Dosje javnega naročila 002616/2019
Naročnik: LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba, Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Gradnje: Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 176.363,26 EUR

JN002616/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.04.2019
JN002616/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.05.2019
JN002616/2019-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.05.2019
JN002616/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2019
JN002616/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2019
JN002616/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.10.2019

    JN002616/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba
Vojkovo nabrežje 38
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Mara Žerjal
mara.zerjal@luka-kp.si
+386 31772876

Internetni naslovi
http://www.luka-kp.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9004
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Pristaniške dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C
Referenčna številka dokumenta: JN 246/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C. Predvidena je izvedba novega vodovoda na območju generalnih tovorov v koprskem tovornem pristanišču ob zahodni strani skladišč 20 in 22 in severni strani skladišč 22 in 26 z izvedbo priključkov v posamezno skladiščno halo in povezave do obstoječih notranjih hidrantov, ki se zamenjajo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Luka Koper d.d., Vojkovo nabrežje 38, Koper
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je Obnova hidrantnega omrežja v skladišču 20 A-C, 22 A-D in 26 A-C. Predvidena je izvedba novega vodovoda na območju generalnih tovorov v koprskem tovornem pristanišču ob zahodni strani skladišč 20 in 22 in severni strani skladišč 22 in 26 z izvedbo priključkov v posamezno skladiščno halo in povezave do obstoječih notranjih hidrantov, ki se zamenjajo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Glej razpisno dokumentacijo
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Glej razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.05.2019   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.05.2019   09:01
Kraj: Glej razpisno dokumentacijo

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Glej razpisno dokumentacijoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   12:10
VPRAŠANJE
ne najdemo popisov del

lep pozdrav

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Dne 30.03. smo začsno umaknili popis del za nekaj ur in ga ponovno naložili v popravljeni obliki, ker so bile v njem napake.Datum objave: 06.05.2019   12:14
VPRAŠANJE

Na navedeni spletni strani ne najdemo razpisne dokumentacije.

ODGOVOR
Pozdravljeni.

Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani kot navedeno http://www.luka-kp.si/slo/javna-narocila pod naslovom tega javnega naročila se izbere Preberi več.Datum objave: 07.05.2019   15:49
VPRAŠANJE
Spšoštovani.
Verjetno gre pri spodaj navedenih postavkah za pomoto, enota mere je namreč m3?

86 Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm m3 432,00
82 Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm m3 403,00
59 Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm m3 232,00


ODGOVOR


Post 86,82,59 - Gre za tipkarsko napako. Pravilna enota je m2.

Datum objave: 07.05.2019   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

katera dimenzija temelja je prava - zgornja dimenzija na začetku popisa ali spodnja?
V1 - post. 52
V2 - post. 50

ODGOVOR

prava dimenzija temelja je 1,6*0,45*0,4 (na vrhu postavke)


Datum objave: 07.05.2019   15:49
VPRAŠANJE
Koliko m2 je treba pozidati in ometati? Detajla namreč ni.

51 vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. kpl 13,00

49 vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. kpl 13,00

49 vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. kpl 13,00

40 vogalna obzidava hidrantne cevi v notranjosti skladišč s porobetonom (npr. Ytong) d=7.5 in D=10 cm po detajlu ter naprava notranjega tankoslojnega ometa po detajlu. Kompletno vsa dela in dobave. kpl 13,00

Hvala za odgovor.

ODGOVOR

Pozidava in količine so razvidni iz detajla risbe št. 6.3


Datum objave: 15.05.2019   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,
3.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila izvedel vsaj en (1( istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR brez DDV, pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba vodovoda DN125 ali večjega premera.

Lepo prosimo naročnika, da prizna referenco v vrednosti 70.000,00 EUR brez DDV.ODGOVOR
V skladu s prošnjo ponudnikov se naročnik strinja, da se lahko spremeni pogoj glede tehnične in strokovne sposobnosti.

Pogoj naveden v razpisni dokumentaciji: Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti vsaj 100.000 EUR brez DDV, pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba vodovoda DN125 ali večjega premera.

