Dosje javnega naročila 002638/2019
Naročnik: MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
Gradnje: PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA - FAZA 1/1: SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.244.846,15 EUR

JN002638/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.04.2019
JN002638/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN002638/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN002638/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 20.09.2019
JN002638/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
JN002638/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.09.2019
JN002638/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.10.2020
JN002638/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.10.2020
JN002638/2019-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.10.2020
JN002638/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.10.2020
JN002638/2019-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN002638/2019-Q04 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
JN002638/2019-Q05 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 26.11.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002638/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
SI031
Murska Sobota
Slovenija
Petra Fartek
mestna.obcina@murska-sobota.si
+386 25251677
+386 25251615

Internetni naslovi
http://www.murska-sobota.si/odprti-razpisi

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.murska-sobota.si/odprti-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8994
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRENOVA MESTNEGA SREDIŠČA - FAZA 1/1: SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL
Referenčna številka dokumenta: 430-0036/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Prenova mestnega središča - FAZA 1/1: SLOVENSKA ULICA JUŽNI DEL
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.044.746,20 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SLOVENSKA ULICA-JUŽNI DEL, Murska SObota
II.2.4 Opis javnega naročila
Prenova mestnega središča Faza 1/1: Slovenska ulica južni del. Izvedba obsega rekonstrukcijo talnih površin, urbane opreme in zasaditve na območju Slovenske ulice. Ulica se prometno in tehnično uredi, kot območje prepletajoče se rabe motornega prometa, kolesarjev in peščev z zmanjšano hitrostjo. Poleg menjave vrhnjega ustroja se na novo uredi tudi niveleta ceste in odvodnjavanje. Talne površine so kombinacija tonalitnih kock, plošč in pasov štokanih betonskih plošč.

Vzdolž celotne ulice se zasadi dvoredni drevored.

Postavitev raznih elementov urbane opreme, kot so klopi, postajališče za mestni potniški promet, stojala za kolesa, koši za odpadke in druge opreme.

SKLOP 1: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA je znotraj sklopa oblikovan na tri področja, in sicer (skladno s Popisom del):
SKLOP 1 (PZI)
SKLOP 2(PZI)
SKLOP 3a(PZI)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2.732.123,38 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 630
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: elektro inštalacije
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenska ulica južni del, Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2: ELEKTRO INSTALACIJE obsega rekonstrukcijo elektro instalacij za potrebe nove javne razsvetljave, polnilnice električnih vozil, potopnih instalacijskih jaškov, povezovalne kabelske kanalizacije za prireditve. Sklop 2: ELEKTROINSTALACIJE zajema tudi zemeljska dela neposredno povezana s polaganjem elektro instalacij.

SKLOP 2: ELEKTRO INSTALACIJE je znotraj sklopa oblikovan na tri področja, in sicer (skladno s Popisom del):
SKLOP 1 (PZI)
SKLOP 2 (PZI)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 312.622,82 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 630
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   09:01
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.04.2019   10:30
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za povezavo do dokumentacije, ker je na objavljeni povezavi ne najdemo.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani
prilagamo link
https://www.murska-sobota.si/prenova-mestnega-središča-faza-11-slovenska-ulica-južni-delDatum objave: 21.05.2019   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni I

V razpisu ste navedli, da je steber izdelan iz jekla protikorozijsko zaščiten s cinkanjem površine in barvan. Glede na višino stebra in glede na to, da so stebri, ki so že montirani pri vas, izdelani iz aluminija, predlagamo, da se tudi ti izdelajo iz aluminija.

Lep dan želim,

ODGOVOR
Spoštovani
naročnik vztraja na dobavi jeklenih stebrov.Datum objave: 21.05.2019   13:37
VPRAŠANJE
Dober dan,
naše vprašanje se nanaša na sledečo postavko:
Dobava vgradnja in priklop potopnega instalacijskega jaška dim. 400x350x251 mm, s priključki 1xCEE 5/32A 400V, 6x 230V, UTP vtičnice 10 x IP 66; kot npr. PODLAHOVEW ZASUVKY STAKOHOME-SV-106.
Z vtičnicami IP 66, zaščitnimi elementi ter glavnim stikalom, z ključavnico in ustreznim montažnim materialom. Potopni stebriček se vgradi v ustrezen povozni tipski jašek z ustreznim pokrovom. V pokrov jaška ja vgrajen kamnitin tlak po projektu oz. je pokrov prašno barvan na barvo Tiger DRYLAC.

Gre tukaj za napako in bi morale biti samo podatkovne UTP vtičnice navedene? Ker ni mogoče vse priključke in 10 UTP vtičnic stisniti v potopni jašek.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani
prosimo, da upoštevate spremembo v popisih del kot spodaj navedeno.

