Dosje javnega naročila 002644/2019
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 898.003,45 EUR

JN002644/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002644/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2019
JN002644/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.05.2019
JN002644/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.08.2019
JN002644/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.09.2019
JN002644/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019

    JN002644/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 082-194717
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Oddelek za JN, Ida Car Meh
ida.car@dars.si
+386 13009908
+386 13009929

Internetni naslovi
http://www.dars.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306028/RD-Dobava_osebne_varovalne_opreme.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8909
I.4 Vrsta javnega naročnika
Naročnik v lasti države
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje avtocest v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: 000100/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava osebne varovalne opreme. Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov:
SKLOP 1: Zimska in dežna delovna oblačila
SKLOP 2: Delovna oblačila
SKLOP 3: Rokavice
SKLOP 4: Zaščita glave in dihal
SKLOP 5: Specialna zaščita
Ponudnik se lahko prijavi za katerikoli sklop, za enega ali več.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 874.285,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zimska in dežna delovna oblačila
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na vsa skladišča lokacij družbe DARS d.d., opredeljena v poglavju IV - Tehnične specifikacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava blaga - Zimska in dežna delovna oblačila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 351.100,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna oblačila
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35113400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na vsa skladišča lokacij družbe DARS d.d., opredeljena v poglavju IV - Tehnične specifikacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava blaga - Delovna oblačila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 305.900,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na vsa skladišča lokacij družbe DARS d.d., opredeljena v poglavju IV - Tehnične specifikacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava blaga - Rokavice.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 40.185,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave in dihal
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18142000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na vsa skladišča lokacij družbe DARS d.d., opredeljena v poglavju IV - Tehnične specifikacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava blaga za zaščito glave in dihal.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 57.925,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Specialna zaščita
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dostava blaga se bo vršila na vsa skladišča lokacij družbe DARS d.d., opredeljena v poglavju IV - Tehnične specifikacije.
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava blaga - specialna zaščita.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 119.175,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno s k tej objavi pripeto razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.10.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 31.5.2019 in se bo začelo ob 9.01 uri.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku za to določenega roka.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
Celje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.04.2019   06:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
je možen ogled vzorcev? Kdaj in kje?
Hvala

ODGOVOR
Naročnik z vzorci ne razpolaga, zato ogled ni možen. Tehnične specifikacije za blago, ki ga naročnik nabavlja po predmetnem javnem naročilu, so navedene v razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Tehnične specifikacije.Datum objave: 06.05.2019   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Sklop 2
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 1.16 so artikli, ki niso razviti in posebej opredeljeni v OVO zato ne izpolnjujejo zahtev nobenega standarda OVO in zato ne obstaja pravna podlaga za izdajo izjave o skladnosti, zato predlagamo, da pri zgoraj navedenih pozicijah naročnik pri zahtevi predložitve tehnične dokumentacije izjavo o skladnosti umakne.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo ''potrjeno originalno izjavo o skladnost izdelka izdano s strani proizvajalca'' pri naslednjih artiklih:
Sklop 1: Zimski telovnik delavnice, Termo podoblačilo dvodelno, Flis jopica na zadrgo za cestninski nadzor, Kapa zimska (z zaščito za ušesa-vzdrževanje), Kapa pletena zimska (vzdrževanje), Torba/nahrbtnik za osebno varovalno in delovno opremo.
Sklop 2: Bombažna majica- kratek rokav (oranžna), Bombažna majica-kratek rokav (temno modra), Bombažna majica polo - dolg rokav (oranžna), Bombažna majica polo-dolg rokav (temno modra), Kapa letna s senčnikom in snemljivo zaščito za vrat (legionarska kapa), Kapa letna (kot ''baseball'') (temno modra) in Usnjeni pas za hlače.
Sklop 5: Dereze.

