Dosje javnega naročila 002668/2019
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odstranitev betonskega kanala iz potoka Pijažentin v Kopru
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002668/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002668/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2019
JN002668/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002668/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 58
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Metka Čretnik
gp.irsop@gov.si
+386 14204488
+386 14204483

Internetni naslovi
http://www.iop.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306640/Razpisna_dokumentacija.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306640/espd/ESPD.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9021
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranitev betonskega kanala iz potoka Pijažentin v Kopru
Referenčna številka dokumenta: 430-30/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45246000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vrnitev vodnega zemljišča potoka Pijažentin v Kopru v prejšnje stanje, to je odstranitev kanala v betonski škatlasti izvedbi in nad njim zgrajeni betonski zid.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45240000
45246000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Del vodnega zemljišča (v skupni dolžini cca 60 m) potoka Pijažentin v Kopru je treba vrniti v prejšnje stanje po dveh izvršljivih in pravnomočnih inšpekcijskih odločbah, in sicer:
I. odločba št. 06114-102/2008-6 z dne 26. 9. 2008 - vodno zemljišče potoka Pijažentin s parc. št. 4632 k.o. Semedela ob parc. št. 3158 k.o. Semedela vrniti v prejšnje stanje, to je odstraniti 40 m kanala v betonski škatlasti izvedbi dimenzije 160/180 cm in nad njim zgrajeni betonski zid dolžine 40 m in višine 2 m;
II. odločba št. 06113-209/2008-6 z dne 26.09.2008 - vodno zemljišče potoka Pijažentin s parc. št. 4632 k.o. Semedela ob parc. št. 3157/1 in 3157/2, obe k.o. Semedela, vrniti v prejšnje stanje, to je odstraniti 20 m kanala v betonski škatlasti izvedbi dimenzije 160/180 cm.
Za gradbene odpadke, ki bodo nastali pri odstranitvi betonskega kanala in betonskega zida, je treba zagotoviti predpisano ravnanje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.05.2019   11:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.05.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   10:20
VPRAŠANJE
Ali bo naročnik kot ustrezne upošteval reference za sanacijo pomolov v pristaniščih in mandračih ?

ODGOVOR

Naročnik bo kot ustrezne upošteval reference, ki bodo izkazovale dela na področju ureditve brežin vodotokov ali sanacije priobalnih zemljišč po poplavah, kot je navedeno v razpisu. Zgolj sanacija pomola, ki ne zajema tudi teh opisanih del, ni ustrezna referenca.


Datum objave: 07.05.2019   13:44
VPRAŠANJE
Glede na to, da večino del predstavljajo zemeljska oziroma rušitvena dela, ali lahko naročnik spremeni potrebne reference tako, da bi ustrezalo tudi izvajanje zemeljskih del, ki so služila izvajanju kasete za odlaganje refuliranega materiala oziroma rušenje objektov, ki so vsebovali tudi rušenje AB konstrukcije. Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja.