Dosje javnega naročila 006865/2018
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 344.634,35 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN006865/2018-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.10.2018
JN006865/2018-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN006865/2018-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2019
JN006865/2018-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.05.2019
JN006865/2018-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 20.05.2019
JN006865/2018-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2019
JN006865/2018-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.12.2019
JN006865/2018-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 05.02.2020
JN006865/2018-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2020
JN006865/2018-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.04.2020
JN006865/2018-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.05.2020
JN006865/2018-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN006865/2018-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 30.06.2020
JN006865/2018-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.07.2020
JN006865/2018-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.08.2020
JN006865/2018-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.11.2020
JN006865/2018-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006865/2018-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2019/S 086-206059

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23315136

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: FARMACEVTSKE SUROVINE IN OVOJNINA
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-V1-16/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava farmacevtskih surovin in ovojnin.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 278.752,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Pri skupinah 1, 2 in 3 lahko ponudnik odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.

Ponudnik mora pri skupinah 4, 5, 6 in 7 ponuditi 100% razpisanih vrst in količin blaga iz skupine oz. skupin.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006865/2018-B01
Številka obvestila v UL: 2018/S 191-431442
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 01.10.2018
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.04.2019
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 8
Število prejetih ponudb MSP-jev: 8
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ROZA MEDICAL, prodaja medicinskih pripomočkov, d.o.o.
Ulica bratov Bezlajev 67
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, podjetje za prodajo medicinskih, laboratorijskih in farmacevtskih proizvodov, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.
Zagrebška cesta 22
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, družba za promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, farmacevtska družba, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
LIPIS, Proizvodnja in trgovina d.o.o.
Cesta v Šmartno 35
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
KEFO, kemija in farmacija, d.o.o.
Brnčičeva ulica 29
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 278.752,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 278.752,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.04.2019