Pogoj po spremembi: Ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten posel kot ga prevzema v ponudbi v vrednosti vsaj 70.000 EUR brez DDV, pri čemer se kot istovrsten posel šteje izvedba vodovoda DN125 ali večjega premera.


S tem naročnik spreminja razpisne pogoje, kar se šteje za spremembo razpisne dokumentacije. Posebnega čistopisa Razpisne dokumentacije na to temo naročnik ne bo objavil.
Datum objave: 16.05.2019   09:00
VPRAŠANJE
pozdravljeni,
Glede sledeče pozicije:

50 nadtalni hidrant inox AISI 316 DN80, H=1780 mm spojke 2xB, 1x A primeren za medij morsko vodo kos 5,00+6,00

Po nam znanih podatkih nadzemni hidrant izvedbe 2BA DN 80 ni dobavljiv.

Ali ustreza hidrant dobavitelja Zagožen d.o.o. tip HIDRANT NADZ. DN 100/1000N A2B INOX.

lp,


ODGOVOR
Pozdravljeni.

VEmo, da nadzemni hidrant izvedbe 2BA DN 80 ni dobavljiv kot proizvod. Na zahtevo gasilske enote pristanišča se na območju pristanišča vgrajujejo nadzemni hidranti 2BA DN 80, ki so izdelani posebej za ta namen.

Navedeni hidrant Zagožen d.o.o. tip HIDRANT NADZ. DN 100/1000N A2B INOX ne ustreza.Datum objave: 16.05.2019   15:24
VPRAŠANJE
Vprašanje.

Prosimo, da definirate za kakšne hidrante gre. Vsi fazoni in armature so iz ductilne litine, hidranti pa naj bi bili iz nerjavečega jekla AISI316. Takih hidrantov na tržišču ni, oziroma sploh ne obstajajo.

Hvala

ODGOVOR

Pozdravljeni.

Primeren je hidrant kot na spodnji povezavi:

http://imp-ta.si/images/SLO/dokumenti/hidranti/NADZEMNI%20HIDRANTI/ART.%202005%20NZH/NZH%20Art.%202005%20SLO.pdf

ustrezne dimenzije.

Datum objave: 16.05.2019   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pod pozicijo 50. je naveden:
nadtalni hidrant inox AISI 316 DN80, H=1780 mm spojke 2xB, 1x A primeren za medij morsko vodo

Po nam razpoložljivih podatkih imajo t.i. inox hidranti le cev narejeno iz inoxa in nimajo dokazil, da so primerni za uporabo morske vode. Proizvajalec inox hidrantov, ki bi v celoti bili narejeni iz AISI316 in uporabni tudi za morsko vodo, nam ni znan. Prav tako hidranti DN80 ne nudijo priklopa z A spojko, to imajo hidranti dimenzij od DN100 naprej. Zato vas sprašujemo, če lahko nudimo klasični inox hidrant DN100 H=1780mm s spojkami 1XA, 2XB?
lp,

ODGOVOR
Hidrant je lahko DN 100, vendar so fazonski kosi potrebni za prilagoditev strošek izvajalca. Material mora biti primeren za slano vodo.Datum objave: 16.05.2019   15:52
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Glede na nepopolne projekte (glej dopis projektanta spodaj) je nerazumljivo, da naročnik zahtevo izvedbo del po načelu "ključ v roke". Prosimo, da dikcijo "ključ v roke" umaknete in dela obračunate po načelu "cen naa enoto.

"Pri izdelavi načrta ni bilo na voljo vseh podatkov oz. so bili ti pomanjkljivi, zato se bo dejansko stanje poteka obstoječih temeljev, komunalnih vodov in ostalih okoliščin dokončno odkrilo v fazi izvedbe. Po potrebi se potek prilagodi stanju na terenu".

lep pozdrav


ODGOVOR
Pozdravljeni.

Naročnik se je odločil, da se ne spremeni način obračuna in da se dela oddajajo po načelu "ključ v orke".