Dosje javnega naročila 002604/2019
Naročnik: Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l., Ulica 15.maja 4, 6000 Koper - Capodistria
Blago: Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let.
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 258.487,87 EUR

JN002604/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002604/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2019
JN002604/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.08.2019
JN002604/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002604/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 081-193214
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Romana Volavšek
romana.volavsek@marjeticakoper.si
+386 56633704
+386 56633706

Internetni naslovi
http://www.marjeticakoper.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305764/dobavapolielektrolita_razpisna_dokument.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8913
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let.
Referenčna številka dokumenta: Številka javnega naročila: 6-JN-B/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dobava polielektrolita fco CČN Sermin.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava polielektrolita za dehidracijo mulja na CČN Koper za obdobje treh let-vse tehnične zahteve so opisane v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
rezultati industrijskega testiranja-dosežena sušina pri zgoščevanju40
rezultati industrijskega testiranja-specifična poraba polielektrolita pri zgoščevanju30

Cena – Ponder:
30
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Vsi pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   11:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Javno podjetjeAzienda pubblica MARJETICA KOPER, d.o.o.-s.r.l.
Ulica 15.maja 4
6000
Koper - Capodistria
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   10:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosili bi za informacije glede možnega termina prevzema blata za laboratorijski test. Laboratorijski test je potrebno opraviti, da se določi ustrezen tip polielektrolita, ki se bo ponudil in industrijsko testiral.

Na kakšen način se ponudnik lahko prijavi, da bo potem povabljen na sestanek naročnika s ponudniki, kar je navedeno na strani 5 razpisne dokumentacije?

Ali je potrebno opraviti industrijsko testiranje ustreznega polielektrolita pred samo oddajo ponudbe?

Lep pozdrav

ODGOVOR 1

V kolikor ponudnik želi prevzeti vzorec blata za laboratorijsko testiranje pred oddajo ponudbe, mora izpolniti obrazec za prevzem vzorca blata.

Obrazec za prevzem vzorca blata za laboratorijsko testiranje se nahaja na spletni strani Marjetice Koper (Spletni naslov: https://www.marjeticakoper.si/sl/javna-narocila/dobava-polielektrolita-za-dehidracijo-mulja-na-ccn-koper-za-obdobje-treh-let/)

Prijava preko obrazca je možna do 10.05.2019. Pravilno izpolnjen in podpisan obrazec se posreduje naročniku v elektronski obliki na e-pošto: kanalizacija@marjeticakoper.si.

Po prijavi bo na CČN Koper sestanek s prijavitelji, kjer bodo lahko prevzeli vzorce blata za laboratorijske teste.


ODGOVOR 2

Industrijsko testiranje ustreznega polielektrolita se bo opravilo po oddaji ponudbe.

Datum objave: 09.05.2019   10:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno vas prosim za informacijo ali se v pogodbo lahko vnese dodatni člen kot sledi: katerakoli stranka lahko brez razloga pisno odstopi od te pogodbe s trimesečnim odpovednim rokom. V trenutnem vzorcu pogodbe namreč ni vključene nobene zaščite ponudnika.
Hvala

ODGOVOR


V pogodbo se ne bo vneseL noben dodatni člen, ampak ostajajo vsi členi pogodbe enaki kot je navedeno v razpisni dokumentaciji