Dosje javnega naročila 002803/2019
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ, Podzemelj 11A, 8332 Gradac
Blago: Sukcesivna dobava prehrambenega blaga; konvencionalna in ekološka živila.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 371.716,60 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002803/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN002803/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.05.2019
JN002803/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2019
JN002803/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.07.2019
JN002803/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2019
JN002803/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN002803/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.02.2020
JN002803/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 29.04.2020
JN002803/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2020
JN002803/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.08.2020
JN002803/2019-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002803/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 086-205485
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
Podzemelj 11A
8332
SI
Gradac
Slovenija
Anica Bahor, Stanko Vlašič
anica.bahor@guest.arnes.si
+386 73691700
+386 73691710

Internetni naslovi
http://www.ospodzemelj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305694/Za_objavo.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9139
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava prehrambenega blaga; konvencionalna in ekološka živila.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
SUKCESIVNA DOBAVA BLAGA PO SKLOPIH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 13
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
15511000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Mleko
Podsklop 2: Sadni in navadni jogurti
Podsklop 3: Mlečni namazi, sirni namazi
Podsklop 4: Skute in siri
Podsklop 5: Smetane
Podsklop 6: Maslo
Podsklop 7: Sladoled
Podsklop 8: Eko mleko in mlečni izdelki
Podsklop 9: Ostali mlečni izdelki
Podsklop 10: Mleko in izdelki brez laktoze
Podsklop 11: Nehomogenizirano mleko in izdelki iz surovega mleka
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Meso in mesni izdelki
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15110000
15130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Sveže meso
Podsklop 2: Mesni izdelki
Podsklop 3: Ekološko meso in izdelki
Podsklop 4: Meso in izdelki, izbrana kakovost
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Perutnina in izdelki
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15112000
15131500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava perutnine in izdelkov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Jajca
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Jajca - pašna reja
Podsklop 2: Jajca -talna reja
Podsklop 3: Ekološka jajca
Podsklop 4: Jajca kvalitete A

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Ribe
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03311000
15221000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Zamrznjene ribe
Podsklop 2: Sveže ribe
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sveže ter suho sadje in zelenjava ter oreški
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Sveže sadje
Podsklop 2: Sveža zelenjava
Podsklop 3: Suhe stročnice
Podsklop 4: Naravno kisano zelje in repa
Podsklop 5: Bio sadje in zelenjava
Podsklop 6: Integrirana zelenjava in sadje iz drugih shem kakovosti, ki so opredeljene v 67.členu Zakona o kmetijstvu
Podsklop 7: Sadje in izdelki predelani iz integriranih izdelkov ali iz drugih shem kakovosti, ki so opredeljene v 69.Zakona o kmetijstvu
Podsklop 8: Suho sadje in oreški
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava zamrznjenega sadja in zelenjave.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Splošno prehrambeno blago
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklopjerazdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Olja
Podsklop 2: Marmelade in džemi
Podsklop 3: Konzervirane ribe
Podsklop 4: Čaji
Podsklop 5: Začimbe
Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava
Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
Podsklop 8: Paštete
Podsklop 9: Ostali ekološki izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sadni sokovi, sirupi, voda in žitne rezine
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15321000
15321800
41110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Sadni sokovi, sirup in voda
Podsklop 2: BIO sokovi
Podsklop 3: Sadno žitne rezine
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03211000
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
Podsklop 2: Bio testenine
Podsklop 3: Bio mlevski izdelki, žita
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
15812000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop je razdeljen na podsklope:
Podsklop 1: Kruh in pekovski izdelki
Podsklop 2: Slaščice in peciva
Podsklop 3: Bio pekarski, izdelki z manj soli in ostali izdelki
Podsklop 4: Ostali pekovski izdelki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Delno pripravljena zamrznjena živila
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava Delno pripravljenih zamrznjenih živil.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Živila za posebne prehrambene namene
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15882000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Podzemelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Sukcesivna dobava Živil za posebne prehrambene namene.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Glej razpisno dokumentacijo.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Glej razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   08:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.05.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OSNOVNA ŠOLA PODZEMELJ
Podzemelj 11A
8332
Gradac
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   11:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Podsklop 1: Sadni sokovi, sirup in voda
10 sadni nektar borovnica 40% s.d. 0,2l - ali lahko ponudimo nektar iz Borovnic in aronije z min. 35 % skupnim sadnim deležem ( od tega min. 24 % borovničevega soka ) Slovenskega proizvajalca? V navedenem izdelku je delež Borovničevega soka višji kot v razpisanem. Sestava razpisanega artikla je namreč sledeča 20 % borovničevega soka ; 15 % jabolčnega soka in 5 % sok aronije.

