Dosje javnega naročila 002560/2019
Naročnik: JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA, Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva iz okoljsko manj obremenjujočih materialov za novo lekarno v ZD Bežigrad
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 195.590,40 EUR

JN002560/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.04.2019
JN002560/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.05.2019
JN002560/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002560/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002560/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Uprava zavoda
lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si
+386 12306120
+386 12306130

Internetni naslovi
http://www.lekarna-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.lekarnaljubljana.si/lekarna-ljubljana/o-lekarni-ljubljana/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8929
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva iz okoljsko manj obremenjujočih materialov za novo lekarno v ZD Bežigrad
Referenčna številka dokumenta: NMV 4/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva iz okoljsko manj obremenjujočih materialov za novo lekarno v ZD Bežigrad v Ljubljani
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava, dobava in montaža lekarniškega pohištva iz okoljsko manj obremenjujočih materialov za novo lekarno v ZD Bežigrad v Ljubljani
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so razvidni iz 9. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki so del dokumentacije naročila št. 1752-3/2019 z dne 23.4.2019


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   10:30
Kraj: Informacijski sistem e-JN (https://ejn.gov.si)


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2019   07:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da v najkrajšem možnem času na portalu e-naročanje objavite tlorisne dispozicije pohištva po prostorih, vključno z narisom in stranskim risom; če je mogoče v .dwg formatu.

Lepo vas pozdravljamo

ODGOVOR
Dokumentacija in vsi ostali dokumenti so objavljeni na spletni strani naročnika: https://www.lekarnaljubljana.si/lekarna-ljubljana/o-lekarni-ljubljana/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila.Datum objave: 24.04.2019   07:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo vas, da zaradi prihajajočih praznikov podaljšate rok za oddajo ponudb za 1 teden,.
Hvala

ODGOVOR
Rok za oddajo ponudb ostaja nespremenjen.Datum objave: 25.04.2019   08:23
VPRAŠANJE
Ali lahko imamo lastne reference ali morajo biti izpolnjeni ti iz razpisne dokumentacije?
Ali je lahko 1 referenca v znesku 270.000 ali morajo biti posamične v znesku 90.000?


ODGOVOR
Lastna referenca vprašanje ni povsem razumljivo.
Referenčni posel, ki bi ga ponudnik kot naročnik potrdil sam sebi, ne bo upoštevan. Referenčni posel mora ponudniku potrditi drug naročnik.

Ponudnik mora izkazati tri posamične posle v vrednosti najmanj 90.000 EUR z DDV.
Datum objave: 25.04.2019   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani
ali je potrebno ponuditi vse sklope označene s črkami ali po posameznih sklopih.
Hvala

ODGOVOR
Vprašanje ni razumljivo. Zainteresiranega ponudnika prosimo, da ga zastavi ponovno in ga ustrezno obrazloži.Datum objave: 25.04.2019   13:11
VPRAŠANJE
Spoštovani
glede na praznike, ki so prosimo, da izključite zahtevo po potrjenih referencah s strani naročnikov in jih kasneje preverjate sami, seveda od najugodnejšega ponudnika - če že nimate dogovorjenega posla.
Če je vaš odgovor NE, potem prosimo, da odobrite, da lahko ponudniki priložimo reference v ANG jeziiku
HVALA

ODGOVOR
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. V primeru, da bo ponudnik v ponudbi predložil referenco v angleškem jeziku, mora v ponudbi predložiti tudi uradni prevod le-te v slovenski jezik.