Dosje javnega naročila 003341/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 378.781,79 EUR

JN003341/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 23.05.2019
JN003341/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN003341/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN003341/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.02.2020
JN003341/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.02.2020
JN003341/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2020
Zahtevek za revizijo

    JN003341/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306266/Trg_francoske._za_OBJAVO.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306266/espd/Narocnik_ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9604
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7, IZVEDBA GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA
Referenčna številka dokumenta: 7560-19-220043
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU
TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBJANA - MOJE MESTO
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA IZVEDBO GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL PRI OBNOVI ULIČNIH PROČELIJ S STAVBNIM POHIŠTVOM IN STREHE NA STAVBI NA NASLOVU
TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 7 V LJUBLJANI V OKVIRU PROGRAMA LJUBJANA - MOJE MESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO S POGODBO
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.05.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.05.2019