Dosje javnega naročila 002554/2019
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002554/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002554/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019

    JN002554/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375
+386 14397515

Internetni naslovi
https://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.elektro-ljubljana.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8912
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje servisiranja, kalibracije, overjanja in kontrol merilnih naprav (2-letno obdobje)
Referenčna številka dokumenta: JN2019/025
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izvajanje servisiranja, kalibracije, kontrole in overitev merilnih naprav izven garancijskih dob, skladno s tehničnimi pogoji po specifikaciji v Prilogi A (Opis storitev).
Število merilnih naprav, ki jih je potrebno pregledati, servisirali in kalibrirati oz. overiti, je razvidna iz Tabele št. 1.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50400000
50410000
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Izvajalec se zavezuje storitve izvršiti fco. distribucijsko območje naročnika, v primeru del na terenu.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega razpisa obsega kontrolni pregled, priprava in pošiljanje datotek o stanju merilnih naprav, mesečno poročilo o izvedenem delu, redni servis v skladu z navodili proizvajalca za naprave izven garancijskih dob, kalibracijo, overitev, potrebni material, transport merilnih naprav med naročnikom in izvajalcem, testiranje merilnih naprav, izvajanje naključnih pregledov pred dobavo opreme in v času obratovanja ter strokovno svetovanje, vse skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za udeležbo so navedeni v poglavjih št. 2 (Pogoji za udeležbo) in 3 (Tehnični razpisni pogoji), v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   09:30
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   10:00
Kraj: avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.