Dosje javnega naročila 002561/2019
Naročnik: OBČINA PUCONCI, Puconci 80, 9201 Puconci
Gradnje: Sanacija plazu Pečarovci - pri kmečkem turizmu Zelko
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 522.798,28 EUR

JN002561/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002561/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.04.2019
JN002561/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.07.2019
JN002561/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.09.2019
JN002561/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002561/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA PUCONCI
Puconci 80
9201
SI
Puconci
Slovenija
Jugoslav Ralović
jugoslav.ralovic@puconci.si
+386 25459103

Internetni naslovi
https://www.puconci.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305851/3._Sanacija_plazu_Pečarovci-Zelko.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8933
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija plazu Pečarovci - pri kmečkem turizmu Zelko
Referenčna številka dokumenta: 430-0002/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija plazu v naselju Pečarovci pri kmečkem turizmu Zelko. Podrobneje opisano v tehničnem poročilu v RD.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: k.o. 54- Pečarovci
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija plazu pri kmečkem turizmu Zelko v Pečarovcih. Investicija se bo izvajala le v primeru sofinanciranja in podpisa pogodbe s strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč, drugače se razpis razveljavi. Rok izvedbe bo odvisen od razpoložljivosti ter zagotovljenih sredstev sofinanciranja s strani državnega proračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.05.2019   10:01
Kraj: na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.04.2019   14:34
VPRAŠANJE
Ali se vrednosti referenc seštevajo (torej dve referenci v skupni vrednosti 400.000 EUR brez DDV) ali mora biti vsaka referenca v višini 400.000 EUR brez DDV?
Hvala, lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,

Vsaka posamezna referenca mora znašati najmanj 400.000,00 EUR brez DDV.

Lep pozdrav!
Datum objave: 24.04.2019   12:16
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da spremeni reference tako, da se reference lahko seštevajo. V konkretnem primeru se nakazuje, da je razpis "pisan na kožo" samo določenim ponudnikom.
Prosimo za ugoditev naše prošnje.

ODGOVOR

Pozdravljeni,

Glede na to, da gre za obsežen projekt, od izvajalca pričakujemo, da je podobna dela že izvajal in bo lahko kos temu projektu.
PONUDNIKE OBVEŠČAMO, DA LAHKO PREDLOŽIJO DVE (2) REFERENCI V SKUPNI VREDNOSTI 400.000,00 EUR brez DDV (se pravi referenci se seštejeta).
Razpisna dokumentacija z popravljenimi obrazci bo objavljena na portalu.

Lep pozdrav!Datum objave: 29.04.2019   11:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V zahtevah razpisne dokumentacije ste zapisali, da za referenco štejejo primerljiva dela, ali to pomeni, da je ponudnik že moral izvesti :
-dela na sanaciji plazov
-dela na plazovih, ki so zajemala izvedbo Benotto pilotov in kamnitih drenažnih reber
Sprašujem ali lahko izkazujemo reference za Benotto pilote na enem projektu sanacije plazu in drenažna rebra na drugem projektu sanacije plazu, ali morata biti obe vrsti del na enem projektu (plazu)? Iz razpisa ne razberemo, če lahko, ker je napisano samo primerljivi objekti.

Za postavko 28 116 ste napisali enoto mere KOM, ali ni morda prava enota mere tekoči meter?

lep pozdrav

ODGOVOR

Pozdravljeni,

naročnik je zato zahteval predložitev dveh referenc, ker je lahko na eni referenci izvedba benoto pilotov, na drugi samo izvedba drenažnih reber, ali oboje skupaj, tudi sanacija ceste ob plazu. Skratka na referenci morajo biti navedena vsa podobna dela: benoto piloti, drenažna rebra in sanacija ceste.
Postavka 28116 je na KOM.

lep pozdrav

Datum objave: 08.05.2019   14:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali boste obrazec 6/2 popravili sami, ali ga naj popravimo mi.

lp

ODGOVORNa portalu je bil objavljen popravek.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306201/1._RD_Sanacija_plazu_Pečarovci-popr..doc.zipLep pozdrav.

Datum objave: 09.05.2019   12:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko reference dokazujejo oz. izpolnjujejo tudi s podizvajalcem?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji piše, da za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 7.5.3 ponudnik predloži Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-6), Potrdilo (OBR-6a) in fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.


Lep pozdrav!

Datum objave: 09.05.2019   13:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se lahko reference dokazujejo oz. izpolnjujejo tudi s podizvajalcem?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

ponudnik lahko predloži referenco s podizvajalcem, če bo v tej ponudbi tudi sodeloval z njim.


Lep pozdrav!