Opis postavke moramo spremeniti tako:
SKLOP ELEKTROINSTALACIJE:
- list "D|EI Sklop 1"
- postavka stari opis:
19. "Dobava vgradnja in priklop potopnega instalacijskega jaška dim. 400x350x251 mm, s priključki 1xCEE 5/32A 400V, 6x 230V, UTP vtičnice 10 x IP 66; kot npr. PODLAHOVEW ZASUVKY STAKOHOME-SV-106.
Z vtičnicami IP 66, zaščitnimi elementi ter glavnim stikalom, z ključavnico in ustreznim montažnim materialom. Potopni stebriček se vgradi v ustrezen povozni tipski jašek z ustreznim pokrovom. V pokrov jaška ja vgrajen kamnitin tlak po projektu oz. je pokrov prašno barvan na barvo Tiger DRYLAC." kom 4,00
- postavka novi opis:
19. "Dobava vgradnja in priklop potopnega instalacijskega jaška dim. 400x350x251 mm, s priključki 6x 230V, UTP vtičnice 4x IP 66; kot npr. PODLAHOVEW ZASUVKY STAKOHOME-SV-008NW.
Z vtičnicami IP 66, zaščitnimi elementi ter glavnim stikalom, z ključavnico in ustreznim montažnim materialom. Pokrov potopnega stebrička je prašno barvan na barvo Tiger DRYLAC." kom 4,00

- list "D|EI Sklop 2"
- postavka stari opis:
13. "Dobava vgradnja in priklop potopnega instalacijskega jaška dim. 400x350x251 mm, s priključki 1xCEE 5/32A 400V, 6x 230V, UTP vtičnice 10 x IP 66; kot npr. PODLAHOVEW ZASUVKY STAKOHOME-SV-106.
Z vtičnicami IP 66, zaščitnimi elementi ter glavnim stikalom, z ključavnico in ustreznim montažnim materialom. Potopni stebriček se vgradi v ustrezen povozni tipski jašek z ustreznim pokrovom. V pokrov jaška ja vgrajen kamnitin tlak po projektu oz. je pokrov prašno barvan na barvo Tiger DRYLAC." kom 4,00
- postavka novi opis:
13. "Dobava vgradnja in priklop potopnega instalacijskega jaška dim. 400x350x251 mm, s priključki 6x 230V, UTP vtičnice 4x IP 66; kot npr. PODLAHOVEW ZASUVKY STAKOHOME-SV-008NW.
Z vtičnicami IP 66, zaščitnimi elementi ter glavnim stikalom, z ključavnico in ustreznim montažnim materialom. Pokrov potopnega stebrička je prašno barvan na barvo Tiger DRYLAC." kom 1,00Datum objave: 27.05.2019   14:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za razjasnitev spodaj navedenih vprašanj kot sledi:

1.)
A2.48 "Kompletna izvedba del: sanacija apnenih in apneneno cementnih ometov obstoječih spomeniško zaščitenih objektov v celotni dolžini ureditve, v višini 50cm, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.
V ceni upoštevati zaščito podzemnega dela objektov XPS, d=5cm" m2 150,00

A2.49 "Kompletna izvedba del: sanacija cementnih oblog, na licu mesta zalitega betona in cementnih prefabriciranih svetlobnih jaškov obstoječih objektov v celotni dolžini ureditve, sanacija v razviti širini površine = 50cm, vključno z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela se izvajajo na podlagi elaborata sanacije, ki ga izdela strokovno usposobljena institucija, kot npr. Irma Trzin ali ZAG oz. enakovredno, kar je potrebno vključiti v ceno. Vkljuečna so dela sanacije obstoječega stanja.
V ceni upoštevati zaščito podzemnega dela objektov XPS, d=5cm" m1 150,00

Sprašujemo vas, katera dela moramo upoštevati v kalkulaciji za omenjene postavke, kajti v fazi ponudbe nam nobena strokovno usposobljena institucija ne bo izdelala elaborata sanacije. Glede na nedorečenost obsega del bi bilo najbolj pošteno, da predvidite fiksen znesek. Na osnovi ogleda so vprašljive tudi količine in višine sanacij.

2.)Kakšne stroške moramo upoštevati za deponijo naročnika? (prevoz in stroške deponije)


ODGOVOR

Glede podanih vprašanj za postavki A2.48 in A2.49 bo znan natančen obseg sanacije znan na podlagi pridobljenega elaborata sanacije ob pričetku gradbenih del. Zaradi tega naročnik sporoča, da
Za postavko A2.48 : Ponudniki vpišejo fiksno ceno na enoto = 35,00 (Skupaj 5.250,00 )
Za postavko A2.49 : Ponudniki vpišejo fiksno ceno na enoto = 100,00 (Skupaj 15.000,00 )

V stroške za deponijo naročnika je potrebno všteti: nakladanje, prevoz v razdalji do 1.5 km, razkladanje. To je za objekte in naprave za ponovno uporabo. In sicer postavke: A2.4, A2.7B, A2.8, A2.9, A2.10, A2.11, A2.12, A2.13.

Hkrati opozarjamo, da je opise postavk A2.11, A2.12 in A2.13 potrebno razumeti tako, da se
betonski okvirji ali temelji odpeljejo na trajno deponijo
oprema se odpelje na deponijo naročnika.Datum objave: 28.05.2019   14:59
VPRAŠANJE
Dober dan,
glede potopnih razdelilcev smo bili v kontaktu z navedenim proizvajalcem po popisu (STAKOHOME) in so nam sporočili da predvidenih IP zaščit ni mogoče zagotoviti kot so zahtevane. Prosimo za spremembo IP zaščit za vtičnice in potopni razdelilec.

ODGOVOR
Spoštovani

hvala za opozorilo, v popisu je napaka. Zahtevamo vsaj IP55/54.