Dosje javnega naročila 002753/2019
Naročnik: SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019 2021
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 372.222,00 EUR

JN002753/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002753/2019-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.05.2019
JN002753/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.07.2019
JN002753/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.12.2019
JN002753/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
JN002753/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 17.12.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002753/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200374
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

Slovenske železnice - Infrastruktura, družba za upravljanje in vzdrževanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

Slovenske železnice - Tovorni promet, družba za opravljanje prevoza blaga v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

Slovenske železnice - Potniški promet, družba za opravljanje prevoza potnikov v notranjem in mednarodnem železniškem prometu, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

FERSPED, mednarodna špedicija, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.fersped.si/

SŽ - Vleka in tehnika, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si/

SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. za področje raziskovalne in informativne dejavnosti ter izdelavo predinvesticijskih in investicijskih programov, Ljubljana, Kolodvorska 11
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/

SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA d.d.
Hladilniška pot 28
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://sztiskarna.si/

VV-LOG, špedicija in transport, d.o.o.
Ankaranska cesta 5B
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://vv-log.com/

KAMNOLOM VERD Podjetje za proizvodnjo kamnitih agregatov, d.o.o.
Verd 145
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://kamnolom-verd.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306691/RD_-_Revizija_računovodskih_izkazov_2019_-_2021.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9023
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019 2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019 2021
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Revizija računovodskih izkazov za obdobje 2019 2021
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   10:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2019   11:56
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:

Prosim vas za odgovore na spodnja vprašanja.

1. Zanima nas ali je to absolutno število ur pooblaščenih revizorjev ali odstotek v revizijski skupini? (2 Skupno letno število ur dela pooblaščenih revizorjev, ki bodo člani revizijske skupine (Merilo M2i))

2. Ali je predmet razpisa tudi revizija računovodskih izkazov tujih odvisnih družb (lokalna revizija) ali samo poročevalski paket? Ni jasno ker v Predmetu javnega naročila na strani 2 te tuje odvisne družbe niso navedene, so pa navedene na strani 30 v ponudbenem predračunu.

3. Ali je mogoče dobiti finančne informacije za tuje odvisne družbe (zadnje razpoložljive), da lahko presodimo pomembnost finančnih informacij teh družb na konsolidirane izkaze skupine, v katero se vključujejo (na nivoju odvisnih družb pod-konsolidaciji) ter da lahko presodimo potreben obseg revizijskih postopkov (revizija ali preiskovanje).

4. Ali odvisne družbe pripravljajo poročevalski paket za potrebe konsolidacije na nivoju Slovenskih železnic ali se uporabljajo njihovi lokalni računovodski izkazi za pripravo konsolidacije?

5. Kakšen je rok za izvedbo revizije posamičnih izkazov družb v skupini oziroma za konsolidirane računovodske izkaze (rok za izdajo mnenja)?

6. Ali vse družbe v skupini pripravljajo računovodske izkaze skladno z MSRP, kot so sprejeti v EU?

7. Na strani 12 je navedeno da mora revizijska družba imenovati pooblaščenega revizorja za izvedbo obvezne revizije družbe in skupine. V EY imamo strogo politiko, da revizorjevo poročilo podpišeta tako partner (ki je tudi direktor družbe in pooblaščeni revizor) kot tudi manager/senior manager, ki je pooblaščeni revizor. To pomeni, da imamo po definiciji ZRev-2 dva ključna revizijska partnerja, ki odgovarjata za revizijo. Prosimo za potrditev, da to ni v neskladju z razpisnimi pogoji ter da lahko v ponudbi in v osnutku pogodbe upoštevamo naš način podpisovanja mnenj.

8. Glede na to, da je več družb v skupini Slovenskih železnic, odvisnih družb po definiciji ZGD-ja bi preverili ali drži zahteva, da se dela revizija poročila o odnosih do povezanih družb le za eno odvisno družbo in ne za druge (le SŽ-ŽGP)?

9. V ponudbenem predračunu je predvideno, (točka 2), da je cena za posamezno leto nespremenjena med leti, prav tako ocenjena poraba ur v osnutku pogodbe. Glede na to, da je poraba ur običajno višja prvo leto revizije, prav tako cena in da bodo družbe v skupini (s sedežem v Sloveniji) opredeljene kot subjekti javnega interesa od leta 2020 dalje, bi vprašali ali je sprejemljivo da predložimo podatke ločeno za posamezno leto in nato navedemo še skupno vrednost (v ponudbenem predračunu kot v osnutku pogodbe)?

10. Osnutek krovne pogodbe in pogodbe z družbo predvidevam, da revizor izda tudi mnenje v angleškem jeziku. Ali to pomeni, da bo posamezna družba pripravila prevod letnega poročila v angleški jezik (pri nas je to pogoj za izdajo mnenja v angleščini)?

11. V osnutku krovne pogodbe je v zadnjem stavku 3. člena navedeno sklic na ponudbo glede članov revizijske skupine; ali to pomeni, da se v ponudbi predvideva navedba vseh članov revi7zijske skupine vse do asistentov?

12. Zakon o revidiranju, kot je bil sprejet 12.1.2019 predvideva obvezno hranjene revizijske dokumentacije 10 let (39. člen) in ne 6 let, kot je navedeno v osnutku krovne pogodbe prosimo za potrditev da se strinjate, da to v osnutku krovne pogodbe popravimo (iz 6 let na 10 let).

13. Osnutek krovne pogodbe v 9. členu govori o tem, komu izvajalec lahko razkrije zaupne informacije, pri čemer ne navaja možnosti, da se podatki razkrijejo zakonsko predpisanim organom, kot je na primer Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ali podobno. Ali je dovoljeno dodati tako spremembo pogodbe v osnutek krovne pogodbe?

14. Osnutek krovne pogodbe v 12. členu pravi, da lahko naročnik ob 30 dnevnem odpovednem roku odpove pogodbo brez obveznosti ali odškodnine.
Prosimo za potrditev, da to ne vključuje plačilo za opravljeni del revizije v kolikor se pogodba prekine po tem, ko se delo začne in še ni zaključeno ter s
tem preostanek storitve še ni fakturiran. Člena, ki to ureja ne najdemo zato prosimo za pojasnilo oziroma potrditev, da to lahko vnesemo v pogodbo.
ODGOVOR
1. Zanima nas ali je to absolutno število ur pooblaščenih revizorjev ali odstotek v revizijski skupini? (2 Skupno letno število ur dela pooblaščenih revizorjev, ki bodo člani revizijske skupine (Merilo M2i))

Odgovor: Gre za absolutno število ur pooblaščenih revizorjev.

2. Ali je predmet razpisa tudi revizija računovodskih izkazov tujih odvisnih družb (lokalna revizija) ali samo poročevalski paket? Ni jasno ker v Predmetu javnega naročila na strani 2 te tuje odvisne družbe niso navedene, so pa navedene na strani 30 v ponudbenem predračunu.

Odgovor: Da, predmet razpisa je skupina in v sklop tega sodi tudi revizija računovodskih izkazov odvisnih družb v tujini.

3. Ali je mogoče dobiti finančne informacije za tuje odvisne družbe (zadnje razpoložljive), da lahko presodimo pomembnost finančnih informacij teh družb na konsolidirane izkaze skupine, v katero se vključujejo (na nivoju odvisnih družb pod-konsolidaciji) ter da lahko presodimo potreben obseg revizijskih postopkov (revizija ali preiskovanje).

Odgovor: Naročnik bo objavil podatke za: SiCargo Beograd, SŽ ŽIP Hrvaška, SŽ ŽGP Podgorica.

4. Ali odvisne družbe pripravljajo poročevalski paket za potrebe konsolidacije na nivoju Slovenskih železnic ali se uporabljajo njihovi lokalni računovodski izkazi za pripravo konsolidacije?

Odgovor: Lokalne izkaze družb v tujini predelamo za potrebe uskupinjevanja skupine SŽ.

5. Kakšen je rok za izvedbo revizije posamičnih izkazov družb v skupini oziroma za konsolidirane računovodske izkaze (rok za izdajo mnenja)?

Odgovor: Rok za izdajo mnenja za računovodske izkaze SŽ, d. o. o in skupino SŽ je konec marca, za računovodske izkaze ostalih posameznih družb pa konec aprila.

6. Ali vse družbe v skupini pripravljajo računovodske izkaze skladno z MSRP, kot so sprejeti v EU?

Odgovor: Vse družbe, razen odvisne družbe v tujini, ki jih predelamo za potrebe uskupinjevanja skupine SŽ.

7. Na strani 12 je navedeno da mora revizijska družba imenovati pooblaščenega revizorja za izvedbo obvezne revizije družbe in skupine. V EY imamo strogo politiko, da revizorjevo poročilo podpišeta tako partner (ki je tudi direktor družbe in pooblaščeni revizor) kot tudi manager/senior manager, ki je pooblaščeni revizor. To pomeni, da imamo po definiciji ZRev-2 dva ključna revizijska partnerja, ki odgovarjata za revizijo. Prosimo za potrditev, da to ni v neskladju z razpisnimi pogoji ter da lahko v ponudbi in v osnutku pogodbe upoštevamo naš način podpisovanja mnenj.

Odgovor: Revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih mora podpisati pooblaščeni revizor. Nobenih ovir ni, da poročilo podpiše več pooblaščenih revizorjev.

