Dosje javnega naročila 002774/2019
Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Gradnje: ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 158.487,33 EUR

JN002774/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2019
JN002774/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.05.2019
JN002774/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN002774/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
JN002774/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002774/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LITIJA
Jerebova ulica 14
1270
SI
Litija
Slovenija
Občina Litija, Branka Lavrih
branka.lavrih@litija.si
+386 18963452
+386 18963460

Internetni naslovi
https://litija.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://litija.si/objave/58
ESPD: https://litija.si/objave/58
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=8690
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA
Referenčna številka dokumenta: 430-23/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet JN je asfaltiranje cest na Preženjskih njivah, Mali Gobi in Goliščah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA, PREŽENJSKE NJIVE IN MALA GOBA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: PREŽENJSKE NJIVE IN MALA GOBA
II.2.4 Opis javnega naročila
ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA, PREŽENJSKE NJIVE IN MALA GOBA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.05.2019
Konec: 01.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA, GOLIŠČE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: GOLIŠČE
II.2.4 Opis javnega naročila
ASFALTIRANJE CEST V OBČINI LITIJA V LETU 2019 1. FAZA, GOLIŠČE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 30.05.2019
Konec: 01.12.2019
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2019   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.05.2019   08:42
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je pri postavki:

Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del načrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm

potrebno upoštevati tudi dobavo tamponskega materiala v debelini 15 cm?

LP

ODGOVOR
Pri postavki: Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del načrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm NI potrebno upoštevati dobavo tamponskega materiala v debelini 15 cm. Dobavo tamponskega materiala zagotavljajo krajani. Navedeno velja za sklop 1.
Datum objave: 10.05.2019   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Vaš odgovor na zastavljeno vprašanje:

Pri postavki: Strojna - ročna izdelava finega planuma v debelini 15 cm, v pravilnih prečnih in vzdolžnih sklonih (glej grafični del načrta) s komprimiranjem do deformacijskega modula Ev2 = 100 MPa in natančnostjo +/- 1,0 cm NI potrebno upoštevati dobavo tamponskega materiala v debelini 15 cm. Dobavo tamponskega materiala zagotavljajo krajani. Navedeno velja za sklop 1.

Kaj pa v Sklopu 2?

LP

ODGOVOR

V sklopu 2 je postavka 4.3 Dobava in dovoz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega kamnitega drobljenca 0-16 mm za fini planum na traso ceste v skladu s terminskim planom in naročilom asfalterjev.

Datum objave: 14.05.2019   08:38
VPRAŠANJE
Ali pravilno razumemo, da v ponudbo NE priložimo izpolnjenih in od naročnika podpisanih Obrazcev 8 in 8a?
Kako boste preverjali usposobljenost, kajti nimate niti seznama, kjer bi vsaj navedli reference, s katerimi izpolnjujemo tehnično in strokovno (kadrovsko) sposobnost?

ODGOVOR

Za vse zahteve, ki se nanašajo na ugotavljanje tehnično-strokovne sposobnosti, bo naročnik v fazi ugotavljanja ekonomsko najugodnejše ponudbe upošteval ESPD obrazec kot dokazilo (navedeno pomeni, da ponudnik s predložitvijo ESPD obrazca zagotavlja oz. izjavlja, da izpolnjuje pogoje glede tehnično-strokovne sposobnosti). Naročnik bo, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikove izjave, da izpolnjuje vse razpisne pogoje (glede tehnične in strokovne sposobnosti), ki jo bo dal s podpisanim ESPD obrazcem, pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev s strani referenčnih naročnikov podpisanih in izpolnjenih referenčnih izjav (obrazec 8 in obrazec 8a). Zaradi pospešitve postopka lahko ponudniki že v fazi oddaje ponudbe predložijo izpolnjene, podpisane in požigosane obrazce 8 in 8a.