Dosje javnega naročila 002762/2019
Naročnik: STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3
ZJN-3: Odprti postopek

JN002762/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002762/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2019
JN002762/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002762/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200376
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Čeč Rebec
irena.cec-rebec@ssrs.si
+386 14710575

Internetni naslovi
http://ssrs.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://eponudbe.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://eponudbe.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, sklop E2 in sklop E3
Referenčna številka dokumenta: JN 10/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve nadzora in druge inženirske storitve pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: E2
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad gradnjo, ki obsega poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naročnika, upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, v sklopu: E2
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih storitev se lahko podaljša skladno z 8. in 12. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Predhodno informativno obvestilo v zvezi z javnim naročilom je bilo objavljeno na portalu enaročanje pod številko JN004600/2018-A01 dne 5.7.2018, ter v Uradnem glasilu evropskih skupnosti pod številko 2018/S 128-291685.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: E3
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo Brdo, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje nadzora nad gradnjo, ki obsega poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve v izvedbi po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naročnika, upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu in druge relevantne zakonodaje ter druga opravila pri gradnji stanovanjske soseske Novo Brdo, v sklopu: E3
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Rok izvedbe pogodbenih storitev se lahko podaljša skladno z 8. in 12. členom vzorca pogodbe.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Gradbeni zakon, Zakon o varnosti in zdravju pri delu

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.05.2019   09:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.05.2019   09:30
Kraj: https://eponudbe.si pri objavi tega javnega naročila

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb je javno, zapisnik o javnem odpiranju je na voljo pri tem javnem naročilu na https://eponudbe.si neposredno po izteku roka za oddajo ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Gre za ponovitev javnega naročila, objavljenega pod številko JN004600/2018, ki je bil objavljen tudi v EU pod številko 2018/S 191-432090.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.05.2019   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad
Poljanska cesta 31
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2019   09:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prosimo vas za pojasnilo glede zahtevanega dokazila za reference. Pravnomočno uporabno dovoljenje in vodilna mapa PGD so javno dostopen podatek ter na vpogled na Upravni enoti. Prosimo vas, da omogočite predložitev samo ustrezno potrjene reference, na podlagi katere lahko preverite vse potrebne podatke.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri predložitvi zahtevanih dokazil glede izpolnjevanja referenc, saj bi s strani ponudnika predlagano preverjanje zaradi časovnih, operativnih ter procesnih razlogov naročniku onemogočalo pravočasno izvedbo postopka izbire.Datum objave: 09.05.2019   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na to, da gre za ponovljen razpis, saj je bil prvi razveljavljen zaradi preseganja zagotovljenih sredstev, nas zanima, kakšna so zagotovljena sredstva za izvedbo del po tem razpisu?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Veljavna zakonodaja ne zahteva, da bi naročnik razkril višino zagotovljenih sredstev javnega naročila, zato je naročnik ne bo objavil.Datum objave: 10.05.2019   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Kaj konkretno zahtevate kot dokazilo za reference iz vodilne mape PGD? Celotna mapa je namreč precej obsežna.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik za ustrezno preveritev reference potrebuje vsaj predložitev listov 0.1 0.4 iz vodilne mape PGD , in sicer mora biti iz podatkov razvidna kapaciteta in klasifikacija objekta.Datum objave: 10.05.2019   15:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali boste za referenco nadzornika posameznih del upoštevali tudi referenco za odgovornega vodja del?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Ne, naročnik bo priznal reference zgolj za isto vrsto posameznih del za katero je predviden kader.Datum objave: 10.05.2019   15:07
VPRAŠANJE
Za vodjo nadzora, ki bo hkrati nastopal v funkciji nadzornika GO del prosimo za pojasnilo, ali se kot ustrezna referenca, ki se nanaša na zaključene istovrstne storitve, šteje referenca strokovnjaka, ki je na preteklem projektu izvajal funkcijo nadzornika gradbeno obrtniških del.