ODGOVOR

Spoštovani,
ponudite nektar sestave kot je opisana v predračunu.

Lep pozdrav


Datum objave: 08.05.2019   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovor ena spodnja vprašanja,

Podsklop 3: Bio pekarski, izdelki z manj soli in ostali izdelki
34 Bio beli kruh 0,8 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ?
Podsklop 2: Slaščice in peciva
22 Buhtelj marmeladni 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ?
25 Krof s čokolado 8dag
Vam lahko ponudimo krof z vanilij kremo, oblit s čokolado 100g?
27 Štrukelj z čokolado 12dag
Vam lahko ponudimo štrukelj orehov 140g ali štrukelj skutni 140g ali orehovo potičko 100g ?
28 Žepek skutin 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ?
Podsklop 1: Kruh in pekovski izdelki
13 Send. Štručks šunka,sir 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g ali 150g ?
21 Pica, šunka sir 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ?
Sklop 12: Delno pripravljena zamrznjena živila
8 čokoladni navihančki 1 kg
Vam lahko ponudimo Žepek čokoladni 75g ?
9 jabolčni zavitek 12 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ?
15 Fritati 1/1
Kaj ste mislili pod tem izdelkom, saj Fritati obstajajo le sveži 500g kot priloga za juho?
12 Tortelini sirovi 1/1
Vam lahko ponudimo raviole sirove 1kg ?
13 Kaneloni 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 800g ali 1200g - Pečjak ?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR

Izvolite odgovor
Podsklop 3: Bio pekarski, izdelki z manj soli in ostali izdelki
34 Bio beli kruh 0,8 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 1kg ? DA, prosimo za preračun
Podsklop 2: Slaščice in peciva
22 Buhtelj marmeladni 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ? DA, prosimo za preračun
25 Krof s čokolado 8dag
Vam lahko ponudimo krof z vanilij kremo, oblit s čokolado 100g? DA, prosimo za preračun
27 Štrukelj z čokolado 12dag
Vam lahko ponudimo štrukelj orehov 140g ali štrukelj skutni 140g ali orehovo potičko 100g ? NE
28 Žepek skutin 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 80g ? DA, prosimo za preračun
Podsklop 1: Kruh in pekovski izdelki
13 Send. Štručks šunka,sir 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 95g ali 150g ? lAHKO 95 G, prosimo za preračun
21 Pica, šunka sir 10dag
Vam lahko ponudimo gramaturo 120g ? DA, prosimo za preračun
Sklop 12: Delno pripravljena zamrznjena živila
8 čokoladni navihančki 1 kg
Vam lahko ponudimo Žepek čokoladni 75g ? DA
9 jabolčni zavitek 12 kg
Vam lahko ponudimo gramaturo 750g ? DA
15 Fritati 1/1
Kaj ste mislili pod tem izdelkom, saj Fritati obstajajo le sveži 500g kot priloga za juho?Ponudite sveže, za juho
12 Tortelini sirovi 1/1
Vam lahko ponudimo raviole sirove 1kg ? da
13 Kaneloni 1/1
Vam lahko ponudimo gramature 800g ali 1200g pONUDITE 1200 g, prosimo za preračun.19 Zakuha rinčice 250g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 4kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi.
20 Zakuha rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi
40 Zakuha jajčni rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi
50 Zakuha iz polnozrnate moke
Vam lahko ponudimo pirine polnozrante jušne rezance 250g Zlato polje ? Da

Hvala.

Datum objave: 08.05.2019   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo vas za odgovore na spodnja vprašanja :

Sklop 10: Žita, mlevski izdelki in testenine
19 Zakuha rinčice 250g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 4kg Zlato polje ?
20 Zakuha rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ?
40 Zakuha jajčni rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ?
50 Zakuha iz polnozrnate moke
Vam lahko ponudimo pirine polnozrante jušne rezance 250g Zlato polje ?