8. Glede na to, da je več družb v skupini Slovenskih železnic, odvisnih družb po definiciji ZGD-ja bi preverili ali drži zahteva, da se dela revizija poročila o odnosih do povezanih družb le za eno odvisno družbo in ne za druge (le SŽ-ŽGP)?

Odgovor: Da.

9. V ponudbenem predračunu je predvideno, (točka 2), da je cena za posamezno leto nespremenjena med leti, prav tako ocenjena poraba ur v osnutku pogodbe. Glede na to, da je poraba ur običajno višja prvo leto revizije, prav tako cena in da bodo družbe v skupini (s sedežem v Sloveniji) opredeljene kot subjekti javnega interesa od leta 2020 dalje, bi vprašali ali je sprejemljivo da predložimo podatke ločeno za posamezno leto in nato navedemo še skupno vrednost (v ponudbenem predračunu kot v osnutku pogodbe)?

Odgovor: Ne. Vsebina ponudbenega predračuna ostane nespremenjena, ponudnik je ne sme spreminjati. Število ur mora biti za vsako leto enako.

10. Osnutek krovne pogodbe in pogodbe z družbo predvidevam, da revizor izda tudi mnenje v angleškem jeziku. Ali to pomeni, da bo posamezna družba pripravila prevod letnega poročila v angleški jezik (pri nas je to pogoj za izdajo mnenja v angleščini)?

Odgovor: Naročnikova zahteva je, da revizor izda tudi mnenje v angleškem jeziku. Gre za obveznost po pogodbi, ki jo bo moral izvesti izbrani izvajalec.

11. V osnutku krovne pogodbe je v zadnjem stavku 3. člena navedeno sklic na ponudbo glede članov revizijske skupine; ali to pomeni, da se v ponudbi predvideva navedba vseh članov revi7zijske skupine vse do asistentov?

Odgovor: Da.

12. Zakon o revidiranju, kot je bil sprejet 12.1.2019 predvideva obvezno hranjene revizijske dokumentacije 10 let (39. člen) in ne 6 let, kot je navedeno v osnutku krovne pogodbe prosimo za potrditev da se strinjate, da to v osnutku krovne pogodbe popravimo (iz 6 let na 10 let).

Odgovor: Naročnik bo objavil popravek in v osnutku pogodbe popravil na 10 let.

13. Osnutek krovne pogodbe v 9. členu govori o tem, komu izvajalec lahko razkrije zaupne informacije, pri čemer ne navaja možnosti, da se podatki razkrijejo zakonsko predpisanim organom, kot je na primer Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ali podobno. Ali je dovoljeno dodati tako spremembo pogodbe v osnutek krovne pogodbe?

Odgovor: Osnutek krovne pogodbe se zaradi navedenega ne bo spreminjal. Pogodba ureja razmerje pogodbenih strank glede varovanja podatkov, ki so zaupne narave in ne razmerja do organov nadzora, pregona ..., ki lahko zahtevajo dostop do teh podatkov na podlagi zakonodaje, odločb sodišč ...

14. Osnutek krovne pogodbe v 12. členu pravi, da lahko naročnik ob 30 dnevnem odpovednem roku odpove pogodbo brez obveznosti ali odškodnine.
Prosimo za potrditev, da to ne vključuje plačilo za opravljeni del revizije v kolikor se pogodba prekine po tem, ko se delo začne in še ni zaključeno ter s
tem preostanek storitve še ni fakturiran. Člena, ki to ureja ne najdemo zato prosimo za pojasnilo oziroma potrditev, da to lahko vnesemo v pogodbo.

Odgovor: Osnutek krovne pogodbe v 12. členu ostane nespremenjen.
Datum objave: 24.05.2019   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Pri referencah pooblaščenih revizorjev so se nam postavila naslednja vprašanja:
1. Ali morajo vsi pooblaščeni revizorji, ki bodo vključeni v revizijo imeti reference tako iz področja revizije velikih transportnih...podjetij kot iz revidiranja velikih skupin s statusom SJI?
2. Koliko točk je vredna posamezna referenca?

Hvala lepa!

