Dosje javnega naročila 002754/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana
Blago: DOBAVO ČISTIL, ČISTILNEGA PRIBORA IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 741.534,98 EUR

JN002754/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002754/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.05.2019
JN002754/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002754/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN002754/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002754/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-198878
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Maja Milošič
gp.ursiks@gov.si
+386 13005687

Internetni naslovi
http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8984
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVO ČISTIL, ČISTILNEGA PRIBORA IN POTROŠNEGA MATERIALA ZA UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Referenčna številka dokumenta: 430-74/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava čistil, čistilnega pribora in potrošnega materiala skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) za obdobje 36 mesecev za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: - Generalni urad, Jesenkova 3, 1000 Ljubljana - Zavod za prestajanje kazni zapora Dob, Slovenska vas 14, 8233 Mirna na Dolenjskem, - Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, Na grad 25, 1292 Ig pri Ljubl
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava čistil, čistilnega pribora in potrošnega materiala skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) za obdobje 36 mesecev za Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.06.2019   10:30
Kraj: informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 3. 6. 2019 in se bo začelo ob 10:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Jesenkova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo za natančnejše pojasnilo, kje najdemo razpisno dokumentacijo.
Pri kliku na povezavo in nato nadaljnjemu kliku na BLAGO pri javnih naročilih je zadnja objava javnega naročila za varovalno opremo iz leta 2018.

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslovu http://www2.gov.si/mp/uiks/jnuiks.nsf
Vidna bo danes po 18 uri.Datum objave: 13.05.2019   10:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !
Prosim, če lahko ponudbene obrazce objavite v Word, da je možno
enostavno izpolnjevanje. Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

zaradi lažjega izpolnjevanja bomo objavili obrazce v Word obliki.


Datum objave: 21.05.2019   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima nas, kdaj boste objavili odgovore, ker so vprašanja samo še do konca tedna....ali boste podaljšali roke?

Več kot en teden je že od odgovora, da boste objavili obrazce v world obliki, vendar jih še vedno niste????

Pozdrav


ODGOVOR
Odgovore bomo objavili v skladu z razpisno dokumentacijo št. 430-74/2019/9 z dne 25. 4. 2019 v skladu s točko 2.11.Pojasnila razpisne dokumentacije.
Tiste odgovore, ki jih imamo že pripravljene do tega trenutka bomo objavili danes na portal javnih naročil in na našo spletno stran.

Kar se tiče obrazcev v Word obliki, smo jih že objavili 13.5.2019 na našo spletno stran, jih bomo ponovno objavili danes, vidni bodo po 18 uri.


Datum objave: 21.05.2019   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Prosim za vašo potrditev, ali razumemo pravilno količine iz predračuna - čistila:
- Pozicija 36. Brisače centralni izvlek, 6 rolic v kartonu x 8.413 kartonov = 50.478 rolic
- Pozicija 55. PVC vrečke v roli za živila 3-4 kg - 250 vrečk na rolici x 6.890 rolic = 1,722.500 vrečk
- Pozicija 60. Servieti 24 x 24 cm, enoslojni, zavitek 500 servietov, x 61.571 zavitkov = 30,785.500 servietov
- Sol za mehčanje vode, tablete, vreča 25 kg x 12.370 vreč = 309.250 kg

Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR
Hvala za opozorilo, bomo ponovno preverili zahtevane količine in objavili popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 21.05.2019   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Postavka 64 sol za mehčanje vode 25kg imate razpisano mersko enoto kos, ali potrebujete 12.370 tablet soli ali potrebujete 309 ton soli.
Prosim da ustrezno popravite mersko enoto, da ne bo dvoumno.

ODGOVOR
Hvala za opozorilo, bomo ponovno preverili zahtevane količine in objavili popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 21.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri sredstvih za PRALNICO navajate od točke 90 do 92 in 94 praškasta sredstva različnih gramatur.
Zaradi lažje priprave ponudbe, prosim, če nam po točkah napišete kakšna sredstva uporabljate zdaj ali podate več podatkov kakšna sredstva želite.

Hvala.

ODGOVOR
Želimo sredstva za pranje vseh vrst perila v prahu okolju prijazno sredstvo, kot so navedena pod zap. št. 90, 91, 92 in 94Datum objave: 21.05.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko ponudimo:
- 65 ml Kremo za britje in preračunamo ceno na 100 ml
- toaletno milo 100g in preračunamo ceno na 150g
- vložke dnevne 32/1 in preračunamo ceno na 10/1

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Prosimo vas, da se za vse pozicije, za katere sprašujete držite zahtevanih enot pakiranja (npr. gramatur, mililitrov, zavitkov), ki so določena v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 21.05.2019   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Pri primerjavi razpisanih količin v letu 2016 in 2019 nikakor ne najdemo logične razlage za tako enormno povečanje količin pri postavkah 27, 36, 60, 64, 98, 99, 162. Količine se od prejšnjega razpisa razlikujejo tudi za več kot 4000 %. Prosim da preverite količine pri navedenih postavkah in jih ustrezno popravite.