Pri artiklu za Sklop 1: Torba/nahrbtnik za osebno varovalno in delovno opremo se v točki 3 doda zahteva:
- navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku

VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 2
Naročnik je v naročilo vključil zeleno naročanje, kar pomeni, da je potrebno spoštovati uredbo o zelenem naročanju.
Pri izdelkih kjer je sestava materiala delno ali v celoti iz bombaža mora bombažni del vsebovati najmanj 10% ekološko pridelanega bombaža.
Za dokazovanje ustreznosti izdelka je naročnik pri vseh pozicijah tega sklopa zahteval:
- tehnični list za proizvod z opisom in sliko izdanega s strani proizvajalca
Trdimo, da iz tehničnega lista ponudniki ne morejo dokazovati, da ponujeni izdelek izpolnjuje okoljsko zahtevo zato so v nadaljevanju navedena dokazila iz katerih izhaja, da ponujeni artikel izpolnjuje okoljsko zahtevo naročnika in sicer s predložitvijo naslednjih certifikatov, kot so:
1. GOTS,
2. EU Ecolabel,
3. Fairtrade,
4. BSCI,
ali njim enakovredne certifikate iz katerih izhaja, da so zgoraj navedeni artikli, izdelani iz tkanine, ki je pridelana na ekološki način.
Glede na navedeno predlagamo, da naročnik opredeli izdelke kateri morajo izpolnjevati okoljske zahteve in da za njih zahteva ustrezen certifikat ki potrjuje, da je tkanina, ki je uporabljena v določenem izdelku pridelana na ekološki način.
Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju opredelil v tehničnih specifikacijah in v alineji c 14. člena vzorca pogodbe, ni pa opredelil načina dokazovanja izpolnjevanja teh zahtev. V kolikor sestava ponujenega izdelka vsebuje bombaž, mora le ta vsebovati najmanj 10% ekološko pridelanega bombaža. Zgoraj našteti certifikati so za naročnika sprejemljivi kot dokaz izpolnjevanja zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.

VPRAŠANJE
SpoštovanI, prosim za pojasnilo teksta spodaj v izogib napačnega razumevanja:
1. Reference:
Ponudnik mora imeti v zadnjih treh (3) letih od objave predmetnega javnega naročila izkušnje z dobavo blaga, kar izkazuje na naslednji način:
da je kot samostojni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) ali podizvajalec dobavil osebno varovalno opremo primerljivo tisti iz popisa ponudbenega predračuna za posamezen sklop, v skupni vrednosti vsaj:
352.000,00 EUR brez DDV dobava zimskih in dežnih delovnih oblačil
307.000,00 EUR brez DDV dobava delovnih oblačil
41.000,00 EUR brez DDV dobava rokavic
59.000,00 EUR brez DDV dobava zaščit za glavo in dihala
121.000,00 EUR brez DDV dobava specialnih zaščit

Ali to pomeni »skupni« znesek dobav celega leta enemu kupcu?
Ali to pomeni enkratni znesek prodan enemu kupcu?
Ali to pomeni »skupni« znesek dobav celega leta različnim kupcem skupaj?

ODGOVOR
Pomeni skupni znesek dobav enemu kupcu ali več kupcem v zahtevani vrednosti za posamezen sklop v zadnjih treh letih od objave predmetnega javnega naročila. Katero blago je ponudnik dobavljal svojemu naročniku, mora biti razvidno iz referenčnega potrdila. V kolikor ponudnik ponuja več sklopov, mora izpolnjevati referenčne zahteve za vsak ponujeni sklop posebej (npr. za sklop 3 - dobava rokavic: Dobava rokavic enemu kupcu ali več kupcem v zadnjih treh letih mora znašati vsaj 41.000,00 EUR. V kolikor je predmet pogodbe dobava več različnih izdelkov (npr. dobava rokavic, delovnih oblačil, zaščit za glavo in dihala), mora biti posebej opredeljena vrednost dobave rokavic na referenčnem potrdilu)).Datum objave: 08.05.2019   11:29
OBVESTILO
Naročnik je z današnjim dnem poslal v objavo Dodatek z naslednjo vsebino:
Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik z dodatkom spreminja zahtevo iz poglavja IV. Tehnične specifikacije, Zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in sicer tako, da pravilno glasi:

Zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
Ponudnik mora za posamezen ponujen sklop od artiklov, izdelanih iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken, ponuditi vsaj 10% takih, ki so izdelani iz ekološkega bombaža ali drugih naravnih vlaken, pridelanih na ekološki način.

