Dosje javnega naročila 002752/2019
Naročnik: OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj
Storitve: IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI ŠOŠTANJ ZA ŠOLSKA LETA 2019 DO 2023
ZJN-3: Odprti postopek

JN002752/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002752/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.05.2019
JN002752/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.07.2019
JN002752/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002752/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200364
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
Marija Anžej
marija.anzej@sostanj.si
+386 38984398
+386 38984333

Internetni naslovi
https://www.sostanj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sostanj.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9007
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE PREVOZOV ŠOLSKIH OTROK V OBČINI ŠOŠTANJ ZA ŠOLSKA LETA 2019 DO 2023
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2019- RD
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Šoštanj za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na določenih relacijah, ki so razvidne iz priložene tehnične dokumentacije naročnika.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
60112000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: OBČINA ŠOŠTANJ
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje prevozov šolskih otrok v Občini Šoštanj za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 na relacijah: Bele Vode, CVIU, Grebenšek, Grmov vrh, Lokovica 1, Lokovica 2, Ravne - Pristava, Skorno, Topolšica, POŠ Topolšica, Velunja, Zavodnje, Zgornje Ravne, prosto vozilo.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   09:30
Kraj: v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2019   09:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora pravočasno predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe na naslov naročnika.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.05.2019   12:30
Vprašanje št. 1 z dne 16. 5. 2019
relacija 2 LOKOVICA
Ali je v poletnem času dovolj samo 1 x 20 sed. vozilo? Ali je relacija primerna za 20 sed. vozilo?
V zimskem času je verjetno potrebno da zgornji del relacije opravi 8 sed. vozilo 4x4, spodnji del pa 20 sed. vozilo.
Odgovor:
Spoštovani!
Število potnikov na relaciji je trenutno 19, tako da trenutno zadošča 20 sedežno vozilo. Po omenjeni relaciji se po trenutnem razpisu že vozi 20 sedežno vozilo. V zimskem času srednji del relacije opravi 8 sedežno vozilo, začetnega pa lahko večje (vendar zaradi števila potnikov ni potrebno). Predlagamo da si relacijo pred oddajo ponudbe dejansko ogledate in ponudite takšno vozilo, ki lahko vozi po trasi (lahko tudi manjše vozilo pelje dvakrat).


Datum objave: 23.05.2019   12:36
Vprašanje št. 2 z dne 21. 5. 2019
Pozdravljeni. Zanima me ali je to sploh javni razpis? Namreč na vrednost zahtevanih referenc 1.200.000 v treh letih, je razpis namenjen točno za določenega oz. favoriziranega ponudnika. Vsa manjša podjetja so v tem primeru diskriminirana in s tem ne zagotavljate enakovrednih pogojev. S tem avtomatsko izključujete manjše lokalne prevoznike.
Odgovor:
Na podlagi preteklih izkušenj je bila sprejeta odločitev, da se izvede javno naročilo v celoti in ne razdeljeno na sklope kar je povsem v pristojnosti naročnika. Posel je velik in za štiri leta, zato je višina referenc razumna in primerljiva z obsegom razpisanih del.


Datum objave: 23.05.2019   12:38
Vprašanje št. 3 z dne 22 . 5. 2019
Pozdravljeni. Zanima me, ali je to sploh javni razpis? Glede na vrednost referenc 1.200.000 je razpis napisan za favoriziranega ponudnika. S tem so manjši lokalni prevozniki avtomatsko izločeni. Prosim za pojasnilo zakaj ste izločili manjše ponudnike, ki kvalitetno izvajajo storitve prevozov?
Odgovor:
Na vprašanje smo že odgovorili pri vprašanju št. 2, kot sledi: Na podlagi preteklih izkušenj je bila sprejeta odločitev, da se izvede javno naročilo v celoti in ne razdeljeno na sklope kar je povsem v pristojnosti naročnika. Posel je velik in za štiri leta, zato je višina referenc razumna in primerljiva z obsegom razpisanih del.

Datum objave: 23.05.2019   12:39
Vprašanje št. 4 z dne 22. 5. 2019
Ali so pri relaciji CVIU zajeti vsi naslovi?
Odgovor:
Za relacijo CVIU so trenutno predvideni otroci z naslednjih naslovov:
Šoštanj: Cesta talcev 15, Cesta talcev 15a, Kajuhova cesta 7a, Primorska cesta 1, Tekavčeva cesta 4, Trg svobode 4, Metleče 18;
Bele Vode: Bele Vode 12;
Florjan: Florjan 50, Florjan 72;
Gaberke: Gaberke 65;
Lokovica: Lokovica 17, Lokovica 109;
Ravne: Ravne 55, Ravne 58, Ravne 101a, Ravne 111a;
Skorno pri Šoštanju: Skorno pri Šoštanju 39, Skorno pri Šoštanju 41;
Šentvid pri Zavodnju: Šentvid pri Zavodnju 14;
Topolšica: Topolšica 152;
Zavodnje: Zavodnje 19, Zavodnje 22.