Dosje javnega naročila 002661/2019
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
Blago: Olje nekoliko drugače - posode za zbiranje olja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 52.936,65 EUR

JN002661/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002661/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.05.2019
JN002661/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
JN002661/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002661/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mitja Udovč
mitja.udovc@komunala-sevnica.si
+386 78164700

Internetni naslovi
https://www.komunala-sevnica.si/

Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o.
Cesta bratov Milavcev 42
8250
SI
Brežice
Slovenija
jasmina.butara@komunala-brezice.si
+386 76209250

Internetni naslovi
https://www.komunala-brezice.si/

JAVNO PODJETJE KOMUNALA RADEČE d.o.o.
Titova ulica 107
1433
SI
Radeče
Slovenija
tajnistvo@komunala-radece.si
+386 35680240

Internetni naslovi
http://www.komunala-radece.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-sevnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9040
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Olje nekoliko drugače - posode za zbiranje olja
Referenčna številka dokumenta: JN MV 5/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Ulične zbirne posode za odpadno jedilno olje.
Sestavljena mora biti iz dveh posod. Zunanja lovilna posoda iz PEHD, notranja posoda kovinska. Kovinska posoda z možnostjo 100% zatesnjenja.
Imeti mora samozapiralna vratca nad odprtino za ulivanje odpadnega jedilnega olja.
Na posodi mora biti nameščen prikazovalnik polnosti posode.
Volumna cca 200L.
Posoda mora biti pritrjena preko pocinkanih stebričkov v tla.
Dodatna označevalna tabla na stebričku z grafiko po naročilu.
Protizdrsna podlaga-rešetke iz pocinkanega jekla pod posodo, z olje absorbcijsko ponjavo.
Posoda mora imeti izjavo o skladnosti produkta z EU normativi (EC declaration of conformity).

Male gospodinjske posodice za zbiranje odpadnega jedilnega olja.
Narejena iz atoksičnega PEHD primernega za hrambo živil - jedilnega olja.
Posodici priložen lijakec z sitom, ki omogoča ločevanje olja od ostankov pri cvrtju (premera 120mm)
Lijakec se po uporabi lahko pritrdi na posodico.
Pokrovček posodice z sistemom za varnost otrok (child
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 6
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Male gospodinjske posodice za Komunalo Sevnica
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Male gospodinjske posodice za Komunalo Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Ulične zbirne posode za Komunalo Sevnica
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ulične zbirne posode za Komunalo Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Male gospodinjske posodice za Komunalo Radeče
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Male gospodinjske posodice za Komunalo Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Ulične zbirne posode za Komunalo Radeče
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ulične posode za Komunalo Radeče
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Male gospodinjske posodice za Komunalo Brežice
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Male gospodinjske posodice za Komunalo Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Ulične zbirne posode za Komunalo Brežice
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ulične zbirne posode za Komunalo Brežice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2019   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2019   10:15
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.