Dosje javnega naročila 002551/2019
Naročnik: POŠTA SLOVENIJE d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Blago: Dobava zemeljskega plina 1.1.2020 - 31.12.2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 310.797,55 EUR

JN002551/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002551/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN002551/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.07.2019
JN002551/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002551/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
Slomškov trg 10
2000
SI
Maribor
Slovenija
Področje investicij in nabave, Andreja Breznik
andreja.breznik@posta.si
+386 24492383
+386 24492379

Internetni naslovi
http://www.posta.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.posta.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8911
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Poštne storitve


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina 1.1.2020 - 31.12.2021
Referenčna številka dokumenta: 12/2019/MVB
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava zemeljskega plina 1.1.2020 - 31.12.2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina 1.1.2020 - 31.12.2021. Podroben opis je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
z možnostjo podaljšanja za dodatnih 60 dni
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   12:10
Kraj: e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   15:44
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 1.11. razpisne dokumentacije imate pri opredelitvi faktorja K zapisano, da:
... Dodatek mora vsebovati tudi svetovanje za najugodnejši nakup zemeljskega plina in tudi morebitne stroške popisa števcev ter vse ostale stroške, povezane s tem naročilom.
Z - vse ostale stroške, povezane s tem naročilom - se ne moremo strinjati, saj ne vemo, kakšne še morebitne dodatne stroške imate v mislih. V kolikor navedete, kaj konkretno ste s tem mislili, prosimo, da to zapišete in s tem dopolnite razpisno dokumentacijo.
1. ODGOVOR:
Z navedbo vsi ostali stroški, povezani s tem naročilom, je mišljeno, da so v kalkulacijo ponudnikove cene všteti vsi stroški, katere bo imel ponudnik z dobavo zemeljskega plina v navedenem obdobju.

2. VPRAŠANJE:
Ne strinjamo se z navedbo sledečega:
Dobavitelj mora naročniku ponuditi znižanje cene v primeru:
- ko dobavitelj prodaja ZP po akcijskih cenah oz. znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna.
- če je cena ZP iz javno objavljenega cenika dobavitelja nižja od cene iz ponudbenega predračuna.
V tem primeru mora dobavitelj naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi ZP po teh (ugodnejših oz. nižjih) cenah.

Navedeno ne more biti predmet javnega naročila in tudi ne more biti navedeno v pogodbi, saj cene, ki so objavljene na naših spletnih straneh niso primerljive s cenami, ki jih individualno ponujamo posameznim kupcem ali jih ponujamo v okviru javnih naročil.
Prosimo, da se navedeno črta iz razpisne dokumentacije in iz pogodbe, ali pa namesto navedenega zapišete naslednje:
V kolikor bo dobavitelj v času trajanja pogodbe poslovnim uporabnikom ponujal akcijske cene oz. znižane cene, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna ali cene, ki bodo javno objavljene in bodo te cene nižje od cen iz ponudbenega predračuna, akcijske cene oz. znižane cene ne bodo pomenile spremembe pogodbene cene.

2. ODGOVOR:
Naročnik zapis v razpisni dokumentaciji in 8. členu okvirnega sporazuma prilagaja, in sicer:
V kolikor bo dobavitelj v času trajanja te pogodbe poslovnim uporabnikom, ponujal nižje cene (akcijske cene), ki bodo javno objavljene (npr. na internetnih straneh dobavitelja, z dopisi) in bodo te cene nižje od cen določenih s to pogodbo je znižane (akcijske cene) dolžan ponuditi naročnikom. Sprememba (znižanje) cene ne pomeni spremembe te pogodbe ali neposrednih pogodb in velja za čas trajanja določenega s cenikom dobavitelja.