Najlepša hvala in lepo pozdravljeni


ODGOVOR
iZVOLITE ODGOVOR.
19 Zakuha rinčice 250g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 4kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi.
20 Zakuha rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi
40 Zakuha jajčni rižek 500g
Ali vam lahko ponudimo pakiranje 5kg Zlato polje ? Ne, ker porabimo manj, da ne ostaja odprta embalaža in se trosi po shrambi
50 Zakuha iz polnozrnate moke
Vam lahko ponudimo pirine polnozrante jušne rezance 250g Zlato polje ? Da

Lep pozdrav

Datum objave: 09.05.2019   17:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji in v okvirnem sporazumu imate navedeno da cene iz predračuna veljajo 12 mesecev in sicer prvo obdobje do 31.5.2020. Menimo da je pravilno do 30.6.2020, ker je veljavnost okvirnih sporazumov 1.7.2019 - 30.6.2023..

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovni,
naročnik vam bo odločitev ali bo odpiral konkurenco po 11 ali po 12 mesecih sporočil v najkrajšem času. V vsakem primeru bomo objavili popravek na pjn.

Lep pozdravDatum objave: 10.05.2019   17:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava
39 Gobe, šampinjoni v slanici 1/1 - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 400g?
40 Kompot Jagoda 500g- izdelka v zahtevani gramaturi z upoštevanim +/-50% ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo 820g?
53 Hren s smetano 1 l - artikel ne obstaja ali pondimo hren s smetano 190g, ali pa navaden hren brez smetane 1kg?
59 Gorčica 2500g - izdelka ne najdemo na trgu ali ponudimo 5kg embalažo ali pa 1,05kg?

ODGOVOR
Spoštovani,
izvolite odgovore
39 Gobe, šampinjoni v slanici 1/1 - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 400g? Ne ker je odstopanje večje od 50%.
40 Kompot Jagoda 500g- izdelka v zahtevani gramaturi z upoštevanim +/-50% ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo 820g? Lahko, samo naj bo brez umetnih barvil in kalcijevega klorida.
53 Hren s smetano 1 l - artikel ne obstaja ali pondimo hren s smetano 190g, ali pa navaden hren brez smetane 1kg? Odgovor vam bomo posredovali naknadno.
59 Gorčica 2500g - izdelka ne najdemo na trgu ali ponudimo 5kg embalažo ali pa 1,05kg? Odgovor vam bomo posredovali naknadno.

Naročnik bo objavil popravek predračuna.

Lep pozdravDatum objave: 10.05.2019   17:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
69 Kava bela 500g, instant (kot Seka) - instant bela kava kot Benko je žitna kava pakirana po 400g medtem ko je kava Seka kavni nadomestek kot Franck, Proja pakirana po 250g. Prosim da napišete kaj želite instant kavo ali kavni nadomestek.


ODGOVOR
Odgovor vam bomo posredovali naknadno.

VPRAŠANJE
Podsklop 5: Začimbe
22 Začimba čebula pražena 446g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 215g?
23 Začimba česen mleti 243g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 600g?
25 Začimba Lovor celi 243g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g?
27 Začimba sladka paprika 243g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g glede na to večje pakiranje želite pod zaporedno št. 33?
31 Začimba Poper črni celi 243g (kot kotany) - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g?
35 Kumina cela 17g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 28g?
36 Kumina mleta 17g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 28g?


