Dosje javnega naročila 002642/2019
Naročnik: GORENJSKE LEKARNE, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj
Blago: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Kranj
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 660.894,00 EUR

JN002642/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002642/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.06.2019
JN002642/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.06.2019
JN002642/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.06.2019
JN002642/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002642/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 082-194720
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
SI
Kranj
Slovenija
Rok Regovc, Rok Regovc
uprava@gorenjske-lekarne.si
+386 42016100
+386 42016110

Internetni naslovi
http://www.gorenjske-lekarne.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gorenjske-lekarne.si/vsebina/gorenjske-lekarne/javne-objave

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8954
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Kranj
Referenčna številka dokumenta: JN/GL-3-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Kranj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI042 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Kranj, Bleiweisova 8, 4000 Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
GORENJSKE LEKARNE
Gosposvetska ulica 12
4000
Kranj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2019   15:30
VPRAŠANJE
V razpisni dokumetaciji je zahtevan čas izskladiščenja največ 12 sekund za posamezno pakiranje, in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank. Čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika pošlje zahteva za izdajo pakiranj (-ja) pa do dejanskega iznosa na izdajno mesto v oficini.

Sklepamo, da se zahteva nanaša na izdajna mesta 1 - 3, ki so neposredno ob robotu. Pri izdajnih mestih 4, 5, 6 in 7, na katerih se vrši izdaja preko zunanjega transportnega traku, pa se pri času izdaj upošteva tudi čas, ki ga škatlica porabi za pot na transportnem traku in vertikalni spirali do izdajnega mesta.

Prosimo za potrditev.

ODGOVOR

Spoštovani,

hvala za vprašanje - DA naročnik se zaveda, da daljša kot je transportna pot - daljši je čas prinosa zdravila do izdajnega mesta. Torej odgovor je pritrdilen vašim navedbam - zahteva se nanaša na (najbolj frekventa) izdajna mesta 1, 2 in 3, ki se nahajajo neposredno za robotom in pri katerih ni potrebna uporaba transportnega traku.

S spoštovanjem,
Gorenjske lekarne


Datum objave: 17.05.2019   11:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na priloženo skico načrta k razpisni dokumentaciji z vidnim praznim zalednim prostorom za retropulti s šestimi izdajnimi mesti v oficini, kjer predvidevate namestitev avtomatiziranega skladišča in zunanjega popolnoma avtomatizirange sistema vnosa zdravil, nas zanima ali vam lahko ponudimo naše najnovejše robotizirano skladišče s statičnimi nepremikajočimi se policami dimenzij d=5,12m, š=2,13m, v=3,42m. To naše najnovejše avtomatizirano skladišče v popolnosti zadosti tako vaši zahtevi po minimalni kapaciteti 19.000 pakiranj, hkrati pa močno presega vašo zahtevo po času izskladiščenja največ 12 sekund za posamezno pakiranje, saj ta naš novi sistem ki vam ga ponujamo, s svojo najnovejšo inovativno še zmogljivejšo tehnologijo robotske roke, ki zmore z enim premikom prenesti (izskladiščiti ali vskladiščiti) tudi 6 do 8 enakih ali različnih pakiranj hkrati v 12 sekundah in ne samo le 1 pakiranje v istem času. Ta ena naša najnovejša nadstandarno zmogljiva multi-picking robotska roka (ki jo je proizvajalec katerega zastopamo na slovenskem trgu razvil popolnoma na novo za zelo frekventne potrebne iznose v največjih lekarnah, veledrogerijah in bolnišnicah) je pri prenosih praktično tako zmogljiva kot sta dve klasični multi-picking robotski roki nameščeni v naših obstoječih ožjih modelih naših skladišč, tudi v mnogih lekarnah po Sloveniji. Poleg tega ta postavitev našega sistema prav tako omogoča postavitev omare za plenice blizu izdajnega mesta 1, in sicer dimenzij d= 4,0m, š=0,3m, v=3,0m postavljena tik ob daljši stranici sistema, kar je še enkrat več kot je predvidena omara v skici načrta na podobnem mestu v dolžini le okoli 2,0m. In še ta prednost, za dosego enake kapacitete 19.000 pakiranj, naš predlagani sistem zavzame za okoli -15% manjši gabarit kjer je potrebna poglobitev, kot je prevideno poglobljeno območje na skici načrta, obenem pa bila poglobitev na mestu postavitve našega robotskega skladišča le 12cm glede na okolico, za razliko od v skici predvidene kar 20cm poglobitve za katero je potrebna že stopnico tik za vhodnimi vrati v avtomatiziran sistem. Ker skico načrta, kjer se jasno vidi celotna postavitev našega avtomatiziranega sistema, kot slike ne moremo priložiti k vprašanju na portalu, vam jo hkrati z vprašanjem pošiljamo tudi po emailu.

