Dosje javnega naročila 002559/2019
Naročnik: Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava IzN in izvedba del za »Zamenjava zračnega progovnega kabla s polaganjem v obstoječe cevi z novim kablom tipa TD 59 10x4x1,2 na ž.p. št. 80: d.m. Metlika Ljubljana, odsek Novo mesto Trebnje«
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002559/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002559/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002559/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN002559/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002559/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305834/Izdelava_IzN_in_izvedba_del_za_Zamenjava_zračnega_progovnega_kabla.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305834/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9628
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IzN in izvedba del za »Zamenjava zračnega progovnega kabla s polaganjem v obstoječe cevi z novim kablom tipa TD 59 10x4x1,2 na ž.p. št. 80: d.m. Metlika Ljubljana, odsek Novo mesto Trebnje«
Referenčna številka dokumenta: 45/2019/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IzN in izvedba del za »Zamenjava zračnega progovnega kabla s polaganjem v obstoječe cevi z novim kablom tipa TD 59 10x4x1,2 na ž.p. št. 80: d.m. Metlika Ljubljana, odsek Novo mesto Trebnje«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
32571000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IzN in izvedba del za »Zamenjava zračnega progovnega kabla s polaganjem v obstoječe cevi z novim kablom tipa TD 59 10x4x1,2 na ž.p. št. 80: d.m. Metlika Ljubljana, odsek Novo mesto Trebnje«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako, kot je navedeno v razpisni dokumentacij.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.05.2019   12:05
Kraj: preko portala eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   15:05
VPRAŠANJE
1. Glede na to, da je v tehničnih specifikacijah za progovni telekomunikacijski kabel , ki je del razpisne dokumentacije na strani 15 navedeno... "
Primer oznake kabla:
TD 59 EP 20x4x1,2 GM R<0,6
ali
TD 59 EP 20x4x1,2 B R<0,6 "
postavljamo naslednje vprašanje.
Ali lahko v ponudbi upoštevamo dobavo in montažo TD 59 EP 20x4x1,2 B R<0,6 kabla?

2. Ali je možno kje dobiti ali objaviti natančnejši popis razpisanih del. Ponudben predračun v količinah KPL je precej neroden za natančno in korektno pripravo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1.NE - v ponudbi ni možno upoštevati dobavo in montažo kabla tip TD 59 EP 20x4x1,2 B R<0,6 v tehničnih specifikacijah je naveden le primer oznake kabla. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo kabla, ki je naveden v razpisni dokumentaciji (v Projektni nalogi) in sicer tip kabla z oznako TD59 10x4x1,2 B.

2.. NE natančnejši popis razpisanih del ni možen, le tega bo podal Izvedbeni načrt, katerega izdelava je prav tako del razpisa. Vsa predvidena dela so opisana v Projektni nalogi.
Datum objave: 06.05.2019   15:07
VPRAŠANJE
Prosimo, da zaradi prvomajskih praznikov podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 10 dni. Od dobaviteljev v tako kratkem času ne bomo dobili konkurenčnih cen, saj so večinoma na dopustu. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe do 22.5.2019.


Datum objave: 09.05.2019   13:40
VPRAŠANJE
V projektni nalogi je zapisano,
- da se kabelske spojke zapirajo z zalivno maso (Cellpack), ali je bilo mišljeno tudi termo-skrčne spojke (Raychem)?

- da se TD kabel vpihuje, to žal ni mogoče pri 1000 m koncih, ker je ta dolžina skupne teže 720 kg, ni možno da kabel lebdi po 500 m v cevi. Poleg tega je notranji premer cevi 42,7 mm, premer kabla pa 27 mm. Iz tega da je vmesnega prostora med kablom in cevjo le 7,5 mm na vsako stran. Pri stisnjenih ceveh lahko pride do zračnega čepa in je vpihovanje nemogoče.

- da so v nalogi zahtevani podboji proge, ali so dovoljeni prekopi, ker v večini primerov ni možna postavitev mašine za izvedbo podboja.


ODGOVOR»V projektni nalogi je zapisano,
- da se kabelske spojke zapirajo z zalivno maso (Cellpack), ali je bilo mišljeno tudi termo-skrčne spojke (Raychem)?
ODGOVOR:
V projektni nalogi je zapisano: Za izdelavo vseh progovnih spojk se uporabi spojke z dvokomponentno maso. Pomeni, da gre za spojke z zalivno dvokomponentno maso in s tem niso mišljene termo-skrčne spojke.

- da se TD kabel vpihuje, to žal ni mogoče pri 1000 m koncih, ker je ta dolžina skupne teže 720 kg, ni možno da kabel lebdi po 500 m v cevi. Poleg tega je notranji premer cevi 42,7 mm, premer kabla pa 27 mm. Iz tega da je vmesnega prostora med kablom in cevjo le 7,5 mm na vsako stran. Pri stisnjenih ceveh lahko pride do zračnega čepa in je vpihovanje nemogoče.
ODGOVOR:
V tem primeru ne gre za vprašanje ampak za razmišljanje ponudnika. Po naših izkušnjah iz predhodnih projektov je vpih kabla možen. Poleg tega gre za novejšo traso cevne kanalizacije, zato poškodb obstoječih cevi stisnjenost le teh, ne pričakujemo.

- da so v nalogi zahtevani podboji proge, ali so dovoljeni prekopi, ker v večini primerov ni možna postavitev mašine za izvedbo podboja.«
ODGOVOR:
V predračunu je predvidena izdelava 1 (enega) podboja proge, katerega možnost izvedbe je bila preverjena na terenu, zato sprememba v prekop proge, ni potrebna.

Datum objave: 10.05.2019   12:46
VPRAŠANJE
Prosimo za dodatno informacijo na kakšen način je predvideno spajanje parov s spojki (spajanje, namenski Tk čevlji,, letve,..)

ODGOVOR


Spajanje žil je predvideno na način odstranitev dela izolacije žile, navijanje neizoliranega dela žile, vrh spoja se spajka, preko spoja se namesti zaščitna termoskrčna cevka.