Dosje javnega naročila 003157/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-073/19; Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN003157/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.05.2019
JN003157/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.06.2019
JN003157/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003157/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9521
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-073/19; Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
Referenčna številka dokumenta: 43001-154/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Recenzija PGD in PZI dokumentacije za OBVO Brežice in revizija PGD mostu čez Savo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 110
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
06.06.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 06.06.2019   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.05.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.05.2019   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, za odgovornega vodjo revidiranja so pogoji, da je v zadnjih desetih (10) letih pred rokom za oddajo ponudb bil:
 odgovorni revident za vsaj eno (1) uspešno izvedeno revizijo načrte gradbenih konstrukcij premostitvenega objekta, ki je del avtoceste ali hitre ceste ali glavne cest ali regionalne ceste ali državne kolesarske povezave ali občinske ceste, dolžine med krajnima opornikoma 30 m ali več, ki je bila izvedena v skladno z Zakonom o graditvi objektov ali v skladu z zakonodajo in pravili stroke iz drugih evropskih držav ali
 bil odgovorni projektant oziroma pooblaščeni inženir za vsaj tri (3) načrte gradbenih konstrukcij za premostitvene objekte, ki so bili del avtoceste ali hitre ceste ali glavne cest ali regionalne ceste ali državne kolesarske povezave ali občinske ceste, dolžine med krajnima opornikoma 30 m ali več, ki so bili uspešno zaključeni.

Zakaj ne štejejo tudi železniški mostovi, saj so v inženirskem smislu ravno tako zahtevni, kot cestni in prav tako so del javne infrastrukture?

ODGOVOR

Vsebina in obseg predmeta javnega naročila sta določena v različnih področnih zakonodajah (Zakon o cestah s podzakonskimi akti in Zakon o železniškem prometu s podzakonskimi akti), zato ju ni mogoče enačiti.
Naročnik ne bo spreminjal pogojev za tehnično in strokovno sposobnost.Datum objave: 30.05.2019   09:21
VPRAŠANJE
Predmet razpisa je recenzija in revizija obvoznice, na kateri se nahaja zelo zahteven premostitveni objekt, ki bo po izgradnji najdaljši most v upravljanju DRSI. Most bo dolžine 485 m zgrajen po tehnologiji postopnega narivanja v horizontalni in vertikalni krivini. Konstrukcija je prednapeta armirano-betonska (PAB) škatlasta greda višine 4,20 m s karakterističnim razponom 56 m. Most se nahaja na območju visoke potresne ogroženosti (a = 0,225 g), zato je predvidena zasnova s posebno potresno izolacijo. Dve podpori sta globoko temeljeni v strugi reke Save, ostale pa se nahajajo na poplavnem področju.
Za tako kompleksen objekt zahtevate, da odgovorni vodja revidiranja izkazuje reference z objektom dolžine 30 m dolžine med krajnima opornikoma, lahko tudi na kolesarski povezavi ali občinski cesti. Taki referenci ustreza na primer že armirano-betonski (AB) ploščati most z razponi 10 m ali manj, zabetoniran v eni fazi na odru. Odgovarja pa tudi že leseni kolesarski objekt dolžine 30 m.
Zahtevana referenca niti približno ne ustreza zahtevnosti predmeta razpisa, niti v materialu (prednapeti beton), niti v konstrukcijski zahtevnosti (dolžina, razponi, PAB škatla, potresna ogroženost, itd.), še manj pa v tehnološki izvedbi (narivanje).
S tem grobo kršite osnovne principe javnega naročanja, predvsem načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo sorazmernosti. Zagotavljanje kvalitete in varnosti objektov pri javnih naročili mora vsekakor imeti prednost pred ozkim načelom konkurenčnosti. Take razpisne zahteve so v posmeh zakonodaji s področja javnega naročanja in primer negospodarnega ravnanja z javnimi sredstvi (revizija z neizkušenim revidentom je vstran vržen denar).
Smisel revizije projektne dokumentacije je vsebinski pregled na ustreznem tehničnem nivoju, zato bi morale biti zahteve za reference revidenta morale biti vsaj na takem nivoju kot za projektanta. V tem konkretnem primeru bi zadostoval referenčni pogoj projekt zgrajen po tehnologiji postopnega narivanja.
Zato vas prosimo za ustrezen popravek zahtevanih referenc v smislu zahtevnosti predmeta javnega naročila.

ODGOVOR

Glede na poznavanje stanja izvedenih objektov in projektov na slovenskih cestah ocenjujemo, da je zahtevani pogoj ustrezen. Naročnik ne bo spreminjal pogojev za tehnično in strokovno sposobnost.