Dosje javnega naročila 002550/2019
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana
Blago: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 26.575,26 EUR

JN002550/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002550/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002550/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.06.2019
JN002550/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.06.2019
JN002550/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
JN002550/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002550/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA
Metelkova ulica 9
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Erika Savič
erika.savic@zd-lj.si
+386 13003946
+386 13003912

Internetni naslovi
http://www.zd-lj.si
http://www.zd-lj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-lj.si
ESPD: http://www.zd-lj.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7396
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
Referenčna številka dokumenta: NMV-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sterilizator serije B
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZDLjubljana, vse lokacije
II.2.4 Opis javnega naročila
Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Pomivalno - dezinfekcijski stroj
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33191000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Ljubljana, enota Bežigrad
II.2.4 Opis javnega naročila
Naprave za sterilizacijo, dezinfekcijo in čiščenje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   08:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   08:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.04.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.04.2019   10:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naše podjetje ima številne izkušnje s prodajo medicinskih aparatov ter številne raznovrstne reference z različnih področij. S sterilizatorji, ki so predmet javnega naročila, pa smo prisotni šele krajši čas. Imamo strokovno usposobljena serviserja s pridobljenim certifikatom o servisnem in tehničnem šolanju.
zato naročnika prosimo, da nam dovolite priložiti reference s področja EU v obliki izjave proizvajalca. Na ta način boste pridobili konkurenčno ponudbo in ekonomično porabo vaših finančnih sredstev.

Hvala, lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
hvala za zastavljeno vprašanje. Naročnik dovoljuje reference s področja EU.
Prosimo, da navedeno upoštevate pri pripravi ponudbe.Datum objave: 25.04.2019   10:48
Spoštovani,
naročnik popravlja tipkarsko napako na strani 15 in sicer v točki 2. sklop, Osnovne tehnične zahteve, Zunanje dimenzije, višino spreminja iz 850 mm v od 1.300 do 1.400 mm.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.

Datum objave: 26.04.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri referencah je za sklop. 1 zahtevana posamična vrednost 15.000,00 eur z DDV. Ali je navedena vrednost zahtevana res za posameznega kupca ali za kompleten sklop. 1? Kajti razen klinik in večjih zdravstvenih domov, posamezni kupec običajno kupi en sterilizator in je vrednost posameznega naročila bitveno nižja od 15.000,00 eur.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Spoštovani, hvala za vprašanje.
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 8.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične, strokovne in kadrovske sposobnosti za 1. sklop, ki se pravilno glasi: ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravil za vsaj tri kupce dobavo podobnih ali enakovrednih naprav, kot je naprava, ki je predmet javnega naročila v posamični vrednosti vsaj 5.000,00 EUR z DDV.
Istočasno naročnik popravlja Izjavo o Izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti referenčna lista, ki se pravilno glasi za 1. sklop: ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno, kvalitetno, strokovno, pravilno ter v pogodbenih rokih opravil za vsaj tri kupce dobavo podobnih ali enakovrednih naprav, kot je naprava, ki je predmet javnega naročila v posamični vrednosti vsaj 5.000,00 EUR z DDV.

Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.Datum objave: 26.04.2019   10:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri referencah je za sklop. 1 zahtevana posamična vrednost 15.000,00 eur z DDV. Ali je navedena vrednost zahtevana res za posameznega kupca ali za kompleten sklop. 1? Kajti razen klinik in večjih zdravstvenih domov, posamezni kupec običajno kupi en sterilizator in je vrednost posameznega naročila bitveno nižja od 15.000,00 eur.
Lep pozdrav,

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da lahko v drugem sklopu ponudimo ustrezen termo dezinfektor z dimenzijami (v/š/g) 1450 x 900 x 700mm?

Hvala za odgovor, lep pozdrav.

ODGOVOR

Lahko ponudite (v/š/g) 1450 x 900 x 700mm, če je to končna širina, ki vključuje pomivalno-dezinfekcijski stroj in vse bombe (za čistilno sredstvo in za destilirano vodo).Naročnik vstavlja pomivalno-dezinfekcijski stroj v že opremljen prostor in je omejen s prostorom. V širino (dolžino) ima na razpolago največ 1.000mm - 1 meter.
Ponudnike naprošamo, da napisano upoštevajo pri pripravi ponudb
Datum objave: 29.04.2019   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

želimo vam ponuditi ustrezne aparate, zato naročnika prosimo, da podaljša rok za vprašanja. V tem terminu so šolske počitnice in prvomajski prazniki in je povsem nemogoče dobiti vse potrebne ponudbe in dokumentacijo saj imajo podjetja kolektivne dopuste.

Hvala za razumevanje.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

naročnika prosimo, da zaradi šolskih počitnic in praznikov podaljša rok za vprašanja, da lahko pripravimo konkurenčno ponudbo.

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani ponudniki,
naročnik podaljšuje roke za postavljanje vprašanj, odgovore, prejem ponudb in za odpiranje in sicer so novi datumi sledeči:
- rok za ponudnikova vprašanja se podaljša iz 29.04.2019 na 10.05.2019 do 09:00,
- rok za naročnikove odgovore se podaljša iz 30.04. na 13.05.2019 do 14:00,
- rok za oddajo ponudb se podaljša iz 13.05.2019 na 27.05.2019 do 08:00 in
- rok za odpiranje se podaljšaiz 14.05.2019 na 28.05.2019 na 08:01.
Ponudnike naprošamo, da upoštevajo navedene datume.


