Dosje javnega naročila 002648/2019
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Blago: Dobava potrošnega materiala
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN002648/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002648/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2019
JN002648/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002648/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.06.2019

    JN002648/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 082-195979
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si/
http://www.te-sostanj.si/si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305835/Dobava_potrošnega_materiala.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8926
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava potrošnega materiala
Referenčna številka dokumenta: 40 01-260-261-319/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44440000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava potrošnega materiala
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Ležaji
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44440000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ležaji
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Spreji in paste za zahtevne pogoje
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24951100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Spreji in paste za zahtevne pogoje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Vijaki, matice in ostalo
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vijaki, matice in ostalo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav (1. faza postopka) bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.05.2019 in se bo začelo ob 9.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   09:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatna pojasnila pri spodnjih pozicijah, saj so opisi pomanjkljivi. Zavedamo se, da v tej fazi še ni potrebno predložiti predračuna, vendar moramo preveriti, ali bi bili v morebitni naslednji fazi sploh sposobni ponuditi vse zahtevane pozicije.
1. 304817 MATICA - Kakšna matica? Prosimo za navedbo DIN, dimenzije.
31. 304867 MATICA M 8 Č-4171 - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka. verjetno gre za interno oznako dosedanjega dobavitelja.
32. 705218 MATICA M12 1.4571 Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka. verjetno gre za interno oznako dosedanjega dobavitelja.
35. 304879 MATICA SPENJALNA Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete.
95. 305847 PODLOŽKA VAROVALNA FI 27 - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka.
96. 707139 PODLOŽKA VZMETNA A 20-VSK, FST/DACROM - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka.
140. 307945 VIJAK ALFA 120X70X30 ZN - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka.
141. 307946 VIJAK ALFA 190X85X40 KOMPLET - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka.
527. 308315 VIJAK ZA FASADE FI6,3 - Prosimo za dodatne podatke (tehnične specifikacije), na podlagi katerih lahko določimo ustrezno blago. Iz takšne oznake ni jasno, kaj sploh potrebujete. Tudi na spletu s tem nazivom ni ustreznega zadetka.
548. 308684 ZATIČ NAVOJNI M 3 S ŠESTROBO LUKNJO 1500 - Dolžina?
549. 308685 ZATIČ NAVOJNI M 5 S ŠESTROBO LUKNJO 1500 - Dolžina?
550. 308686 ZATIČ NAVOJNI M 6 S ŠESTROBO LUKNJO 1500 - Dolžina?
551. 308687 ZATIČ NAVOJNI M 8 S ŠESTROBO LUKNJO 1500 - Dolžina?

Spodnji artikli so rezervni deli proizvajalca varilnih aparatov Fronius. Glede na sodno prakso DRK, prosimo, da spodnje pozicije izključite iz ponudbenega blaga, saj ga ne moremo šteti kot istovrstnega blaga. Kot istovrstno blago se namreč šteje blago, ki ga je možno dobaviti pri določenem krogu ponudnikov na trgu. V primeru rezervnih delov ne gre za splošno trgovsko blago, saj z rezervnimi deli točno določenega proizvajalca navadno razpolagajo serviserji oz. morda uradni zastopnik. Ker je s tem širši krog ponudnikov, ki dobavlja vijake, podložke in matice izločen oz. ni v enakovrednem položaju, prosimo, da se te pozicije izločijo. Ker gre za rezervne dele točno določene BZ, lahko nabavo izvedete po 5. alineji 73. člena ZJN 3.
51. 304898 MATICA ZATEZNA 1.6 AW 42/AW 32
52. 304899 MATICA ZATEZNA 2.4 AW 42/AW 32 FRONIUS
53. 304900 MATICA ZATEZNA 3.2 AW 42/AW 32
54. 304901 MATICA ZATEZNA ZA GORILNIK FRONIUS 2,4
55. 304902 MATICA ZATEZNA ZA GORILNIK FRONIUS 3,2
56. 705192 MATICA-SECHSKANTMUTTER HEXAGON NUT M20

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je popravil Specifikacijo blaga in jo poslal v objavo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 17.05.2019   08:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo za odgovore:
323. 308112 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 12X65 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
332. 308122 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X140 5.6 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
337. 308127 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X50 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
338. 308128 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X55 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
339. 308130 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X60 10,9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
343. 308133 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X80 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
346. 308136 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 16X90 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
368. 308155 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 24 X 65 8.8 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
379. 308165 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 27X110 A2B 8.8: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
380. 308166 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 27X120 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
418. 308212 VIJAK MATIČNI ISO 4017 M 14X50 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 933?
419. 308213 VIJAK MATIČNI ISO 4017 M 16X30 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 933?
421. 308216 VIJAK MATIČNI ISO 4017 M 16X35 10.9 A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 933?
449. 308218 VIJAK MATIČNI ISO 4017 M16X45 MM 10.9A2B: Ali lahko ponudimo alternativo DIN 933?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Za vse pozicije naročila se lahko ponudi alternativa za ISO 4014/4017 DIN 931/933.
Lep pozdrav.