Objava dodatka se bo izvedla v najmanj 5-ih dneh.

Datum objave: 08.05.2019   13:21
VPRAŠANJE
Živjo.
Pri rokavicah sklop 3-postavka 3.6-izolacijske rokavice za delo pod napetostjo do 1000V, v razpisu zahtevate vzorec v roku 3 dni, rokavice za delo pod napetostjo se izdelujejo po naročilu in je rok dobave cca 2 meseca, težko bomo priskrbeli vzorec v tako kratkem času, je možno odati le izjavo in tehnični list rokavice?

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev v tem delu.

VPRAŠANJE
Pozdrav.
Pri sklopu 3-rokavice, postavka 3.8-rokavice zimske RV, -ali lahko ponudimo rokavico z piktogramom EN 388 (2241) in EN 511 (11X)?

ODGOVOR
Da.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Pri sklopu 3-rokavice, postavka 2.-rokavice, debelejše (za zaščito pred tekočinami,kislinami), ali lahko ponudimo rokavico ki ima piktogram 2121?

ODGOVOR
Izdelek mora ustrezati zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 oz. Direktive 89/686/EGS, ki so skladni z navedeno direktivo in so bili dani na trg pred 21. aprilom 2019 ter minimalnim zahtevam naročnika po veljavnem standardu: EN 420, EN 388 (Zaščita min.: 2121) in EN 374i.Datum objave: 10.05.2019   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Na vprašanje enega od zainteresiranih ponudnikov o možnem ogledu izdelkov je naročnik podal spodnji odgovor....
Odgovor:
Naročnik z vzorci ne razpolaga, zato ogled ni možen. Tehnične specifikacije za blago, ki ga naročnik nabavlja po predmetnem javnem naročilu, so navedene v razpisni dokumentaciji v poglavju IV. Tehnične specifikacije.
Tudi ponudniki smo pismeni in tehnične specifikacije znamo prebrati izdelke pa bi želeli pogledati zaradi drugih opisanih lastnosti same izvedbe kot so:žep, zanka za kladivo, žep za meter, žep za telefon itd.
Ker prva možnost ni bila omogočena smo na terenu pogledali oblačila, ki jih nosijo vzdrževalci, ugotovili smo, da so to izdelki proizvajalca COFRA in opisi lastnosti oziroma vsebine tako imenovanih dodatkov kot so žepi, zankice, sistem zapenjanja itd. se popolnoma ujema z opisom izdelkov navedenega proizvajalca.
Na tak način ponudnikom onemogočate posredovanje ponudbe za izdelke, ki bi lahko povsem ustrezali vendar, ker nimajo zankic za kladivo ali hlače nimajo dveh zadnjih žepov in žepa za meter, jopič pa ne žepa za telefon pač ne ustrezajo opisu...
Ker je opis prilagojen na navedenega proizvajalca smatramo, da ga naročnik postavlja v priviligiran položaj, ker so tako vsi drugi kvalitetni in ustrezni izdelki zaradi zahtevanih dodatkov neustrezni...
Predlagamo, da naročnik ohrani tiste lastnosti izdelka, ki so skupne tudi drugim proizvajalcem in odstrani elemente, ki narekujejo točno določen izdelek točno določenega proizvajalca.


ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po zanki za kladivo iz sklopa 2 v točki 2.6. in 2.7. razpisne dokumentacije. Zanka za kladivo je zaželena, ni pa obvezna. Ostalih zahtev naročnik ne bo spreminjal.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
SKLOP 2, POZ. 2.11
Majica visoko vidna oranžna-kratek rokav, zahtevana je izvedba vratne odprtine na V, trikotni izrez.
Prosimo naročnika, da dopusti možnost izvedbe vratne odprtine tudi na O, okrogli izrez.


ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal tehničnih zahtev pri točki 2.11 v drugem sklopu.Datum objave: 14.05.2019   09:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Zaradi obsežnosti razpisa naprošamo narčnika za podaljšanje roka vprašanj in oddaje za en delovni teden.
Obseg razpisne dokumentacije je res velik in naročniki potrebujemo nekoliko več časa za pripravo na razpis.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik rokov ne bo podaljševal.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
SKLOP 3 -Rokavice: zraven ponudbe moramo dostaviti tudi tehnični list s strani proizvajalca torej je lahko v tujem jeziku?
Hvala. Lep pozdrav

ODGOVOR
Tehnični list ter navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
sklop rokavice; 3.4. za delo v vlagi; lahko ponudimo rokavico prevlečeno s pu/nitrilna pena?
3.6. - izolacijske rokavice; lahko ponudimo rokavice za delo pod napetostjo do 2.500 V?
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik razpisne tehnične dokumentacije ne bo spreminjal.
Ne.Datum objave: 21.05.2019   06:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v 1. sklopu pri artiklu 1.3. želite zgornjo visokovidno jakno s prsnim žepom z zapiranjem na zadrgo. Lahko v tem primeru ponudimo jakno, ki izpolnjuje ali celo presega vse minimalne zahteve glede materialov in nivojev varnosti, le da je brez prsnega žepa? Še vedno pa ima seveda spodnja stranska žepa, ki nudita veliko odlagalnega prostora in zagotavljata funkcionalnost oblačila tudi na tem področju.

ODGOVOR
Naročnik tehničnih zahtev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Poglavje IV. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Leto proizvodnje dobavljene opreme mora biti enako letu dobave.
Zgornja zahteva naročnika za večino tekstilnih izdelkov ni smiselna saj ti niso označeni z datumom izdelave, poleg tega je nemogoče zagotoviti izdelek, ki je naročen s strani naročnika v prvem kvartalu leta, da bo izdelan istega leta, ker ne gre za izdelke po naročilu naročnika.
Zahteva je za navedeno vrsto izdelkov nerealna saj naročnik od dobavitelja zahteva dobavo "svežih" izdelkov, kot da gre za prehrambeno blago.

Predlagamo, da naročnik to zahtevo umakne v kolikor pa naročnik vztraja pri dobavi izdelkov, ki so izdelani v istem letu kot podano naročilo pa mora podaljšati dobavni rok za najmanj 3 kratnik zahtevanega dobavnega roka iz 45 dni na 135 dni.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po izdelavi izdelka v istem letu.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
SKLOP 5. SPECIALNA ZAŠČITA, artikel 5.9 GOZDARSKI POLVISOK ČEVELJ
V tehničnih zahtevah navajate, da mora imeti čevelj potiskano membrano z logotipom proizvajalca membrane. Pri pregledu vzorcev gozdarskih čevljev od različnih proizvajalcev smo ugotovili, da nekateri vzorci imajo potiskano membrano in nekateri ne. Katera membrana je uporabljena v modelu čevljev je razvidno iz tehničnega lista proizvajalca in certifikata, ki ga je izdala pooblaščena inštitucija. Prosimo vas, da umaknete zgoraj navedeno zahtevo in s tem omogočite več konkurenčnih ponudb.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo po potiskani membrani vendar mora čevelj imeti oznako proizvajalca membrane, ravno tako mora le ta biti navedena v tehnični dokumentaciji čevlja.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 5 pri artiklu 5.1. želite samopovratni sistem z vgrajenim blažilcem padca z maksimalno težo 900 g.

Za tak sistem je ta teža kar nekoliko nerealna in ponudnikom onemogoča, da bi ponudili več ustreznih artiklov. Lahko v tem primeru ponudimo artikel, ki ustreza vsem tehničnim in varnostnim zahtevam, a ima nekoliko višjo težo, in sicer 1,2 kg? Teža je res nekoliko višja kot v osnovni zahtevi, a še vedno med nižjimi v kategoriji primerljivih izdelkov na tržišču.

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje max. težo 1.300 g.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
v sklopu 1. pri artiklu 10.1. navajate zahtevo po najmanj 1 naprsnem žepu z zapiranjem na zadrgo. Na tržišču obstajajo flisi z navedeno surovinsko sestavo in gramažo ter ostalimi zahtevanimi lastnostmi, ampak nimajo prsnega žepa.