ODGOVOR
1. Ne, ne gre za pogoj ampak za merilo, ki se točkuje v okviru merila za ocenjevanje ponudb.
2. Tisti ponudnik, ki bo imel največje število referenc v okviru posameznega merila (3.1 oz. 3.2), bo prejel maksimalno število točk po posameznem merilu, ostali ponudniki pa sorazmerni del glede na število navedenih referenc.
3. V okviru referenc pooblaščenih revizorjev se upoštevajo reference po posameznih članih revizijske skupine s statusom pooblaščenega revizorja. Seštejejo se vse reference navedenih pooblaščenih revizorjev skupaj.
Obrazložitev na primeru:
Ponudnik bo npr. v ponudbi navedel, da imajo imenovani pooblaščeni revizorji, ki bodo v revidiranje vključeni minimalno 30 ur, reference revidiranja velikih družb s področja transportne oz. infrastrukturne dejavnosti v zadnjih 3 letih:
- prvi imenovani pooblaščeni revizor: 2 (dve) referenci,
- drugi imenovani pooblaščeni revizor: 3 (tri) reference,
- tretji imenovani pooblaščeni revizor ima: 0 (nič).
To pomeni, da imajo skupaj 5 (pet) referenc in bo naročnik pri izračunu upošteval 5 (pet) referenc tega ponudnika. Če ima najboljši ponudnik po tem merilu 10 (deset) referenc, le-temu pripada maksimalno število točk po tem merilu, to je 20 točk, ponudnik s 5 referencami pa dobi 5/10 (50%) oz. 10 točk.

V primeru, da je bila revidirana družba s področja transportne oz. infrastrukturne dejavnosti velika skupina s statusom subjekta javnega interesa, se v izogib podvajanju reference ponudnika v točki 3.2 ne upoštevajo.
Datum objave: 24.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Še vedno nismo prejeli odgovora na vprašanje glede ekonomskega in finančnega dokazovanja, ki smo ga postavili v začetku prejšnjega tedna. Vljudno prosimo za odgovor zaradi same organizacije časa priprave ponudbe.
Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo pravočasno objavil odgovore na vprašanja.Datum objave: 24.05.2019   14:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima vas, kdaj lahko pričakujemo odgovore na naša vprašanja?
Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik bo pravočasno objavil odgovore na vprašanja.Datum objave: 24.05.2019   14:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:

Prosi za odgovor na spodnja vprašanja.

Ali ima skupina centralni informacijski sistem?
Ali ima skupina centralni obračun plač?
Ali skupina centralno usklajevanju stanja in prometa znotraj skupine?
Ali odvisne družbe v skupini poročajo poročevalske pakete za potrebe konsolidacije?
Ali skupina SŽ pričakuje poročanje revizorja po opravljeni predreviziji odvisnih družb (Prometni inštitut Ljubljana d.o.o. oz. SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.)?
Zakaj od vseh odvisnih družb se samo za SŽ -ŽGP Ljubljana d.d. izvaja revizija Poročila o transakcijah z povezanim osebami v skladu s ZGD 545/546 členom ZGD zakaj ne še pri ostalih?ODGOVOR
Ali ima skupina centralni informacijski sistem? Odgovor: Da, za družbe v RS, za družbe v tujini ne.
Ali ima skupina centralni obračun plač? Odgovor: Da, za družbe v RS, za družbe v tujini ne.
Ali skupina centralno usklajevanju stanja in prometa znotraj skupine? Odgovor: Da.
Ali odvisne družbe v skupini poročajo poročevalske pakete za potrebe konsolidacije? Odgovor: Da.
Ali skupina SŽ pričakuje poročanje revizorja po opravljeni predreviziji odvisnih družb (Prometni inštitut Ljubljana d.o.o. oz. SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.)? Odgovor: Naročnik pričakuje Pismo poslovodstvu o opravljeni predreviziji računovodskih izkazov za celotno skupino SŽ.
Zakaj od vseh odvisnih družb se samo za SŽ -ŽGP Ljubljana d.d. izvaja revizija Poročila o transakcijah z povezanim osebami v skladu s ZGD 545/546 členom ZGD zakaj ne še pri ostalih? Odgovor: Z ostalimi družbami so podpisane pogodbe o obvladovanju (533.člen ZGD).
Datum objave: 28.05.2019   11:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji navajate v točki 6.2. Pogoji za sodelovanje, B. Ekonomska in finančna sposobnost, 2. točka: Gospodarski subjekt je imel v poslovnem letu 2017 in v poslovnem letu 2016 prihodke iz naslova izvajanja obveznih revizij računovodskih izkazov v višini vsaj 1.000.000 EUR. Iz navedenega izhaja, da ste možnost sodelovanja podelili samo trem potencialnih ponudnikom. Sledenje nakazuje na možnost kršenja določb 5., 7. in 8. člena ZJN. Poleg tega bi vas želeli opozoriti, da iz izkazov poslovnega izida ni mogoče razbrati posebej prihodkov iz naslova obveznih revizij, saj so v teh izkazih navedeni samo skupni prihodki poslovnega subjekta. Na podlagi navedenih ugotovitev prosimo za pojasnilo oz. spremembo razpisne dokumentacije in si s tem omogočite pridobiti večje število ustreznih konkurenčnih ponudb.
Hvala lepa in lep pozdrav

ODGOVOR
Pogoj glede prihodkov je skladen s predmetom in obsegom javnega naročila.