Ali vam smemo za to vašo največjo in najbolj frekventno lekarno v vašem zavodu - Lekarno Kranj - ponuditi ta naš najnovejši visokokapacitiven model avtomatiziranega skladišča, v katerem bi delovala ena najnovejša nadstandardno zmogljiva patentirana multi-picking robotska roka, ki je nedvomno bistveno zmogljivejša po časih izskladiščenja in vskladiščenja od konkurenčnega sistema s tehnologijo dveh mono-picking robotskih rok in premikajočega se pladnja?

Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR


Spoštovani,

Hvala za vprašanje.
Vašo ponudbo smo preučili in ugotavljamo naslednje.
Naročnik vsekakor sprejema sistem z lastnostmi, ki jih navajate z vidika hitrosti in kapacitete.

Pogoj naročnika, da sistem vsebuje dve robotski roki, zasleduje zgolj potrebo po učinkovitim in dovolj hitrem delovanju. V kolikor bi vaš sistem dosegal naročnikova pričakovanja glede hitrosti in kapacitete tudi zgolj z eno robotsko roko, kot navajate naročnik seveda ne bi imel zadržkov, da tak sistem ponudite.

Naročnik je preveril tudi vaše navedbe glede dimenzij sistema in možnosti umestitve le-tega v predviden prostor. Naročnik mora v zvezi s tem poudariti, da je javno naročilo za gradbena in obrtniška dela za Lekarno Kranj objavljeno in že v fazi pregleda ponudb tako, da so prostori, gabariti ter električne in strojne inštalacije že dokončno določene saj predstavljajo del tehničnih specifikacij javnega razpisa na katerega so zainteresirani ponudniki že oddali svoje ponudbe.

Torej v kolikor bi bilo ponujeni sistem mogoče umestiti v predvideni prostor skladno s popisi, ki so predmet gradbenega razpisa bi bilo mogoče na vašo ponudbo/vprašanje odgovoriti pritrdilno. Naročnik je iz tega vidika vašo ponudbo pregledal in ugotovil naslednje:
- V predlogu ste zmotno navedli, da so gabariti vašega sistema takšni da zavzamejo 15% manjši gabarit in bi zahtevali celo manjšo poglobitev. Žal ta ugotovitev ni pravilna. Višina prostora v katerem bo nameščen robot je 310cm naročnik bi del prostora na katerem bi stal robot dodatno poglobil za 20cm (razvidno iz skice prostora, ki je del razpisne dokumentacije) s čimer bi dobil maksimalno višino, ki jo navaja v razpisu t. j. 330cm. Višina vašega sistema je, kot navajate, 342 cm kar pomeni, da bi morala biti poglobitev celo večja od predvidenih 20 cm torej vsaj 32cm, da bi uspeli sistem umestiti v prostor.
- Ob zanemarjanju dejstva, da bi bilo potrebno spremeniti električno napeljavo in kar precej tudi sprojektirano opremo pa je naročnik opazil še en zelo problematičen zadržek, ki bi nastal ob umestitvi vašega sistema v prostor, kot je razvidno iz vaše skice. Namreč na spodnjem levem robu sistema (ob elektro omarici) širina prehoda med sistemom in elektro omarico/robom stene (ob zaprtih vratih sistema in elektro omarice!!!) znaša samo 81cm. To pa je ozko grlo, skozi katere je nemogoče voditi vozičke ali pladnje, ki se uporabljajo za dostavo zdravil do robota (in so široki med 70 in 100cm). To ozko grlo bi znatno okrnilo možnost učinkovitega dostopa do robota in možnost dovoza večjih količin zdravil do robota ter s tem njegovo polnjenje, hkrati pa povečalo možnost poškodb opreme in zaposlenih.

Na podlagi navedenega, naročnik, kljub sprejemljivim tehničnim zmožnostim robota, ne more pritrdilno odgovorit na vaše vprašanje oz. ponudbo, saj bi umestitev predlaganega robota po dimenzijah zahtevala prevelike posege v že predvidena gradbena dela ter opremo (globina izkopa minimalno 32cm lahko pomeni tudi nepredvidljiva posledična dodatna dela in zaplete ob gradnji, kar bi imelo tudi finančne posledice), izpostavljeno »ozko grlo« ob elektro omarici pa bi lahko celo onemogočalo učinkovito delo z robotom oz. predstavljalo celo potencialno nevarnost z vidika varnega dela. Takšna umestitev bi nujno zahtevala spremembe gradbenih načrtov - kar pa v tej fazi ni več mogoče, saj je v postopku javnega naročila za gradnjo rok za oddajo ponudb (in s tem možnost spremembe gradbene in druge tehnične dokumentacije) že potekel.

S spoštovanjem,
Gorenjske lekarne