Lahko ponudniki ponudimo artikel, ki ustreza vsem ostalim zahtevam, a je brez prsnega žepa?

V sklopu 1 pri artiklu 1.14 navajate zahtevo za material 100% najlon. Je zunanji material lahko tudi iz drugega materiala, ki je po lastnostih podoben 100% najlonu, če to ne spremeni ostalih zahtevanih tehničnih lastnosti kot so navedene v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR
10.1. - Da, vendar v kolikor nima naprsnega žepa mora imeti vsaj dva stranska spodnja žepa z možnostjo zapiranja.
1.14. - Da, vendar mora še vedno imeti lastnosti vodoodporne tkanine.

VPRAŠANJE
Spoštovani.
V sklopu 5 pri artiklu 5.6. želite predpasnik odporen na kisline izdelan iz PVC. Lahko ponudimo tudi predpasnik iz poliestra, ki je na zunanji strani prevlečen s PVC? Na ta način se nivo zaščite ne zmanjša, saj je na zunanji strani še vedno PVC, ki je odporen na kisline, poliester pa zagotavlja večje udobje, kot če bi bil predpasnik v celoti iz PVC.

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje sestavo materiala tudi v kombinaciji s poliestrom.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri sklopu 4, imamo nekaj vprašanj, in sicer:

Pri artiklu 4.1 (zaščitna čelada - bela) dopuščate materiala HDPE in ABS. Glede na to, da dopuščate že dva materiala lahko ponudimo tudi čelado iz polipropilena, oziroma kombinacije polipropilena in polistirena? Uporaba teh materialov nikakor ne bi znižala varnosti, hkrati pa sta še bolj odporna na UV žarke in dopuščata zelo dolg rok uporabe (10 let).

Pri artiklu 4.3. (gozdarski zaščitni naglavni komplet) želite čelado s podaljšanim zatilnim delom. Ta na samo varnost nima vpliva in uporabnika navadno kvečjemu moti pri delu. Lahko ponudimo tudi čelado brez podaljšanega zatilnega dela?
poleg tega zelo natančno predpisujete vizir, kar mnogim ponudnikom onemogoča prijavo. Poleg tega je zahteva za težo in prepuščanje svetlobe prevejnerealna za tovrstne vizirje. Bi lahko ponudili tudi vizir do teže 100 g in s prepuščanjem svetlobe 50%? Na samo zaščitno funkcijo vizirja to ne bi imelo negativnega vpliva.

Pri artiklu 4.5. (naglavni mrežasti ščitnik za košnjo) želite standard EN 166. Na podlagi česa zahtevate v tem primeru standard EN 166? Ta se namreč uporablja za zaščitna očala in ne za vizirje za košnjo. Glede na to vizir torej sploh ne more imeti standarda EN 166. Lahko torej ponudimo vizir samo s standardom EN 1731, ki je dejansko pravi standard, ki se uporablja za tovrstne vizirje.

Pri artiklu 4.11. (zaščitna zatemnilna UV stekla-klip sistem) želite standarda EN ISO 12311:2013 in EN ISO 12312-1:2013, hkrati pa želite še standard SIST EN 1836, ki je v bistvu predhodnik teh standardov. Glede na to, da ima veliko dobavitlejev na zalogi še ščitnike, ki so testirani še po standardu SIST EN 1836 lahko ponudimo še tudi stekla, ki so testirana še po tem standardu, ne pa tudi po novejših dveh? Glede na to, da se varnostne zahteve niso bistveno spremenile in da UV zaščita ostaja enaka, s tem ne bi zmanjšali nivoja varnosti.

ODGOVOR
4.1. Da.
4.3. - Naročnik dopušča max. težo vizirja 100g in prepustnost svetlobe vsaj 50% ostalih zahtev ne bo spreminjal.
4.5. - Da, naročnik umika zahtevo po standardu EN 166.
4.11. - Ponudnik lahko ponudi UV klip stekla, ki ustrezajo standardu EN 1836 ali novejšim standardom.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri vašem razpisu imamo še nekaj vprašanj, in sicer:

1.
V sklopu 3 pri točki 3.1. (Rokavice za zaščito pred tekočinami čistili) želite rokavico s stopnjo zaščite po standardu EN 388 (1010).
Glede na to, da je iz oznake razvidno, da gre še za test po starem standardu EN 388, lahko ponudimo tudi rokavice, ki so bile testirane po novem standardu EN 388 in imajo zaradi spremenjenih testnih postopkov nekoliko drugačno oznako, in sicer EN 388 010X?

Poleg tega pri teh rokavicah dopuščate precej širok razpon debelin rokavic. Lahko glede na to, da očitno sama debelina torej ni tako pomembna ponudimo tudi rokavico, ki le še neznatno odstopa od tega in je debeline 0,35 mm? Menimo da je ta 0,01 mm manjša debelina tako neznatna, da ne bi negativno vplivala na zmanjšanje zaščite.

2.
V sklopu 3 pri točki 3.8. zahtevate stopnjo zaščito po EN 511 X1X. Lahko ponudimo v tem primeru rokavico s stopnjo zaščite po EN 511 01X? V tem primeru rokavica praktično ne odstopa od zahtev, saj X pomeni, da testa za konvekcijsko toploto po katerem je bila testirana naša rokavica niste zahtevali oziroma potrebovali in ima torej naša le dodaten test, varovalna funkcija pa ostaja enaka.

3.
V sklopu 3 pri točki 3.10. zahtevate nivo zaščite po EN 388 vsaj 2433. Iz oznake razvidno, da gre še za test po starem standardu EN 388. Ker se je standard v vmesnem času spremenil proizvajalci svoje produkte že certificirajo po novem standardu, ki ima nekoliko drugačne oznake in protiureznost testirano po novi metodi. Lahko ponudimo rokavice, ki imajo že novo oznako EN 388, in sicer 3X43D? To nikakor ne pomeni, da je nivo odpornosti na urez manjši, spremeni se le oznaka, saj je rokavica testirana po novi metodi in ima stopnjo protiureznosti D označeno po novem standardu.

ODGOVOR
3.1. - Naročnik dovoljuje tudi debelino 0,35mm. Ostalih zahtev iz te točke naročnik ne bo spreminjal.
3.8. - Naročnik dovoljuje tudi oznako 01X ali 010 in X10.
3.10. Da.

VPRAŠANJE
pozdravljeni !
SKLOP 2.2. telovnik visokoviden rumen CN
V opisu je navedeno samo zapenjanje na zadrgo . Žepi niso opredeljeni . Ali lahko ponudimo model z žepi ?

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje tudi telovnik z žepi.

VPRAŠANJE
Spoštovani !
sklop 1 .3 . Zimska bunda - sestavljen komplet jaken za CN v visoko vidni rumeni barvi
VPRAŠANJE : v tehničnem opisu so opisani funkcionalni žepi . Ali je za naročnika sprejemljiv model , ki nima prsnega žepa z zapiranjem na zadrgo ?

ODGOVOR
Naročnik tehničnih zahtev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani !
sklop 2 .11 Majica visoko vidna KR V izrez
V dokumentaciji je zahtevana gramatura 170 g/m2 s odstopanjem +/- 10 % .
Vprašanje : ali lahko ponudimo mikico z odstopanjem v gramaturi +/- 15 %

ODGOVOR
Naročnik dovoljuje odstopanje v gramaturi do +/-15%.

VPRAŠANJE
Za rokavice 3.4. odgovarjate, da naročnik ne bo spreminjal razpisne tehnične specifikacije; zakaj ne, če vam želimo ponuditi podobno boljšo rokavico, dodatek je le pu mešan z nitrilom?

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri razpisanih zahtevah na osnovi dobrih izkušenj iz preteklosti.

VPRAŠANJE
Rokavice pod 3.6 - izolacijske - odgovarjate, da ne smejo biti do 2.500 V; zakaj ne saj je to le boljše - višja stopnja zaščite (kot bi bil višji piktogram) izgled rokavice pa se ne spremeni...

