Dosje javnega naročila 002738/2019
Naročnik: ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.063.400,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002738/2019-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002738/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.06.2019
JN002738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2019
JN002738/2019-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 01.08.2019
JN002738/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002738/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 02.08.2019
JN002738/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.10.2019
JN002738/2019-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.10.2019
JN002738/2019-F02 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F03 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F04 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F05 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F06 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.11.2019
JN002738/2019-F07 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.11.2019
JN002738/2019-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.11.2019
JN002738/2019-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2019
JN002738/2019-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.12.2019
JN002738/2019-F08 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.12.2019
JN002738/2019-F09 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.12.2019
JN002738/2019-F10 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.12.2019
JN002738/2019-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.12.2019
JN002738/2019-F11 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 24.12.2019
JN002738/2019-F12 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.02.2020
JN002738/2019-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2020
JN002738/2019-F13 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.02.2020
JN002738/2019-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.02.2020
JN002738/2019-F14 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.03.2020
JN002738/2019-ODL13 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.03.2020
JN002738/2019-ODL14 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.04.2020
JN002738/2019-F15 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.04.2020
JN002738/2019-ODL15 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2020
JN002738/2019-F16 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2020
JN002738/2019-F17 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.05.2020
JN002738/2019-ODL16 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002738/2019-ODL17 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.07.2020
JN002738/2019-F18 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 15.07.2020
JN002738/2019-F19 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.07.2020
JN002738/2019-ODL18 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.07.2020
JN002738/2019-F20 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.08.2020
JN002738/2019-ODL19 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.08.2020
JN002738/2019-ODL20 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.09.2020
JN002738/2019-ODL21 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.09.2020
JN002738/2019-F21 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.10.2020
JN002738/2019-ODL22 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.10.2020
JN002738/2019-F22 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.10.2020
JN002738/2019-ODL23 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.10.2020
JN002738/2019-ODL24 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.10.2020
JN002738/2019-ODL25 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.11.2020
JN002738/2019-F23 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.11.2020
JN002738/2019-ODL26 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.11.2020
JN002738/2019-F24 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.11.2020
JN002738/2019-F25 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2020
JN002738/2019-ODL27 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.12.2020
JN002738/2019-ODL28 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.12.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002738/2019-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2019/S 084-202498
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javnanarocila@eles.si
+386 14743000
+386 14742502

Internetni naslovi
http://www.eles.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.eles.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9091
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
Referenčna številka dokumenta: MAP2019/0206
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje storitev za področji prenosa in proizvodnje električne energije
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve razvoja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve razvoja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Storitve obratovanja
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve obratovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
20.06.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 20.06.2019   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja
Hajdrihova ulica 2
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.06.2019   11:19
Razpisni dokumentaciji je dodan obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev (točka 4.c) Navodila prijavitelju za izdelavo prijave).
Dopolnitev razpisne dokumentacije je objavljena na spletni strani Elesa.