Dosje javnega naročila 002637/2019
Naročnik: OBČINA GORNJI GRAD, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
Storitve: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Gornji Grad za leto 2019
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002637/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.04.2019
JN002637/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.06.2019
JN002637/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002637/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA GORNJI GRAD
Attemsov trg 3
3342
SI
Gornji Grad
Slovenija
Rihter Jožica
obcina@gornji-grad.si
+386 38391850
+386 38391864

Internetni naslovi
http://www.gornji-grad.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.gornji-grad.si/?q=javni-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9026
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje gozdnih cest v občini Gornji Grad za leto 2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Občini Gornji Grad v letu 2019. Vzdrževanje gozdnih cest obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema nasipanje, grederiranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Program je pripravljen s strani Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v Občini Gornji Grad v letu 2019. Vzdrževanje gozdnih cest obsega tista dela, ki zagotavljajo ohranjanje stanja gozdnih cest in preprečujejo zmanjševanje prevoznosti. Vzdrževanje zajema nasipanje, grederiranje in čiščenje, polaganje prepustov, vgradnjo dražnikov, sanacijo usadov na gozdnih cestah. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove po prioritetnem vrstnem redu. Program je pripravljen s strani Zavoda za gozdove v skladu z določili Zakona o gozdovih.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.05.2019   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.05.2019   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.