Dosje javnega naročila 002617/2019
Naročnik: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
Gradnje: Cesta Bukovnica-Bukovniško jezero
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002617/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.04.2019
JN002617/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002617/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2019
JN002617/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 16.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002617/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Kranjčeva ulica 3
9226
SI
Moravske Toplice
Slovenija
Goran Pintarič
goran.pintaric@moravske-toplice.si
+386 25381513
+386 25381502

Internetni naslovi
http://www.moravske-toplice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.moravske-toplice.si/?lang=&option=razpisi&stran=Razpisi%20in%20objave
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8996
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Cesta Bukovnica-Bukovniško jezero
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 010034 Bukovnica Bukovniško jezero - Dobrovnik do km 1+120.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija lokalne ceste LC 010034 Bukovnica Bukovniško jezero - Dobrovnik do km 1+120.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.07.2019
Konec: 30.06.2020
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   12:23
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da dopolni postavke:
2,17 Odvoz materiala t 3.176,87
2,18 Odlaganje zemljine na deponijo t 3.073,87
- odvoz materiala na razdaljo ?
- odlaganje zemljine na deponiji naročnika (brez stroškov) ali
- odlaganje zemljine na deponiji izvajalca (z plačilom stroškov deponiranja) ?

ODGOVOR
Odvoz materiala (postavka 2,17) in odlaganje (postavke 2,18 , 2,19 in 2.20.) je za zemljino (3.073,87 t) in odpadni asfalt (53,00 t) na razdalji do 3 km z deponiranjem materiala na deponijo naročnika (brez stroškov deponiranja), za odpadni cementni beton (50,00 t) pa na deponiji izvajalca (s plačilom stroškov deponiranja).

Datum objave: 06.05.2019   12:46
VPRAŠANJE
Naročnika opozarjamo, da preveri formule v excel dokumentu !
Popisi so zaklenjeni, zato korekcije niso mogoče.

ODGOVOR
Naročnik je na svoji spletni strani objavil popravek Specifikacije naročila - popis del (excel dokument).
Ponudnike naprošamo da ponudbe pripravijo na popravljenem dokumentu.