Dosje javnega naročila 002746/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Blago: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.524.098,43 EUR

JN002746/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002746/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.10.2019
JN002746/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 21.01.2020
JN002746/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002746/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-198889
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Samsa
petra.samsa@kclj.si
+386 15221260
+386 15222226

Internetni naslovi
http://www.kclj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/305872/RD_DOKUMENTACIJA_nakup_zdravila_infliksimab.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8930
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
Referenčna številka dokumenta: 845080104-038-19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NAKUP ZDRAVILA INFLIKSIMAB
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILO UČINKOVINE INFLIKSIMAB
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
infliksimab
prašek za koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje, viala 100mg
ali originalno ali podobno biološko zdravilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
2X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILO UČINKOVINE INFLIKSIMAB
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33652000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
infliksimab
prašek za koncentrat za pripravo raztopine za infundiranje, viala 100mg
originalno zdravilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
2 X 1 LETO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.05.2019   07:51
VPRAŠANJE
Ali ponudnik v sklopu 1 lahko odda ponudbo za več biološko podobnih zdravil ali se mora odločiti za zdravilo enega proizvajalca.

ODGOVOR
Da, lahko jih ponudi več.
Datum objave: 21.05.2019   07:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V 3. členu pogodbe določate:
"Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,) v enakih količinah, naročniku na
njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin."

S tem delno posegate v veljavne cene in jih spreminjate za nazaj, kar pa ni niti v skladu z dobro poslovno prakso niti z določili ZJN-3, zato predlagamo, da iz določbe 3.člena pogodbe brišete besedno zvezo "za ves čas trajanja pogodbe".
lp


ODGOVOR
Naročnik spreminja določilo v 3. členu pogodbe, ki se glasi:
»Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,), drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,) v enakih količinah, naročniku priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, in sicer za čas od prvega dne prodaje predmetnih artiklov po nižjih cenah drugim javnim naročnikom do zadnjega dne takšne prodaje, v kolikor bo do takšne prodaje prišlo v času trajanja veljavnosti pogodbe z naročnikom.«

Datum objave: 21.05.2019   07:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za obrazložitev opombe na dnu obrazca 7PRILOGA 1 K OBRAZCU 1. Gre namreč za obrazec, ki je namenjen pridobitvi potrdila o nekaznovanosti za pravno osebo. Zakaj morajo ta obrazec podpisati vse fizične osebe - zakoniti zastopniki, če skladno z organizacijo pravne osebe nastopajo samostojno. Glede na to, da je potrdilo za pravno osebo, ga bo Ministrstvo za pravosodje izdalo ne glede na to kateri od zakonitih zastopnikov tako soglasje podpiše.
V primeru daljše ali krajše odsotnosti katerega od zakonitih zastopnikov je tako soglasje nemogoče podati.
Predlagamo, da opombo popravite na način, da jo podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba.
lp

ODGOVOR

Pomotoma je opomba iz obrazca Soglasja št. 2 (PRILOGA 2 K OBRAZCU 1) navedena tudi na obrazcu Soglasja št. 1. Opomba na obrazcu Soglasja št. 1 (PRILOGA 1 K OBRAZCU 1) se popravi tako, da se glasi:
OPOMBA:
Obrazec soglasja št.: 1 izpolni ponudnik (podizvajalec), ki je pravna oseba. V primeru, da je ponudnik nominiral več podizvajalcev, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega podizvajalca posebej.

Datum objave: 21.05.2019   14:58
VPRAŠANJE
Iz strokovnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.


lp

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija ostaja v tem delu nespremenjena.
Datum objave: 21.05.2019   15:04
VPRAŠANJE
Iz strokovnih zahtev razpisne dokumentacije izhaja, da mora ponudnik o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ali motnjah v preskrbi z zdravilom naročnika obvestiti najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom, razen v primeru višje sile. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega dobavitelja. Ponudnik žal ne more vnaprej vedeti, kdaj bo tako informacijo pridobil in se ne more vezati na tako dolg rok 2 mesecev. Predlagamo, da besedilo umaknete oziroma besedilo korigirate v smislu, da ponudnik naročniku posreduje tako informacijo, v najkrajšem času, ko zanjo sam izve.


lp

ODGOVOR
Naročnik spreminja strokovno zahtevo navedeno v točki 2. strokovnih zahtev, ki se glasi:

"Zdravilo, ki ga ponudi ponudnik, mora biti na dan oddaje ponudbe dostopno na trgu RS in biti prisotno na trgu ves čas trajanja pogodbe, razen iz razlogov, na katere ponudnik nima vpliva."

Datum objave: 21.05.2019   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V strokovnih zahtevah določate, da mora biti zdravilo prisotno na trgu ves čas trajanja pogodbe. Ob upoštevanju, da iz različnih razlogov (tudi višje sile), lahko pride do začasnega ali stalnega prenehanja zdravila, zato se ponudnik k tako oblikovani določbi ne more zavezati.
Predlagamo, da točko korigirate in dopišete "razen iz razlogov, na katere ponudnik nima vpliva".
lp


ODGOVOR
Naročnik spreminja strokovno zahtevo in se glasi:
"Zdravilo, ki ga ponudi ponudnik, mora biti na dan oddaje ponudbe dostopno na trgu RS in biti prisotno na trgu ves čas trajanja pogodbe, razen iz razlogov, na katere ponudnik nima vpliva."


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas zakaj sta med stokovnimi zahtevami za primerljivi oz. podobni javni naročili in sicer za zdravilo infliksimab (JN002746/2019-B01) in rituksimab (JN002570/2019-B01) navedeni dve vsebinsko različni strokovni zahtevi?

V javnem naročilu (JN002746/2019-B01) je v poglavju strokovne zahteve pod točko številka 2. zapisana zahteva, da mora biti zdravilo, ki ga ponudi ponudnik, v času objave razpisa dostopno na trgu RS in biti prisotno na trgu ves čas trajanja pogodbe, medtem ko je pri javnem naročilu (JN002570/2019-B01), namenjenemu zdravilu rituksimab, pod točko številka 2. zapisana zahteva, da mora biti zdravilo, ki ga ponudi ponudnik, v času oddaje ponudbe dostopno na trgu RS in biti prisotno na trgu ves čas trajanja pogodbe.

Zanima nas zakaj pri podobnih JN za podobna zdravila omenjena razlika? Menimo, da je zgoraj opisana zahteva pri JN002570/2019-B01 strokovno bolj primerna ter omogoča oddajo ponudbe večjemu številu ponudnikov, zato prosimo, da se tudi pri JN za infliksimab (JN002746/2019-B01) vnese enaka zahteva.

Najlepša hvala za odgovor.


ODGOVOR
Naročnik spreminja strokovno zahtevo
Zdravilo, ki ga ponudi ponudnik, mora biti na dan oddaje ponudbe dostopno na trgu RS.