ODGOVOR

22 Začimba čebula pražena 446g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 215g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
23 Začimba česen mleti 243g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 600g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
25 Začimba Lovor celi 243g (kot kotany) - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
27 Začimba sladka paprika 243g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g glede na to večje pakiranje želite pod zaporedno št. 33? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
31 Začimba Poper črni celi 243g (kot kotany) - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 100g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
35 Kumina cela 17g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 28g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.
36 Kumina mleta 17g - - izdelka v zahtevani teži z upoštevano +/-50% ne najdemo na trgu ali lahko ponudimo 28g? Lahko, naj pa bo v dozi ali kozarcu.Datum objave: 10.05.2019   17:17
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 4: Čaji
13 Planinski čaj veriga 30 filtrov - neto količina 1,2 kg - ali lahko ponudimo čaj planinski 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g?
14 Šipkov čaj veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - ali lahko ponudimo čaj šipek 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g?
15 Čaj hibiskus veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - ali lahko ponudimo čaj šipek s hibiskusom 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g?
19 Čaj bezeg veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - - ali lahko ponudimo čaj bezeg 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g?
20 Čaj divja češnja veriga 30 filtrov - ali želite gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g skupaj 40g, ali gastro pakiranje 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg?
21 Čaj gozdni sadeži veriga 30 filtrov- ali želite gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g skupaj 40g, ali gastro pakiranje 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg?ODGOVOR
Podsklop 4: Čaji
13 Planinski čaj veriga 30 filtrov - neto količina 1,2 kg - ali lahko ponudimo čaj planinski 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g? Lahko
14 Šipkov čaj veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - ali lahko ponudimo čaj šipek 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g? Lahko, mora pa čaj vsebovati samo šipek.
15 Čaj hibiskus veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - ali lahko ponudimo čaj šipek s hibiskusom 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g? Lahko, mora pa čaj vsebovati samo hibiskus.
19 Čaj bezeg veriga 30 filtrov - neto količina 1,5 kg - - ali lahko ponudimo čaj bezeg 1kg pakiran 40 filter vrečk po 25g? Lahko, mora pa čaj vsebovati samo bezeg.
20 Čaj divja češnja veriga 30 filtrov - ali želite gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g skupaj 40g, ali gastro pakiranje 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg? Ponudite 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg
21 Čaj gozdni sadeži veriga 30 filtrov- ali želite gospodinjsko pakiranje 20 filter vrečk po 2g skupaj 40g, ali gastro pakiranje 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg?

Ponudite 40 filter vrečk po 25g skupaj 1kg

Lep pozdravDatum objave: 10.05.2019   17:19
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 2: Marmelade in džemi
Porcijske marmelade (zahteva pod št. 8,9,10) vsebujejo konzervanse zato prosim da dovolite da jih ponudimo, ali pa spremenite zahtevno težo na 1kg.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
lahko ponudite marmelade s konzervansi.

Lep pozdrav


Datum objave: 12.05.2019   17:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
69 Kava bela 500g, instant (kot Seka) - instant bela kava kot Benko je žitna kava pakirana po 400g medtem ko je kava Seka kavni nadomestek kot Franck, Proja pakirana po 250g. Prosim da napišete kaj želite instant kavo ali kavni nadomestek.


ODGOVOR


VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 6: Konzervirano sadje in zelenjava
39 Gobe, šampinjoni v slanici 1/1 - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 400g?
40 Kompot Jagoda 500g- izdelka v zahtevani gramaturi z upoštevanim +/-50% ne najdemo na trgu, ali lahko ponudimo 820g?
53 Hren s smetano 1 l - artikel ne obstaja ali pondimo hren s smetano 190g, ali pa navaden hren brez smetane 1kg?
59 Gorčica 2500g - izdelka ne najdemo na trgu ali ponudimo 5kg embalažo ali pa 1,05kg?

ODGOVOR

Spoštovani,
izvolite še dodatna pojasnila

69 Kava bela 500g, instant (kot Seka) - instant bela kava kot Benko je žitna kava pakirana po 400g medtem ko je kava Seka kavni nadomestek kot Franck, Proja pakirana po 250g. Prosim da napišete kaj želite instant kavo ali kavni nadomestek. Ponudite instant bela kava kot Benko.

53 Hren s smetano 1 l - artikel ne obstaja ali pondimo hren s smetano 190g, ali pa navaden hren brez smetane 1kg? Ponudite hren brez smetane 1 kg.

59 Gorčica 2500g - izdelka ne najdemo na trgu ali ponudimo 5kg embalažo ali pa 1,05kg? Ponudite 5 kg embalažo, ki ne vsebuje umetnih barvil, konzervansev in ostalih aditivov, ki jih naročnik ne dopušča.

Lep pozdrav

Datum objave: 13.05.2019   17:21
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE
Podsklop 1: Moke, kaše, testenine, kosmiči
36 Sport musli brez dodanega sladkorja - ali lahko spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive ali pa določite na katero težo podamo ceno (npr. 750g).


