Dosje javnega naročila 002763/2019
Naročnik: OBČINA ŠENTILJ, Maistrova ulica 2, 2212 Šentilj v Slov. goricah
Storitve: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZEMELJSKEGA PLINA IN KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2019-2022
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.601,97 EUR

JN002763/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002763/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2019
JN002763/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.08.2019
JN002763/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN002763/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
JN002763/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002763/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200372
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
SI
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija
Vojko Titan
vojko.titan@sentilj.si
+386 26506218

Internetni naslovi
http://www.sentilj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.sentilj.si/aktualne-uradne-objave/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9024
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZEMELJSKEGA PLINA IN KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2019-2022
Referenčna številka dokumenta: 430-34/2019-406
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZEMELJSKEGA PLINA IN KURILNEGA OLJA ZA OBDOBJE 2019-2022
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 750.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava električne energije z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09310000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava električne energije z deležem električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 530.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava zemeljskega plina
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09123000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava zemeljskega plina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 170.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
09135000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava ekstra lahkega kurilnega olja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.05.2019   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.05.2019   10:30


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2019   14:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŠENTILJ
Maistrova ulica 2
2212
Šentilj v Slov. goricah
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   12:10
VPRAŠANJE
Spoštovani!
kje imate objavljeno razpisno dokumentacijo.Hvala

ODGOVOR
Na spletni strani občine https://www.sentilj.si/.Datum objave: 07.05.2019   07:00
VPRAŠANJE
Prosim , objavite Pooblastilo za 15.min podatke za SODO .

ODGOVOR

Pooblastilo bo tekom dneva objavljeno na naši spletni strani pri razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 17.05.2019   10:00
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji navajate, da dobavitelj izda račun do 5. v mesecu. Pristojni ODS obračunske podatke pošlje dobaviteljem 5. delovni dan za pretekli mesec (dejanski odčitek ali ocena odčitka). Računov do 5. v mesecu dobavitelj ne moremo izdati, prav tako ne more izdati računov na podlagi napovedi. Ali je mogoče rok za izdajo računov premakniti na kasnejši datum?

Drugo vprašanje: Ali lahko dobavitelj izda LOČEN račun za dobavo zemeljskega plina, ODS pa za omrežnino?

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Odgovor na prvo vprašanje: Rok izdaje računa se lahko premakne na kasnejši datum.

Odgovor na drugo vprašanje:

Ne. Račun mora biti skupen za dobavo zemeljskega plina in omrežnino.

Datum objave: 20.05.2019   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani!
T13.merilA SKLOP 1: prosimo, da točno definirate za kolik odstotek električne energije pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom ponudnik dobi 1 točko in za kolik odstotek 10 točk. Hvala


ODGOVOR

Odstotek je določen s formulo iz razpisne dokumentacije v točki 13. Merila.

Datum objave: 20.05.2019   15:15
VPRAŠANJE
Spoštovani!
10.3.1. REFERENCE ZA SKLOP 1.Prosim za pojasnilo za koliko let od oddaje ponudbe lahko predložimo reference o dobavi električne energije.Hvala za odgovor

ODGOVOR
V skladu z razpisno dokumentacijo mora biti referenca/ pogodba veljavna v času roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 23.05.2019   10:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

1. Zaradi boljše preglednosti in v izogib nesporazumom predlagamo ločen okvirni sporazum za vsak posamezni sklop.
2. V tabeli na 24 strani pogodbene dokumentacije je verjetno vrstica 'Skupna ponujena cena' odveč? V zadnjem stolpcu je verjetno napaka in je mišljeno, da v omenjen stolpec ponudnik vpiše ponujeno ceno za okvirno količino vključno z DDV-jem?
3. V točki VI. Okvirni sporazum je navedeno, da se bo sporazum sklenil za čas od podpisa sporazuma oziroma, ko bo odobren prehod merilnih mest v bilančno skupino izbranega dobavitelja do 31.12.2022. Prosimo, da se natančno definira datum pričetka dobav, saj je tudi od tega odvisna ponudbena cena. Obdobje naj se definira tudi v okvirnem sporazumu.
4. Prosimo za pojasnilo glede navodila za izpolnjevanje obrazca OBR-3.2. Letna pogodbena vrednost posamezne reference mora biti višja od 6.000 EUR?
5. V 11. členu okvirnega sporazuma je navedeno, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune ločeno za posamezna merilna mesta. Zanima nas, če je dopustno, da dobavitelj izda en račun, ki mu priloži še tabelo s porabami po merilnih mestih?
6. V 18. členu okvirnega sporazuma je navedeno: 'naročnik se obvezuje, da bo prevzemal električno energijo (razen v primerih višje sile)' Prosimo za dopolnitev še z ostalimi energenti po katerih naročnik povprašuje. Podobno velja tudi za 29. člen okvirnega sporazuma.
7. Predlagamo spremembo 21. člena okvirnega sporazuma in sicer tako, da višjo silo dokazuje in izkazuje stranka, ki jo uveljavlja in ne, da jo ugotavlja posebna komisija. Predlagamo tudi črtanje zadnjega stavka 21. člena.
8. Katere naj bi bile okoliščine, ki predstavljajo spremembo bistvenih elementov pogodbe, ki so omenjeni v 28. členu okvirnega sporazuma?
9. V 13. členu, točki b. razpisne dokumentacije je navedeno, da se v ceno zemeljskega plina ne všteje cena za uporabo distribucijskega omrežja, ki jo lahko dobavitelj obračuna v primeru, če bo imel sklenjeno pogodbo za zaračunavanje omrežnine s sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja zemeljskega plina. V 11. členu pogodbe pa je navedeno, da bo dobavitelj za posamezno merilno mesto izstavil en račun, na katerem bo ločeno prikazal stroške plina, stroške uporabe omrežja ter vse druge stroške in dajatve. Prosimo, da se 11. člen v okvirnem sporazumu korigira skladno z 13. členom razpisne dokumentacije, saj večje številko dobaviteljev nima sklenjene pogodbe za zaračunavanje omrežnine s sistemskim operaterjem distribucijskega sistema in torej ne morejo zaračunavati stroškov uporabe omrežja.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Sporazum bo sklenjen za vsak skop. V razpisni je vzorec sporazuma, ki se prilagodi na oddan sklop.
2. Ja na strani 22,24. 25 je v zadnjem stolpcu napaka in je mišljena cena z DDV. V stolpec Skupna ponujena cena se vpiše je mišljen seštevek vseh postavk, kjer je samo ena postavka na strani 24 in 25 je znesek enak.
3. Pričetek dobav je planiran takoj po podpisu pogodbe in ko se uskladi s dosedanjim dobaviteljem o točnem datumu prehoda merilnih mest. Predvidoma s 1.7.2019, če bo razpis uspešno zaključen in podpisan pogodba.
4.Pravilna referenca je za 60.000 EUR brez DDV kot je na strani 13. V obrazcu je napaka.
5. Je dopustno, da se izda zbirni račun priložijo pa se podatki o posameznem merilnem mestu, ki je enaka specifikacija kot bi bila na posameznem računu.
6. Okvrini sporazum je vzorec, ko se bo sklenil okvirni sporazum, se bo točno navedlo za kateri sklop in energent in bo to zajeto.
7. Ostaja nespremenjeno.
8. Okoliščine, ki bi bistveno spremenile osnovne pogoje v pogodbi.
9. v 13. b točki je merilo za izbor in se upošteva samo cena energenta brez trošarin in dodatkov k ceni zemeljskega plina.... !11. člen se ne korigira, račun naj bo izstavljen en na katerem so obračunane vse dajatve.