Dosje javnega naročila 002591/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.934,16 EUR

JN002591/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.04.2019
JN002591/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2019
JN002591/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.05.2019
JN002591/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.07.2019
JN002591/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002591/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8958
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
Referenčna številka dokumenta: 4300-30/2019, NMVCES-7/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
45233200
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mejni prehod Obrežje
II.2.4 Opis javnega naročila
Okoljsko manj obremenjujoča rekonstrukcija cestišča na tovornem izstopnem pasu na MP Obrežje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Sklad za notranjo varnost


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji za izvedbo javnega naročila so navedeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   13:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2019   12:08
Vse zainteresirane ponudnike obveščamo, da je potrebno v obrazcu »Predračun popis del« v stolpec cena/enoto, za vse postavke, vpisati vrednost BREZ DDV na največ dve decimalni mesti.

V prvem odstavku točke 11.2.1 Navodil gospodarskim subjektom za pripravo ponudbe se besedilo "EUR z DDV" spremeni, tako da se nadomesti z besedilom "EUR brez DDV".

Formule v obrazcu »Predračun popis del« so nastavljene tako, da se vrednost DDV samodejno izračuna, zato ga ponudniki ne upoštevajo pri podaji cene na enoto.