Dosje javnega naročila 002941/2019
Naročnik: OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3A, 5290 Šempeter pri Gorici
Gradnje: UREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA ŠEMPETER
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 80.351,70 EUR

JN002941/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.05.2019
JN002941/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.06.2019
JN002941/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.07.2019
JN002941/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 21.08.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002941/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Boštjan Mavrič
info@sempeter-vrtojba.si
+386 53351000
+386 53351007

Internetni naslovi
http://www.sempeter-vrtojba.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sempeter-vrtojba.si/razpisi-pozivi-in-naznanila/povabilo-k-oddaji-ponudbe-za-denivelirano-krizisce2/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9035
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV DENIVELIRANEGA KRIŽIŠČA ULICE PREKOMORSKIH BRIGAD IN POTI ŠPORTNI PARK S PROMETNO UREDITVIJO PEŠCEV IN KOLESARJEV NA RELACIJI ROŽNA DOLINA ŠEMPETER
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je ureditev deniveliranega križišča Ulice Prekomorskih brigad in poti športni park s prometno ureditvijo pešcev in kolesarjev na relaciji Rožna dolina Šempeter.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je ureditev deniveliranega križišča Ulice Prekomorskih brigad in poti športni park s prometno ureditvijo pešcev in kolesarjev na relaciji Rožna dolina Šempeter.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s pogodbenimi določili.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.08.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2019   11:15
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.05.2019   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.05.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.