Dosje javnega naročila 002524/2019
Naročnik: OBČINA BOROVNICA, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica
Gradnje: GRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI V BOROVNICI
ZJN-3: Odprti postopek

JN002524/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.04.2019
JN002524/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002524/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002524/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22
1353
SI
Borovnica
Slovenija
Občina Borovnica,
marija.likovic@borovnica.si
+386 17507467

Internetni naslovi
http://www.borovnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305627/CD_OŠ_Borovnica_-_prizidava_PRD_21_12_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8898
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: GRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI V BOROVNICI
Referenčna številka dokumenta: 4300-0001/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214210
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je projektiranje in gradnja prizidka k obstoječi osnovni šoli, in sicer na parc. št. 314/1, k.o. 2004-Borovnica. Prizidek bo zgrajen na vzhodni strani obstoječe šole, kot podaljšek objekta za devetletko, in bo obsegal štiri dodatne učilnice in spremljajoče prostore (kabineti, skladišče, sanitarije, shramba za čistila in notranje stopnišče.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 492.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45214200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: borovnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je projektiranje in gradnja prizidka k obstoječi osnovni šoli, in sicer na parc. št. 314/1, k.o. 2004-Borovnica. Prizidek bo zgrajen na vzhodni strani obstoječe šole, kot podaljšek objekta za devetletko, in bo obsegal štiri dodatne učilnice in spremljajoče prostore (kabineti, skladišče, sanitarije, shramba za čistila in notranje stopnišče.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 17.07.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   11:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA BOROVNICA
Paplerjeva ulica 22
1353
Borovnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   13:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo predvidoma še danes dostopna na portalu.
Lep pozdrav,
Marija Likovič


Datum objave: 24.04.2019   13:13
VPRAŠANJE
Spoštovani, med dokumenti za objavo ne najdemo razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija Likovič


Datum objave: 24.04.2019   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
med objavljeno dokumentacijo nikjer ne najdemo razpisne dokumentacije.
Hvala.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 24.04.2019   13:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
razpisna dokumentacija ni objavljena.
Prosimo za popravek. lp

ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 24.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi razpisne pogoje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 24.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kje najdemo razpisno dokumentacijo?
Objavljeni so namreč samo popisi in načrti.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 24.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v objavljeni razpisni dokumentaciji ni prijavnih obrazcev, razpisne dokumentacije z zahtevami, popisa elektro in strojnih inštalacij. Prosimo za dopolnitev manjkajoče dokumentacije.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!
Manjkajoča dokumentacija je poslana v objavo in bo na portalu predvidoma dostopna še danes.
Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 24.04.2019   13:28
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo še načrtov gradbenih konstrukcij (armatura, statika ...)
LP
Marko

ODGOVOR
Spoštovani!
Izdelava projektne dokumentacije faze PZI (ki vsebuje tudi načrte, ki jih navajate) se naroča v sklopu predmetnega javnega naročila in jo izdela izvajalec sam, oziroma strošek izdelave ponudnik vključi v ponudbo skupaj z gradnjo objekta. V popisu so to dela pod A PROJEKTANTSKA DELA. Lep pozdrav, Marija LikovičDatum objave: 09.05.2019   14:23
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 12 razpisne dokumentacije navaja: ''Ponudnik pripravi in predloži ponudbo v elektronski obliki (razen zavarovanja za resnost ponudbe, v kolikor je to zahtevano), skladno z navodili v točki A.08 PREDLOŽITEV PONUDBE.'' Glede na to, da v nadaljevanju nikjer ni predvidena vrsta in vrednost zavarovanja za resnost, sklepamo, da zavarovanje za resnost ni potrebno?

Hvala.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Vaše sklepanje je pravilo.
Lep pozdrav,Datum objave: 09.05.2019   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi zamude pri objavi razpisne dokumentacije naročnika vljudno naprošamo za podaljšanje roka za postavljanje vprašanj in roka za oddajo ponudbe, in sicer za 1 teden.

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Rokov ne bomo spreminjali in ostajajo enaki, kot so objavljeni.
Lep pozdrav,Datum objave: 09.05.2019   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik na strani 16 razpisne dokumentacije kot dokazila o izpolnjevanju pogoja št. 3 zahteva: ESPD, potrdilo iz kazenske evidence ter priloženi pooblastili (za pravno osebo in za fizično osebo).

Naročnika prosimo za spremembo zahteve na način, da lahko ponudnik predloži le izpolnjeni pooblastili (obrazec D.01 in obrazec D.02), s katerimi pooblašča naročnika, da sam pridobi podatke iz uradnih evidenc. Na takšen način bo ponudniku olajšano delo pridobivanja potrdila, ki ga lahko naročnik pridobi sam. Glede na to, da je naročnik že predvidel predložitev pooblastil, sklepamo, da ponudnik ne potrebuje prilagati potrdil že sam, temveč bo to pridobil naročnik iz uradnih evidenc, kot je praksa pri javnih naročilih.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik je dolžan nekaznovanost ponudnika preverjati skladno s prakso Državne revizijske komisije (odločba št. 018-135/2018-8). Če bo ponudnik v ponudbi predložil samo pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence, bo naročnik ravnal skladno z navodilom , kot je zapisano pri Pogoju 3. Ker potrdil iz kazenske evidence na datum, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb, torej za nazaj, ni mogoče dobiti, bo ponudnik skladno s prakso Državne revizijske komisije pozvan k predložitvi nadomestnega dokaza (četrti odstavek 77. člena ZJN-3).

Lep pozdrav,
Datum objave: 09.05.2019   16:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima ali pravilno razume, da lahko ponudnik pogoje št. 10, št. 11 in št. 12 na str. 18-20 razpisne dokumentacije, lahko izpolnjuje kumulativno s podizvajalci ali partnerji?

Že vnaprej hvala.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Lahko.

Lep pozdravDatum objave: 10.05.2019   12:07
VPRAŠANJE
Spoštovani, torej SONET projektantsko podjetje, je bilo izbrano na javnem natečaju, razpisu? Zdaj ste razpis pripravili tako, da moramo ponudniki od njega dobiti ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije? Pa se vam zdi to res pošteno do ponudnikov? On se torej lahko odloči, da bo dal ponudbo samo enemu, nobenemu..oz bo ceno dal prav kakoršno bo hotel? Se vam zdi res to pošteno in da bomo vsi ponudniki obravnavani enako? predlagamo vam, da vi kot naročnik od njega dobite ponudbo in nato objavite to ponudbo oz. ceno, ki bo za vse ponudnike enaka!

ODGOVOR

Naročnik ima zagotovilo subjekta, ki je projektiral obstoječo dokumentacijo, da ne bo, v kolikor ga bo kontaktiral katerikoli od zainteresiranih subjektov, nobenemu zavrnil sodelovanja ter da bo vsem zainteresiranim sodelovanje ponudil pod enakimi pogoji. Sicer pa naročnik ne zahteva, da morajo ponudniki v ponudbe nujno vključiti subjekt, ki je projektiral obstoječo dokumentacijo.

Lep pozdrav,