Datum objave: 17.05.2019   08:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za dodatna pojasnila pri spodnjih pozicijah, saj so podatki nepopolni.

30. 310044 MATICA KRONSKA DIN 935 M36: Zaščita vijaka? (A2F?)
50. 304897 MATICA ZAPRTA 1 1/2: DIN? Prevleka vijaka?
68. 305822 PODLOŽKA 105X90X3 : DIN? Zaščita vijaka?
84. 305838 PODLOŽKA FI 14 ZA U PROFIL: DIN? Zaščita vijaka?
180. 307985 VIJAK IMBUS M 18X90 MM 8.8: DIN? Zaščita vijaka?
191. 307997 VIJAK IMBUS M 20X85 MM: DIN? Zaščita vijaka? Kvaliteta?
197. 308003 VIJAK IMBUS M 24X30 MM 8.8: DIN? Zaščita vijaka?
202. 308008 VIJAK IMBUS M 30X105 MM ČV 10.9: DIN? Zaščita vijaka?
228. 711632 VIJAK IMBUS M22 X 60 , NAVOJ 1.5 , 10.9: DIN? Zaščita vijaka?
230. 308029 VIJAK KNAUF .: Dimenzija vijaka?
247. 308051 VIJAK KOVINSKI M 12X75 Z VGR. GLAVO IMB.: DIN? Zaščita vijaka?
250. 308054 VIJAK KOVINSKI M 20X30 MM 5.6: DIN? Zaščita vijaka? Ali je lahko kvaliteta 8.8?
291. 309096 VIJAK M 22X1.5X100 10.9 DIN912: Zaščit vijaka?
299. 310043 VIJAK M36 X 160MM; 10.9: DIN? Zaščita vijaka?
375. 308161 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 24X70 8.8: Zaščita vijaka? Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
386. 308172 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 30X80 10.9: Zaščita vijaka? Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
387. 308173 VIJAK MATIČNI ISO 4014 M 33X140 MM 10.9: Zaščita vijaka? Ali lahko ponudimo alternativo DIN 931?
430. 308225 VIJAK MATIČNI ISO 4017 M 20X40 8.8 V.2: Zaščita vijaka? Ali lahko ponudimo alternativo DIN 933?
457. 308254 VIJAK MATIČNI M 22X90 MM 10.9: DIN? Zaščita vijaka?
468. 308265 VIJAK MATIČNI M 27X135 MM: DIN? Zaščita vijaka?
470. 308267 VIJAK MATIČNI M 30 X 220 10,9 DIN 558: Zaščita vijaka?
472. 308269 VIJAK MATIČNI M 30X95 MM: DIN? Zaščita vijaka?
473. 308270 VIJAK MATIČNI M 33X120 MM: DIN? Zaščita vijaka?
474. 308271 VIJAK MATIČNI M 33X130 ČV 8.8 : DIN? Zaščita vijaka?

Za spodnje pozicije prosimo, da se jih izloči iz popisa, saj gre za specifične rezervne dele in ne istovrstno blago. Ti artikli niso predmet širše potrošnje oz. del asortimana ponudnikov vijakov na trgu.

520. 308299 VIJAK VGR.AM 4X6 TG 202-ISKRA
521. 308300 VIJAK VGREZNI ZA MLINE M 16X77 ČV 6.8


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je ponovno popravil Specifikacijo blaga in jo bo poslal v objavo.

Lep pozdrav.Datum objave: 20.05.2019   06:01
VPRAŠANJE
pozdravljeni,

kad bo konec razpisa in vsi oddali ponude, a boste tokrat omogučili vpogled v tendersko dokumentacijo konkurentnih ponuda?

ODGOVOR
Naročnik bo omogočil vpogled v dokumentacijo v skladu z določili zakona.Datum objave: 20.05.2019   06:01
VPRAŠANJE
Dear Ladies and Gentlmen,

can also a company which has its headquarters in Germany also compete on the offer for bearings ( sklop 1 ) and lubrication ( sklop 2)?

Thank you for your answer
best regards

ODGOVOR
Yes, foreign bidders/companies can participate in this public procedure.Datum objave: 23.05.2019   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Dne 17.5.2019 ste odgovorili, da boste ponovno objavili popravek specifikacije. Vendar 23.5.2019 drugi popravek še vedno ni objavljen, posledično torej še ni odgovorjeno na del vprašanj. Glede na to, da se bliža rok oddaje osnovne ponudbe, prosimo, da čimprej objavite dokončno popravljeno specifikacijo.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je poslal v objavo ponovni popravek Specifikacije blaga na Portal javnih naročil že dne 21.05.2019. Glede na to, da gre za javno naročilo, ki se objavi na TED portalu, traja postopek objave spremembe z njihove strani dlje časa.