Dosje javnega naročila 002693/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana
Blago: JPE-SPV-134/19 Dobava kemikalij HCl in NaOH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 183.000,00 EUR

JN002693/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002693/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.06.2019
JN002693/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.06.2019
JN002693/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.06.2019
JN002693/2019-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.10.2019
JN002693/2019-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.01.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002693/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova ulica 62
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Loti Windschnurer
loti.windschnurer@jhl.si
+386 14740855
+386 14740880

Internetni naslovi
http://www.jhl.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9082
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JPE-SPV-134/19 Dobava kemikalij HCl in NaOH
Referenčna številka dokumenta: JPE-SPV-134/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24311000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava kemikalij HCl in NaOH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
24311000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Verovškova 62 in Toplarniška 19, oboje v Ljubljani
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kemikalij HCl in NaOH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.08.2019
Konec: 17.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani:
http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.09.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.05.2019   10:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2019   12:26
POJASNILO 1 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-134/19 za sukcesivni dobavi kemikalij HCl in NaOH

1. Dne 13. 5. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
Za reference je potrebno poslati eno dokazilo, da smo v obdobju enega leta dobavili material NaOH določenemu kupcu v količini 100.000 kg in isto velja za solno kislino za dobavo 100.000 kg v obdobju enega leta?
Hvala in lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik bo upošteval 1 (eno) referenco, s katero gospodarski subjekt dokazuje, da je v obdobju od 1. 1. 2016 do oddaje ponudbe, v enem letu določenemu kupcu uspešno izvedel dobave:
- klorovodikove kisline v skupni količini najmanj 100.000 kg ali
- natrijevega hidroksida v skupni količini najmanj 100.000 kg ali
- klorovodikove kisline in natrijevega hidroksida v skupni količini najmanj 100.000 kg.


To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 13. 5. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 15.05.2019   12:05
POJASNILO 2 K RAZPISNI DOKUMENTACIJI ŠT. JPE-SPV-134/19 za sukcesivni dobavi kemikalij HCl in NaOH

1. Dne 14. 5. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,

v točki 3.2.3. pod Tehnično sposobnost piše:
Upoštevale so bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju,
V kakšnem kontekstu je mišljeno? Če je pogodba še aktualna in sodelovanje ni prekinjeno, se referenca ne upošteva?
Hvala in lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik spreminja besedilo razpisne dokumentacije v prvem odstavku točke 3.2.3. Tehnična sposobnost, tako da se na novo glasi:
»Upoštevale se bodo samo reference, katerih izvedba dobave kemikalij je uspešno zaključena.«


2. Dne 15. 5. 2019 smo prejeli vprašanje potencialnega ponudnika z naslednjo vsebino:
»Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji je na strani 22 navedena kot Priloga 8 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU.
Nadalje med prilogami te številke ni. Pod tem naslovom je Priloga 10. Se pravi, da priložimo to prilogo?
Hvala in lep pozdrav.«

Odgovor naročnika na zgornje vprašanje potencialnega ponudnika:
Naročnik obvešča, da je v razpisni dokumentaciji prišlo do tipkarske napake in objavlja popravljeno pravilno prilogo 8.

Ponudnike naprošamo, da pri pripravi ponudbe upoštevate spodaj priloženo popravljeno prilogo 8, v kateri je naveden popravek in se jo-ustrezno izpolnjeno priloži k ponudbi.

Naročnik meni, da spremenjeni podatki niso razlog za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

To pojasnilo postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Pojasnilo je bilo dne, 15. 5. 2019 objavljeno tudi na Portalu javnih naročil.