ODGOVOR
Spoštovani,
naročnik bo objavil popravek.
Lep pozdravDatum objave: 13.05.2019   17:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
14 Testenine špageti jajčni št.5 3/1 - izdelka v zahtevani gramaturi nimamo ali lahko ponudimo 500g ali pa 5kg?
20 Zakuha rižek 500g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 200g?
21 Zakuha zvezdice 500g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 200g?
40 Zakuha jajčni rižek 500g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 200g?
47 Rezanci široki polnozrnati- ali lahko spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive ali pa določite na katero težo podamo ceno?
48 Tribarvne testenine (špinača, korenček,navadni) - ali lahko spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive ali pa določite na katero težo podamo ceno?
49 Polnozrnati hrski - ali lahko spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive ali pa določite na katero težo podamo ceno?
50 Zakuha iz polnozrnate moke - ali lahko spremenite enoto mere v kg, da bodo ponudbe med seboj primerljive ali pa določite na katero težo podamo ceno?

ODGOVOR

Spoštovani,
hvala za vaša vprašanja.
Naročnik bo objavil popravek predračuna iz katerega bodo razvidni odgovori.

Lep pozdravDatum objave: 13.05.2019   17:27
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
89 Klinčki 30g - ali želite klinčke cele ali mlete?

Podsklop 5: Začimbe
25 Začimba Lovor celi 243g (kot kotany) - ali ponudimo lovor pakiran v dozi 60g, ali lahko v vedru po 100g?
27 Začimba sladka paprika 243g- sladka paprika v dozi je pakirana po 640g, ali pa v kozarčku po 50g, kaj vam lahko ponudimo?
31 Začimba Poper črni celi 243g (kot kotany)- celi črni poper je pakiran v dozi po 600g, v kozarčku pa 42g, kaj vam lahko ponudimo?
35 Kumina cela 17g- kumina cela v kozarčku je pakirana po 50g - ali jo lahko ponudimo?
36 Kumina mleta 17g - kumina mleta v kozarčku je pakirana po 35g - ali jo lahko ponudimo?

ODGOVOR

Spoštovani,
izvolite odgovor

Podsklop 7: Ostalo prehrambeno blago
89 Klinčki 30g - ali želite klinčke cele ali mlete? Mlete

Podsklop 5: Začimbe
25 Začimba Lovor celi 243g (kot kotany) - ali ponudimo lovor pakiran v dozi 60g, ali lahko v vedru po 100g? V dozi 60g.
27 Začimba sladka paprika 243g- sladka paprika v dozi je pakirana po 640g, ali pa v kozarčku po 50g, kaj vam lahko ponudimo? V dozi 640g.
31 Začimba Poper črni celi 243g (kot kotany)- celi črni poper je pakiran v dozi po 600g, v kozarčku pa 42g, kaj vam lahko ponudimo? V dozi 600 g.
35 Kumina cela 17g- kumina cela v kozarčku je pakirana po 50g - ali jo lahko ponudimo? Lahko
36 Kumina mleta 17g - kumina mleta v kozarčku je pakirana po 35g - ali jo lahko ponudimo? Lahko


Naročnik bo objavil popravek predračuna.

Lep pozdrav


Datum objave: 13.05.2019   17:29
VPRAŠANJE
Sklop 7
artikel 1: želite pasirano špinačo ali špinačo v listih?
artikel 2: kakšno mešanico želite?
artikel 6: korenje kocke ali rezine ali baby ali pariško?
artikel 10: zelen ali rumen?

ODGOVOR


Spoštovani,

izvolite odgovor

artikel 1: želite pasirano špinačo ali špinačo v listih? pasirano
artikel 2: kakšno mešanico želite? brokoli, korenček, cvetača
artikel 6: korenje kocke ali rezine ali baby ali pariško? Baby
artikel 10: zelen ali rumen? rumen

Lep pozdrav

Datum objave: 16.05.2019   14:04
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE:
Sklop 13: Živila za posebne prehrambene namene
12 Koruzna polenta brez glutena 250g - ali lahko ponudimo izdelek pakiran po 500g?


ODGOVOR
Lahko, prosimo za preračun.
Lep pozdrav