ODGOVOR
Za vodjo nadzora je referenca strokovnjaka, ki je na preteklem projektu izvajal funkcijo nadzornika gradbeno obrtniških del ustrezna.Datum objave: 13.05.2019   15:11
VPRAŠANJE
1. glede na zapisane pogoje, smatramo, da lahko kader, ki je imenovan za KVZD - koordinator za varnost in zdravje pri delu - izjava, opravlja tudi drugo funkcijo v kolikor izpolnjuje pogoje. Prosimo za potrditev pravilnosti razumevanja zapisa.
2. ali mora KVZD izkazati kakšno referenco kot pogoj, ali se mu točkujejo le v okviru meril. V kolikor je ne rabi izkazati je v merilih pri KVZD podana podana napačna navedba (1. refereca - 3 točk (pogoj)).
ODGOVOR
Ad 1.) Naročnik potrjuje pravilnost razumevanja zapisa, koordinator lahko opravlja tudi drugo funkcijo, v kolikor izpolnjuje ostale zahteve naročnika.
Ad 2.) Za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu naročnik ne zahteve referenčnega posla, ne v okviru pogoja za sodelovanje, niti v okviru merila za izbiro.


VPRAŠANJE
V navodilih - pogoji za sodelovanje ste zapisali:
Čisti prihodki od prodaje gospodarskega subjekta v zadnjih 3 poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) znaša vsaj 200.000,00 EUR letno, v kolikor oddaja ponudbo za en sklop, oziroma 400.000,00 EUR, v kolikor oddaja ponudbo za oba sklopa.
Ali lahko imamo povprečje prihodkov v zadnjih treh letih v višini 200.000,00 EUR, kar bi pomenilo 600.000,00 EUR skupaj v treh letih?
S tem omogočite večjo konkurenčnost ponudnikov.
ODGOVOR
Naročnik spreminja pogoj za sodelovanje B: Ekonomski in finančni položaj, tako da dopušča izračun povprečja, in sicer se po novem glasi:
1. Povprečni splošni letni promet (upoštevani bodo čisti prihodki od prodaje) gospodarskega subjekta, v zadnjih 3 poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) znaša vsaj 200.000,00 EUR na leto, v kolikor oddaja ponudbo za en sklop, oziroma 400.000,00 EUR na leto, v kolikor oddaja ponudbo za oba sklopa.
Če zahtevane informacije niso na voljo za celotno zahtevano obdobje, gospodarski subjekt navede datum, na katerega je bilo podjetje ustanovljeno ali je začel gospodarski subjekt poslovati, pri čemer bo naročnik celotni splošni promet gospodarskega subjekta od kar posluje, delil s tri ter dobljen rezultat oziroma znesek štel kot povprečni letni promet gospodarskega subjekta.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ESPD in obrazec Ajpes S.BON, iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj - promet partnerjev se sešteva; naročnik zahteva solidarno odgovornost drugega subjekta v primeru sklicevanja na njegove zmogljivosti)

Naročnik ne bo objavljal čistopisa obrazca ePRO Navodila ponudnikom, temveč bo štel, da pondnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je s predmetno spremembo seznanjen in se z njo strinja.

Datum objave: 14.05.2019   15:13
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo, ali lahko imenovan "inženir - koordinator izvedbe projekta" hkrati nastopa tudi v drugi funkciji (npr. kot vodja nadzora).
ODGOVOR
Ne, "inženir - koordinator izvedbe projekta" ne sme biti nominiran tudi za funkcijo vodje nadzora.


VPRAŠANJE
Ali se za referenčno izvedbo storitve lahko šteje tudi kompleks večih stavb, ki tvorijo funkcionalno celoto, izveden v več fazah (več gradbenih in uporabnih dovoljenj), katerih kumulativna vrednost dosega 5 mio eur?
ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno štel tudi refereno, kjer je bilo v okviru ene funkcionalne enote pridobljenih več gradbenih in uporabnih dovoljenj, ob upoštevanju ostalih naročnikovih zahtev.