Dosje javnega naročila 003069/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 62.591,37 EUR

JN003069/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.05.2019
JN003069/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.07.2019
JN003069/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.08.2019
JN003069/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
JN003069/2019-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.11.2019
JN003069/2019-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.11.2019
Zahtevek za revizijo

    JN003069/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 14712211

Internetni naslovi
http://www.mo.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306572/Portal_JN_MORS_151_2019_JNMV.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9420
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
Referenčna številka dokumenta: 430-172/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad izvedbo ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča, Kranj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 220
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2019   12:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.06.2019   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   15:03
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Prosimo da potrdite naše videnje, da so lahko imenovane osebe (nadzorniki GOI del, tehnologije) tako pooblaščeni inženirji (PI), kakor tudi NI (nadzorni inženirji).

hvala in lpODGOVOR

Potrjujemo vaše videnje.


Datum objave: 20.05.2019   15:05
VPRAŠANJE
Prosimo za podajo ocenjene vrednosti GOI del (ključno z opremo), kakor tudi ocenjene vrednosti Javnega naročila

ODGOVOR

Ocenjena vrednost ureditve delavnice za čiščenje RKBO in MS v Vojašnici Petra Petriča v Kranju je 1.147.540,98 EUR brez DDV.


Datum objave: 28.05.2019   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ugotavljamo da so v razpisni dokumentaciji obrazci - referenčna potrdila (priloga R2, R2.1, R2.2) za ponudnika, vodjo nadzora in tehnologa oz. strojnega inženirja obrazci z enako vsebino.

Naročnika prosimo za navodilo, kaj navesti v rubriki izvajalec (ponudnik) v obrazcih R2.1 in R2.2 in posledično tudi v rubriki navedba pogodbenega zneska?

Hvala za odgovor.ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da imajo obrazci - referenčna potrdila (priloga R2, R2.1, R2.2) enako vsebino, ker jih mora ponudnik izpolniti glede na seznam poslov iz Referenčne liste ponudnika (Priloga R1), vodje nadzora (Priloga R1.1) in nadzornika tehnologije (Priloga R1.2).

V povezavi s tem naročnik dodatno pojasnjuje, da je prišlo do napake v RD v točkah 1. in 3. Besedilo se spremeni v prilogi R1 REFERENČNA LISTA PONUDNIKA, in sicer se spremeni »imenovani vodja nadzora opravljal funkcijo vodje nadzora« tako, da se glasi: »ponudnik opravljal funkcijo nadzora.«

Naročnik v povezavi z Referenčnim potrdilom pojasnjuje, da je na Prilogi R1 pod opombo spodaj navedel: »Ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2).«
Ponudnik izpolni Prilogo R2 in priloži dokazila v obliki referenčnih potrdil za posle iz seznama oziroma REFERENČNA LISTA PONUDNIKA (Prilogi R1).

VODJA NADZORA

V Prilogi R1.1 - REFERENČNA LISTA ZA VODJO NADZORA je naročnik navedel:
»Seznam izvedenih del, s katerim izkazujemo najmanj 2 posla s področja nadzora nad izvedbo gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo, ki lahko obsegajo novogradnjo ali rekonstrukcijo ali vzdrževanje objekta in spadajo pod 113-vsi, 121-vsi, 122-vsi, 123-vsi, 125-vsi, 126-vsi 127-vsi, 23-vsi, 24201, 24202, 24203 priloge 1 Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), v vrednosti posameznega posla nad 5.000,00 EUR skupaj z DDV, opravljenih v zadnjih 5 (petih) letih pred datumom oddaje ponudbe, ki so bile izvedene skladno s takrat veljavno in/ali sedanjo Uredbo o zelenem javnem naročanju in iz katerih izhaja, da je imenovani vodja nadzora opravljal funkcijo vodje nadzora. Ponudnik lahko za posamezno referenco poda referenco prijavljenega podizvajalca v okviru oddane ponudbene dokumentacije.

Naročnik v povezavi z Referenčnim potrdilom pojasnjuje, da je na Prilogi R1.1 pod opombo spodaj navedel: »Ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.1).«
Ponudnik izpolni Prilogo R2 in priloži dokazila v obliki referenčnih potrdil za posle iz seznama oziroma REFERENČNA LISTA PONUDNIKA (Prilogi R1.1).

Glede napake v RD v točki 3. se besedilo spremeni v prilogi R1.2 - REFERENČNA LISTA ZA NADZORNIKA TEHNOLOGIJE, in sicer se spremeni besedilo »imenovani vodja nadzornik opravljal funkcijo vodje nadzornika tehnologije« tako, da se glasi: »imenovani nadzornik opravljal funkcijo nadzornika tehnologije.«

Naročnik v povezavi z Referenčnim potrdilom pojasnjuje, da je na Prilogi R1.2 pod opombo spodaj navedel: »Ponudnik mora predložiti dokazila v obliki izpolnjenih referenčnih potrdil (Priloga R2.2).«
Ponudnik izpolni Prilogo R2 in priloži dokazila v obliki referenčnih potrdil za posle iz seznama oziroma REFERENČNA LISTA PONUDNIKA (Prilogi R1.2).