Datum objave: 29.04.2019   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 1. zahtevate v skladu z Direktivo o tlačni opremi 97/23/EGS, katera je bil zamenjana z novo Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU. Ali lahko ponudimo želejno opremo z novo Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
DaDatum objave: 29.04.2019   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
V sklopu 1.zahtevate avtomatsko zapiranje vrat sterilizatorjev.Sterilizatorji se povečini zapirajo tako da se ročno nastavi vrata na zaporni mehanizem
potem pa se
1.Vrata se ročno zapre in potem ročno privijači na obod s tesnilom
2.Vrata se ročno zapre in potem para avtomatsko hermetično zatesni komoro
3.Vrata se ročno zapre in potem motor avtomatsko stisne vrata na obod s tesnilom

Ali lahko ponudimo sterilizator željenih lastnosti ter zapiranjem opisanim pod točko 2.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Spoštovani, hvala za vprašanje.
Ponudnik lahko ponudi tak sterilizator, kjer se vrata ročno zapre in potem motor avtomatsko stisne vrata na obod s tesnilom.
Ponudnike naprošamo, da pojasnilo upoštevajo pri pripravi ponudb.Datum objave: 29.04.2019   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko za sklop 2. ponudimo ustrezen termodezinfektor ampak z merami: širina 900 mm, višina 1460 mm in globina 650mm ?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko ponudimo ustrezen termodezinfektor ampak s končnimi merami: širina 600 mm, višina 1460 mm in globina 650 mm?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Da
Datum objave: 29.04.2019   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v drugem sklopu ste pod dodatno opremo navedli
Spodnji vložni voziček
Zgornji vložni voziček

Prosimo vas za informacijo kaj točno želite reprocesirati v spodnjem in zgornjem delu?

Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani, hvala za vprašanje.
Naročnik bo pomivalno - dezinfekcijski stroj uporabljal za inštrumente za ginekologijo.

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo ustrezen termodezinfektor s 3 nivojsko košaro, dimenzije d/š/v = 540 x 520 x 380 mm, kapaciteto
6 standard pladnjev (d x š = 485 x 260 mm)
višina nivoja H = 119 mm

Hvala.

ODGOVOR
DaVPRAŠANJE
Spošovani,

pri sklopu 2. zahtevate spodnji vložni voziček ter zgornji vložni voziček. Lahko prosim specificirate ali gre za dva različna vozička? Koliko nivojski voziček potrebuje naročnik? Za dezinfekcijo katerih stvari bi naročnik uporabljal voziček?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani, hvala za vprašanje.
Naročnik smatra za zgornji in spodnji voziček dva nivoja pladnjev.
Naročnik bo pomivalno - dezinfekcijski stroj uporabljal za inštrumente za ginekologijo.
Datum objave: 29.04.2019   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

smo trgovsko podjetje kateri bi želel ponuditi naprave z zunanjim pooblaščeni servis. Ali lahko ponudimo željene naprave z zunanjim pooblaščenim servisom?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Da,
naročnik dodaja v razpisni dokumentaciji v merilo Število usposobljenih serviserjev, ovrednoti se z 15 točkami: poleg besedila "ima sklenjeno redno delovno razmerje ali sklenjeno pogodbo z zunanjim pooblaščenim servisom"

VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se navezuje na drugi sklop.

naročnika sprašujemo ali je lahko kartuša za demi vodo postavljena izven omejenih dim. glede na to, da je priklop na cevi za vodo in je lahko postavljena stran od stroja - lahko so fizično tudi drugje.

Naročnika prosimo za ogled prostora.

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,
prostor si lahko ogledate v četrtek, 09.05.2019 ob 10:30.
Predhodno se najavite za ogled.
Datum objave: 30.04.2019   07:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika sprašujemo ali lahko ponudimo ustrezen termodezinfektor s 3 nivojsko košaro, dimenzije d/š/v = 540 x 520 x 380 mm, kapaciteto
6 standard pladnjev (d x š = 485 x 260 mm)
višina nivoja H = 119 mm

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je na zastavljeno vprašanje napačno odgovoril z Da. Naročnik umika navedeni odgovor in ostaja pri prvotnih notranjih dimenzijah iz razpisne dokumentacije in pri prvotnem številu košar.
Ponudnike naprošamo, da navedeno upoštevajo pri pripravi ponudb.


Datum objave: 30.04.2019   07:50
Spoštovani ponudniki.
naročnik bo popravljeno razpisno dokumentacijo objavil na svoji spletni strani.
Ponudnike naprošamo, da jo upoštevajo pri pripravi ponuidb

Datum objave: 30.04.2019   11:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate 6 košar s polnim DIN-om (480 x 250 mm), hkrati pa zahtevate 2 nivojski voziček, na katerega gredo maksimalno 4 DIN košare. Za količino 6 DIN košar (480 x 250mm) je potreben 3 nivojski voziček, ne glede na ponudnika oziroma proizvajalca. Prosim za obrazložitev.

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani, hvala za vprašanje.
naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2. Sklop, Osnovne zahteve:
- Kapacitete 4 DIN košar
Ponudnike naprošamo, da spremembo upoštevajo pri pripravi ponudbe.
Datum objave: 09.05.2019   08:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri sklopu 2. zahteva naročnik težo pomivalno-dezinfekcijskega straja od 90 do 95kg, ali lahko ponudimo ustrezen pomivalno-dezinfekcijski stroj s težo cca. 160 kg?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
Da


VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko za sklop 1. ponudimo ustrezen sterilizator z višino 460 mm, ter premerom komore 254 mm?

Hvala ter lep pozdrav.

ODGOVOR
DaDatum objave: 10.05.2019   08:44
Spoštovani ponudniki,
čistopis razpisne dokumentacije z vsemi popravki je objavljen na spletni strani ZD Ljubljana. Vsi popravki so označeni z rdečo barvo.
Ponudnike naprošamo, da vse spremembe upoštevajo pri pripravi ponudb.