Dosje javnega naročila 002562/2019
Naročnik: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Storitve: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 49.883,36 EUR

JN002562/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002562/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.05.2019
JN002562/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.09.2019
JN002562/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
JN002562/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2019
JN002562/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002562/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mitja Breznik
mitja.breznik@2-tdk.si
+386 41777018

Internetni naslovi
https://www.drugitir.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305763/Monitoring_za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305763/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8934
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Organizacija gradnje železniške proge


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
Referenčna številka dokumenta: JN-04/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 5
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 5
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi in monitoring habitatnih tipov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov v fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z gradnjo dostopnih cest. Predmet sklopa 1 so popisi in monitoring habitatnih tipov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi ptic (gnezdilke in sova uharica)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov v fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z gradnjo dostopnih cest. Predmet sklopa 2 so popisi ptic.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi in monitoring netopirjev
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov v fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z gradnjo dostopnih cest. Predmet sklopa 3 so popisi in monitoring netopirjev.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi rib in rakov
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov v fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z gradnjo dostopnih cest. Predmet sklopa 4 so popisi rib in rakov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Popisi in monitoring vodnih organizmov
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
73100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Divača - Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet tega naročila je izvajanje monitoringa rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov v fazi pripravljalnih, zemeljskih in gradbenih del v sklopu gradnje drugega tira železniške proge Divača-Koper vključno z gradnjo dostopnih cest. Predmet sklopa 5 so popisi in monitoring vodnih organizmov in obvodne vegetacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 84
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi iz sklada IPE (CEF).


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 17.05.2019   10:05
Kraj: Odpiranje ponudb poteka avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Zapisnik o odpiranju ponudb se kreira avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   14:00

Dodatne informacije:
Naročnik dodatno objavlja dve prilogi razpisne dokumentacije in sicer Popis stanja habitatnih tipov, flore, rib in rakov pred gradnjo II. tira železniške proge Divača-Kope v dolini Glinščice ter Priloga 1 - Habitatni tipi. Obe datoteki sta dostopni na spletni strani www.drugitir.com, preko povezave: http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila pod "Priloge" pri javnem naročilu "Monitoring rastlinstva, živalstva in habitatnih tipov pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper".
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   12:20
VPRAŠANJE
Monitoring vodnih organizmov med gradnjo, ki bo predvidoma trajala 84 mesecev, verjetno ni treba izvajati vsak mesec preden se dejansko začne gradnja oziroma pripravljalna dela ob potokih. Zanima nas, kdaj terminsko je predviden začetek del na območju potoka Glinščica, Osapske reke in Škofijskega potoka.

ODGOVOR

Spoštovani,

dela na območju potoka Glinščica se bodo predvidoma pričela septembra 2019, na območju Osapske reke in Škofijskega potoka pa v letu 2020. Monitoring se prične izvajati po pričetku gradbenih del, obračun se vrši po dejansko izvedenih delih.

Datum objave: 10.05.2019   12:21
VPRAŠANJE
Na razpis se nameravamo prijaviti le na en sklop. Ali se bomo morali tudi v tem primeru udeleževati mesečnih koordinacij kot to predvideva projektna naloga? Kje predvidimo ta strošek?

ODGOVOR

Spoštovani,

monitoringi in koordinacije so predvideni za tri sklope: habitatni tipi, netopirji in vodno organizmi. Koordinacije so predvidene za vsak sklop. Strošek je opredeljen v xls tabeli ponudbenega predračuna v točki B.) Ocenjena vrednost za monitoring.
Obračun se bo vršil po dejanski prisotnosti na koordinacijah.


Datum objave: 10.05.2019   12:21
VPRAŠANJE
Projektna naloga navaja da je bil »Pred pričetkom gradnje so bili izvedeni sledeči popisi, ki so v prilogi projektne naloge: Popis stanja habitatnih tipov, flore, rib in rakov pred gradnjo II. tira železniške proge Divača Koper v dolini Glinščice (Aquarius d.o.o., Ljubljana, september 2018).« Rezultat te naloge je tudi na spletni strani naročnika kot Priloga. Hkrati projektna naloga in xls dokument ponudbenega predračuna predvideva popise pred pričetkom del. A so potem popisi pred pričetkom del predmet tega razpisa?

ODGOVOR

Spoštovani,

popisi pred pričetkom del so mišljeni pred pričetkom glavnih gradbenih del in so predmet tega razpisa. Izvedli se bodo v času pripravljalnih del , ki so se že pričela.

Datum objave: 10.05.2019   12:23
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je za ptice, netopirje, ribe, rake predviden monitoring med gradnjo. V xls dokumentu ponudbenega predračuna pa je za monitoring med gradnjo predvideno, da se ga zvede po potrebi. Predlagamo da omenjene vsebine uskladite med dokumenti. Prav tako pogodba ne predvideva variabilnega dela.

ODGOVOR

Spoštovani,

v projektni nalogi in ponudbenem predračunu je predviden monitoring med gradnjo za habitatne tipe, netopirje in vodne organizme. Variabilni del ni predviden.


Datum objave: 10.05.2019   12:26
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je za ptice, netopirje, ribe, rake predviden monitoring med gradnjo. V xls dokumentu ponudbenega predračuna pa je za monitoring med gradnjo predvideno, da se ga zvede po potrebi. Predlagamo da omenjene vsebine uskladite med dokumenti. Prav tako pogodba ne predvideva variabilnega dela.

ODGOVOR


Spoštovani,

V ponudbenem predračunu je predvidenih pet sklopov za izvedbo popisov.
Pogostost popisov je pravilno navedena in predvideva tudi popise, ki se bodo izvedli v kolikor bi se izkazalo za potrebno.
Odločitev o potrebi popisa med gradnjo bo sprejeta na podlagi mnenja izvajalca popisa in strokovne institucije, ki izvaja naravovarstveni nadzor (Zavod RS za varstvo narave). V takšnem primeru, bo naročnik izvajalcu naročil izvedbo del, ta pa jih bo obračunal na podlagi cene iz ponudbenega predračuna.
Količine popisov v predračunu so pravilno navedene.


Datum objave: 10.05.2019   12:28
VPRAŠANJE
Na razpis se nameravamo prijaviti le na en sklop. A se bomo morali tudi v tem primeru udeleževati mesečnih koordinacij kot to predvideva projektna naloga? Kako predvidimo ta strošek?

ODGOVOR


Spoštovani,

monitoringi in koordinacije so predvideni za tri sklope: habitatni tipi, netopirji in vodno organizmi. Koordinacije so predvidene za vsak sklop. Strošek je opredeljen v xls tabeli ponudbenega predračuna v točki B.) Ocenjena vrednost za monitoring.
Obračun se bo vršil po dejanski prisotnosti na koordinacijah.