Dosje javnega naročila 002626/2019
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o, Koroška cesta 37B, 3320 Velenje
Gradnje: Kanalizacija Šmartno ob Paki - območje 1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 117.523,56 EUR

JN002626/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.04.2019
JN002626/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002626/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002626/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002626/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002626/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
KOMUNALNO PODJETJE VELENJE Izvajanje komunalnih dejavnosti, d.o.o
Koroška cesta 37B
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Tomaž Prasnic
tomaz.prasnic@kp-velenje.si
+386 38961166
+386 38961127

Internetni naslovi
http://www.kp-velenje.si/

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Gašper Koprivnikar
gasper.koprivnikar@velenje.si
+386 38961570

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI034
Šoštanj
Slovenija
Simon Usar
simon.usar@sostanj.si
+386 38984347

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI034
Šmartno ob Paki
Slovenija
Drago Kovač
drago.kovac@smartnoobpaki.si
+386 38984952

Internetni naslovi
http://www.smartnoobpaki.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.kp-velenje.si
ESPD: https://www.kp-velenje.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9000
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kanalizacija Šmartno ob Paki - območje 1
Referenčna številka dokumenta: KPV-22-2019/IV/SIR-105810-TP
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Kanalizacija Šmartno ob Paki območje 1«, in sicer je predvidena obnova gradnja kanalizacije iz cevi PVC UK SN 8 na kanalu 1, kanalu 1.1, kanalu 1.2, kanalu 1.3 in kanalu 1.4 vključno s kanalizacijskimi priključki in meteornim kanalom na kanalu 1.4.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
45231000
45232000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Šmartno ob Paki
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Kanalizacija Šmartno ob Paki območje 1«, in sicer je predvidena obnova gradnja kanalizacije iz cevi PVC UK SN 8:
kanala 1, DN 250, L=337,5 m,
kanala 1.1, DN 200, L=26 m,
kanala 1.2, DN 250, L=77,5 m,
kanala 1.3, DN 200, L=36 m,
kanal 1.4, DN 200, L=37 m,
meteorni kanal, DN 250, L=48 m,
3 kanalizacijskih priključkov na kanalu 1 v skupni dolžini 20 m,
3 kanalizacijskih priključkov na kanalu 1.1 v skupni dolžini 32 m,
3 kanalizacijskih priključkov na kanalu 1.2 v skupni dolžini 15 m,
2 kanalizacijskih priključkov na kanalu 1.3 v skupni dolžini 20 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 70
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z razpisno dokumentacijo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 24.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   11:00
Kraj: Portal e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2019   10:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V navodilih za pripravo ponudbe je navedeno, da zakoličba obstoječih komunalnih vodov ni predmet ponudbe, vendar je izvedba teh del v popisu preddel predvidena. Je potrebno dela dejansko ovrednotiti ali ne?
Ravno tako nas zanima kaj je potrebno upoštevati v postavkah, ki se pojavljajo v preddelih in se glasi "Kompletna izvedba varovanja (z vsemi potrebnimi deli in materiali) betonskih škarp, drogov za Telekom, JR, elekto drogov, itd., ob poteku novega cevovoda" - kos
Hvala za odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), znak » / « oz. podobno, bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR).

Izvajalec bo dela izvajal v naselju v bližini škarp, el. drogov, Telekom drogov, JR, itd. Zaradi navedenega bo to potrebno varovati v času izvedbe, da ne bi prišlo do poškodovanja škarp, porušitve drogov in podobno. Pri vsakem kanalu je navedeno predvideno število varovanj. Način varovanja je izbira izvajalca, vsekakor pa bo moral izvajalec po končanju del zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje in od lastnikov zemljišč pridobiti izjavo, da je zemljišče vrnjeno v prvotno stanje.