ODGOVOR
Hvala za opozorilo, bomo ponovno preverili zahtevane količine in objavili popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 21.05.2019   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kot potencialnega ponudnika nas zanima ali mora izbrani ponudnik zagotoviti dozirne naprave pri vaših pomivalnih strojih. Če je odgovor pritrdilen prosim, če navedete pomivalne stroje in lokacije, da ponudniki ta strošek vračunamo v ceno ponudbe.

ODGOVOR
NE.Datum objave: 21.05.2019   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Ali je potrebno predložiti izpis iz registra biocidov za insekticide in razkužila kot dokazilo za izpolnjevanje ustreznosti artiklov.

lep pozdrav

ODGOVOR
DA.Datum objave: 21.05.2019   14:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Zap št.7 Krema za roke 120ml ali lahko ponudimo 100ml in ustrezno preračunamo
Zap. št 62 in 63 Sol za mehčanje vode ali lahko ponudimo 2kg pakiranje kar je običajno in preračunamo
Zap. št 77 in 80 ali gre za enak izdelek, drugače dopolnite opis pri zap. št 80
Zap št 170 Pregledne rokavice nitril 200 kos ali lahko ponudimo pakiranje 100 kos in ustrezno preračunamo
ODGOVOR
Prosimo vas, da se za vse pozicije, za katere sprašujete glede preračunov količin (zap. št. 7, 62, 63, 170) držite zahtevanih enot pakiranja (npr. gramatur, mililitrov, zavitkov), ki so določene v razpisni dokumentaciji.
Zap. št. 77 gre za potiskalec vode z gumo 55 cm z ojačanim kovinskim nosilcem gume brez držala
Zap. št. 80 gre za odrivalec vode, močna konstrukcija, kovinski z držalom.
Datum objave: 21.05.2019   14:16
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v preračunu pri koncentratih, želite izračun cene na delovno raztopino. Objavljeno imate samo količino koncentrata. Ali izračunamo delovno raztopino glede na želeno količino koncentrata ali mogoče manjka podatek koliko delovne raztopine potrebujete?

Najlepša hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Ne manjka nobeden podatek.
V razpisni dokumentaciji št. 430-74/2019/9 z dne 25. 4. 2019 na strani 3 v točki 1.2. Opis predmeta - koncentrati jasno piše: »Ponudnik mora v ponudbeni predračun - tabelo vpisati za vsa sredstva koncentracijo redčenja iz tehničnih navodil proizvoda. Obvezno vpiše srednjo vrednost koncentracije, ki jo ponudnik izračuna za vsak ponujen proizvod kot na primer:
Redčenje:100 - 200 ml / 10l vode = 100 + 200 : 2 = 150 ml / 10l vode
V poglavje redčenja tako vpiše rezultat 150 ml / 10 I vode.

Srednje vrednosti koncentratov in dezinfekcijskih sredstev ponudnik upošteva pri izračunu čistilne kopeli ponudbenega predračuna.«
Datum objave: 21.05.2019   14:16
VPRAŠANJE
Dober dan
Vprašanje za pozicije - ponudbeni predračun:
- Poz. 7. Krema za roke 120 ml. Ali lahko ponudimo kremo 100 ml , preračun na 12o ml
- Poz. 50. Gobasta krpa 18 x 20 ck, pakirano 3 kos. ali lahko ponudimo pakiranje 10/1 ali rinfuza, preračun 3/1
- Poz. 57. PVC žlica 100 kos, Kakšno žlico imate v mislih ( za kavo, desert ali jedilno ) ?
- Poz. 61. PVC skodela 500 ml - 50 kos. Ali lahko ponudimo skodele pakirano 100/1, preračunano.
- Poz. 170. Pregledne rokavice nitril, pakirano 200 / 1. Ali lahko ponudimo pakiranje 100/1, preračunano.
- Poz. 206. Toaletno milo 150 g. ali lahko ponudimo milo, pakirano 100 g, preračunano.

Hvala in lep pozdrav


ODGOVOR
Prosimo vas, da se za vse pozicije, za katere sprašujete (poz. 7, poz. 50, poz. 61, poz. 170 in poz. 206) držite zahtevanih enot pakiranja (npr. gramatur, mililitrov, zavitkov), ki so določena v razpisni dokumentaciji.

Pri poz. 57. PVC 100 kos pojasnjujemo, da gre za jedilno žlico.
Datum objave: 22.05.2019   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
- Želite prilogo 4. BON - AJPES
Plačilna disciplina je razdeljena na več vrst BON - ov.
Katerega želite v Prilogi št. 4. ???

- Za Prilogo št. 5. zahtevate Pogodbo z družbo za ravnanjem z odpadno embalažo.
V tekstualnem delu ( stran 15 ) pa navajate zahtevo za fotokopijo stalnega dovoljenja
Ministrstva za zdravje, Urad za kemikalije.
Kaj naj priložimo kateri Prilogi ???

- Milo - toaletno
Ali lahko ponudimo milo 100 g, ker je to veliko cenejše kot milo 150 g, bolj higienično,
če vztrajate da NE, prosim za pojasnili kje je ovira, oziroma zakaj !!!