ODGOVOR
Naročnik predvideva, da bo taka rokavica debelejša in s tem okornejša, zato tehničnih zahtev ne bo spreminjal.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
kot je pravilno ugotovil že moj predhodnik je razpis resnično zelo obsežen in zahteven, kar se tiče priprave dokumentacije in izbora izdelkov.

Ponovno apeliram na vas, da bi bilo smotrno rok za oddajo razpisa in za oddajo vprašanj preložiti za en teden. Vam se to pri sami dobavi ne bi znatno poznalo, medtem, ko dobaviteljem, da dodatni teden dragocenega časa, da se ustrezno pripravimo.

S tem bi tudi omogočili, da se prijavi več dobaviteljev. Razen če je cilj, da se prijavi čim manj dobaviteljev in so imeli nekateri izmed njih možnost, da se pripravijo že vnaprej...

ODGOVOR
Naročnik bo z današnjim dnem poslal v objavo Dodatek št. 2, s katerim bo podaljšal rok za oddajo ponudb do 5.6.2019 do 9:00 ure. Odpiranje bo potekalo dne 5.6.2019 ob 9.01 uri. Roka za postavljanje vprašanj naročnik ne bo podaljšal.

Dodatek št. 2 zajema tudi naslednje spremembe:
"Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik z dodatkom spreminja zahteve iz poglavja IV. Tehnične specifikacije v naslednjih točkah:
SKLOP 4
4.1 Zaščitna čelada (bela) se v 3. točki, drugi odstavek spremeni tako, da pravilno glasi:
V navodilih za uporabo čelada ne sme imeti predpisane časovno omejene življenjske dobe manjše od 8 let ali dobavi čelado z vgrajenim UV indikatorjem, ki kaže na izgubo zahtevanih lastnosti ''lupine'' čelade in priporočenim rokom uporabe vsaj 4 leta.

4.3 Gozdarski zaščitni naglavni komplet (zaščitna čelada (oranžna), zaščita obraza-mrežasti vizir in glušniki) se v 3. točki, 4 odstavek spremeni tako, da pravilno glasi:
Proizvodi morajo biti sestavljivi in se ne nosijo posamično. V navodilih za uporabo čelada ne sme imeti predpisane časovno omejene življenjske dobe manjše od 8 let ali dobavi čelado z vgrajenim UV indikatorjem, ki kaže na izgubo zahtevanih lastnosti ''lupine'' čelade in priporočenim rokom uporabe vsaj
SKLOP 5
5.9 Gozdarski polvisok čevlji se spremeni v 2. točki tako, da pravilno glasi:
Izdelek mora ustrezati zahtevam Uredbe (EU) 2016/425 oz. Direktive 89/686/EGS, ki so skladni z navedeno direktivo in so bili dani na trg pred 21. aprilom 2019 ter minimalnim zahtevam naročnika po veljavnem standardu:
EN ISO 20345 S3 (CI+HI+WR+HRO) ali EN 15090 (CI+HI3) in EN ISO 17249 - razred 2, višina čevlja tip B ali C in opisu:"

Dodatek št. 2 bo objavljen najkasneje v petih dneh.
Datum objave: 21.05.2019   07:40
OBVESTILO:
Pri najavi Dodatka št. 2, je pri spremembi razpisne dokumentacije iz poglavja IV. Tehnične specifikacije, SKLOP 4, točka 4.3 Gozdarski zaščitni naglavni komplet (zaščitna čelada (oranžna), zaščita obraza-mrežasti vizir in glušniki) v 3. točki, 4 odstavek, izpadlo besedilo "4 leta", tako da Dodatek v tem delu pravilno glasi:
"Proizvodi morajo biti sestavljivi in se ne nosijo posamično. V navodilih za uporabo čelada ne sme imeti predpisane časovno omejene življenjske dobe manjše od 8 let ali dobavi čelado z vgrajenim UV indikatorjem, ki kaže na izgubo zahtevanih lastnosti ''lupine'' čelade in priporočenim rokom uporabe vsaj 4 leta."