cena ne preračunava na nižjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 10 Jogurt sadni, različni okusi 150 g 2,5%, ali lahko ponudimo 160g sadni jogurt? DA, vendar se cena ne preračunava na višjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 11 Jogurt sadni LAHKI, različni okusi 150 g 1,1% ali lahko ponudimo 160g sadni jogurt? DA, vendar se cena ne preračunava na višjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 15 Jogurt z žitnimi zrni probiotični 180 g 1,2%, ali lahko ponudimo 250g sadni jogurt z žiti? DA, vendar se cena ne preračunava na višjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 31 Mlečna rezina 30 g, ali lahko ponudimo multipak Kinder milch shnite 10x28g in ceno preračunamo na 28g kos? DA
ARTIKEL ŠTEVILKA 34 Puding s smetano (čokolada, vanili) 200 g, ali lahko ponudimo puding s smetano 170g? NE; lahko ponudtie puding s smetano med 180 in 220 g.
ARTIKEL 36 Kajmak 150g, ali lahko ponudimo kajmak 500g in ceno preračunamo na 150g? NE
ARTIKEL ŠTEVILKA 58 Smoothie 250 g, ali lahko ponudimo 330g smoothie? DA, vendar se cena ne preračunava na višjo gramaturo.
ARTIKEL ŠTEVILKA 60 Sladoled kornet 55 g različni okusi (vanilija, čokolada, jagoda) ali lahko ponudimo 65g kornet? DA, vendar se cena ne preračunava na višjo gramaturo.
Datum objave: 23.05.2019   09:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim za posredovanje odgovora na spodnja vprašanja:

9. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
118 Namaz čokoladni porc. 20 g (nutela ali linolada ali podobno) - želite eno in dvo-barvni namaz?
148 Pašteta tuna 95 g (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g - ali lahko ponudimo 80g pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
154 Ploščica kokos 50g - ali lahko ponudimo 40/45g pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
186 Testenine jajčne fidelini (rezanci)1/1 - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM?
284 Nektar 35 % multivitamin 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo 100% sok rdeče sadje?
288 Nektar multivitamin 1/1 - ali lahko ponudimo 100% sok rdeče sadje?
294 Pijača pivo brezalkoholno 0,33 ploč. - ali lahko ponudimo pivo 0,33l v steklenici?

Za odgovor se vam lepo zahvaljujemo.

Lep pozdrav.
ODGOVOR 20: SKLOP 9 - SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO

118 Namaz čokoladni porc. 20 g (nutela ali linolada ali podobno) - želite eno in dvo-barvni namaz? Vseeno; lahko je tudi enobarvni.
148 Pašteta tuna 95 g (argeta ali podobno) - brez odstopanja v g - ali lahko ponudimo 80g pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? NE
154 Ploščica kokos 50g - ali lahko ponudimo 40/45g pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? Lahko ponudite 45g (10%odstopanje).
186 Testenine jajčne fidelini (rezanci)1/1 - ali lahko ponudimo 1kg pakiranje, s tem, da ceno preračunamo na vašo zahtevano EM? Ne razumemo vprašanja; 1/1 pomeni, da lahko ponudite 1 kg pakiranje.
284 Nektar 35 % multivitamin 0,2 L tetrapak - ali lahko ponudimo 100% sok rdeče sadje? DA
288 Nektar multivitamin 1/1 - ali lahko ponudimo 100% sok rdeče sadje? DA
294 Pijača pivo brezalkoholno 0,33 ploč. - ali lahko ponudimo pivo 0,33l v steklenici? NE