Hvala za hiter odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,
glede priloge 4:
- k ponudbi morate priložiti BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega bo razvidno, da podjetje v preteklih šestih mesecih ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji pod št. 4.2. Ekonomska in finančna sposobnost

glede priloge 5:
- kot izhaja iz razpisne dokumentacije na strani št. 15 pod točko 5. mora ponudnik k ponudbi priložiti fotokopijo veljavnega stalnega dovoljenja Ministrstva za zdravje, Urada za kemikalije za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami ter fotokopijo veljavne pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

glede mila

- glede na to, da naročnik postavlja zahteve vas prosimo, da podate naveden artikel v pakiranju kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 23.05.2019   13:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

glede na to, da še ni objavljen popravek in ste pri odgovarjanju zastavljenih vprašanj zelo počasni, nas zanima če lahko pričakujemo da boste rok za oddajo podaljšali.

ODGOVOR

Spoštovani ponudnik,

najprej pojasnjujemo, da pri odgovarjanju vprašanj nismo zelo počasni, kot vi ocenjujete. V razpisni dokumentaciji na strani 11 pod točko 2.11. Pojasnila razpisne dokumentacije je jasno navedeno:
"Naročnik bo odgovor objavil na portalu javnih naročil najkasneje pet (5) dni pred potekom roka za oddajo ponudb." Mi smo do tega trenutka (torej predčasno) odgovorili že na vsa postavljena vprašanja ponudnikov.

Popravek je poslan danes v objavo na portal javnih naročil.

Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali.


Datum objave: 24.05.2019   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je možna prijava samo na sklop Koncentrati?

ODGOVOR
Ne. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora oddati ponudbo za vse artikle, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 24.05.2019   15:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zahtevate veliko certifikatov pri določenih produktih, hkrati pa imate v razpisni dokumentaciji popolnoma neekološka čistila. Prosimo, da popravite razpisno dokumentacijo in dodate več okolju prijaznih zahtev pri čistilih.

ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju predmeta javnega naročila avtonomen. Razpisne dokumentacije ne bomo popravljali na vašo zahtevo. Čistila so določena glede na potrebe in zahteve posameznih uporabnikov (zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma).
Ekološka čistila so vključena v javno naročilo.
Datum objave: 24.05.2019   15:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zakaj niste čistil in čistilnih pripomočkov razdelili na sklope? Od kdaj je toaletni papir čistilni pribor? Z razdelitvijo na sklope bi dobili tudi boljšo kvaliteto produktov, saj se določeni specialisti ukvarjajo samo z določenim naborom produktov.ODGOVOR
Naročnik je pri oblikovanju javnega naročila avtonomen, zato javnega naročila ni razdelil na sklope. Pri pripravi naročila je naročnik upošteval običajno poslovno prakso pri naročanju razpisanega blaga, ki se je v preteklosti izkazala kot učinkovita, gospodarna in uspešna in v skladu s potrebami uporabnikov. Oddaja ponudbe je možna tudi kot skupna ponudba ali kot ponudba s podizvajalci.Datum objave: 24.05.2019   15:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje časa za vprašanja, saj odgovorov ne prejemamo pravočasno.

ODGOVOR
Roka za oddajo vprašanj ne bomo podaljševali.
Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov so objavljeni pravočasno. Vaša trditev, da odgovorov ne prejemate pravočasno ne drži. Vse odgovore objavljamo na portal javnih naročil.
V razpisni dokumentaciji na strani 11 pod točko 2.11. Pojasnila razpisne dokumentacije je jasno navedeno:
"Naročnik bo odgovor objavil na portalu javnih naročil najkasneje pet (5) dni pred potekom roka za oddajo ponudb." Mi smo do tega trenutka (torej predčasno) odgovorili že na vsa postavljena vprašanja ponudnikov.

Datum objave: 24.05.2019   15:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za podaljšanje roka za prijavo.

ODGOVOR
Roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali.Datum objave: 24.05.2019   15:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

so količine pri točkah 8. in 19. pravilne?

Kaj je mišljeno pri točki 19? Brisalec, ročaj in krpa hkrati? Torej je ta točka sestavljena iz treh produktov?

ODGOVOR
Glede količin artiklov smo včeraj, dne 23. 5. 2019 posredovali na portal javnih naročil popravek javnega naročila, ki se glasi:« V razpisni dokumentaciji št. 430-74/2019/9 z dne 25. 4. 2019 se priloga v razpisni dokumentaciji Ponudbeni predračun v Excel tabeli nadomesti z novim (popravek količin). Prosimo, da le to upoštevate pri oddaji vaše ponudbe.« Popravek je objavljen tudi na naši spletni strani. Držite se količin, ki so objavljene v popravku.

Pri artiklu pod zap.št. 19 je natančen opis artikla: brisalec s PVC pregibno ploščo 40 cm, ročajem 140 cm in krpo. Gre za opis enega produkta.
Datum objave: 24.05.2019   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V izogib morebitnih nejasnosti po razpisu preverjamo ali mora izbrani ponudnik poskrbeti za dozirni sistem pri koncentriranih sredstvih in tudi pralnih sredstvih.

ODGOVOR
Ne.