Dosje javnega naročila 002679/2019
Naročnik: Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., Arze 1B, 6330 Piran - Pirano
Storitve: ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN002679/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002679/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.05.2019
JN002679/2019-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2019
JN002679/2019-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002679/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Arze 1B
6330
SI044
Piran - Pirano
Slovenija
info@okoljepiran.si
+386 056175000
+386 056175015

Internetni naslovi
http://okoljepiran.si
http://okoljepiran.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://okoljepiran.si
ESPD: http://okoljepiran.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9052
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA
Referenčna številka dokumenta: 23/JNMV-S/TI-2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI044 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Piran
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila male vrednosti »ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA «


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.05.2019   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.05.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 08.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.05.2019   13:16
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za obrazložitev kakšni so pogoji za izpolnitev celotne točke obrazca ESPD - Del V: Zmanjšanje števila ustreznih kandidatov. Po pregledu celotne dokumentacije je prijava na tovrstni razpis enofazni postopek. Zahteva za izpolnitev V. Dela ESPD obrazca je primerljiva za dvofazne postopke.

ODGOVOR


Navodila za izpolnjevanje ESPD se nahajajo na spletni strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/obrazci


Datum objave: 06.05.2019   13:30
VPRAŠANJE
Pri pregledu celotnega dokumentacije naročnika prosimo, da doda možnost predložitve ponudbe tudi po navadni pošti. Na tak način bo naročnik omogočil enakopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo: Iskanje uporabnikov po telefonski številki (pri iskanju uporabnikov mora program z delnim vpisom telefonske številke - avtocomplete). Navedena zahteva namreč ni v nobeni točki skladna z novo uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR.

ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo vezano na »Iskanje uporabnikov po telefonski številki (pri iskanju uporabnikov mora program omogočati iskanje z delnim vpisom telefonske številke - avtocomplete)« objavljeno na str. 3 razpisne dokumentacije. Smiselno se spremeni tudi osnutek pogodbe (priloga 9).

VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudnik, naročnika pozivamo, da iz razpisne dokumentacije in zahtev umakne točko »Pri plačevanju parkirnine preko mobilne aplikacije mora mobilna aplikacija »Uporabniku omogočiti več različnih načinov plačevanja (najmanj preko kreditnih in plačilnih karticah, SMS-ja, PayPala, z možnostjo naložitve dobroimetja v aplikacijo (Wallet)).«« Z navedeno zahtevo naročnik omejuje enakopravnost ponudnikov ter več kot očitno namiguje, da za izvedbo razpisanega posla preferira enega ponudnika, ki že ima izdelano tovrstno rešitev, na podlagi katere so bile zasnovane zahteve v razpisni dokumentaciji. Na ta način, bo naročnik povečal transparentnost postopka izbire ponudnika, omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in povečal ekonomsko učinkovitost javnega naročila.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri določenih rokih v razpisni dokumentaciji.
V celoti zavračamo izjavo, da gre za preferiranje enega ponudnika.


VPRAŠANJE
Pri pregledu objavljene dokumentacije kot potencialni ponudnik ugotavljamo, da so roki za oddajo ponudbe nesorazmerno kratki glede na obseg razpisanih del in storitev. S podaljšanjem roka, bo naročnik povečal transparentnost postopka izbire ponudnika, omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in povečal ekonomsko učinkovitost javnega naročila. Glede na trenutno postavljene roke s strani naročnika, naročnik namreč daje občutek, da preferira enega ponudnika, ki že ima izdelano oziroma razvito tovrstno rešitev, na podlagi katere so bile zasnovane zahteve v razpisni dokumentaciji. Kot potencialni ponudnik naročnika pozivamo, da podaljša čas za sprejem ponudb ali prijav za sodelovanje za najmanj 4 tedne, ter sorazmerno podaljša tudi rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj.

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri določenih rokih v razpisni dokumentaciji.
V celoti zavračamo izjavo, da gre za preferiranje enega ponudnika.


VPRAŠANJE
Spoštovani,
Pri pregledu objavljene dokumentacije kot potencialni ponudnik ugotavljamo, da ima naročnik vezano na vzpostavitev sistema plačevanja preko mobilnega telefona zahtevo za vzpostavitev celotnega sistema brezplačno. Naročnika prosimo, da ponudnikom sporoči na podlagi te točke, kdo nosi stroške oblikovanja, tiskanja in postavitev nalepk/tabel/obveščanje končnih uporabnikov?
Za odgovor se zahvaljujemo!

ODGOVOR
Stroški oblikovanja tiskanja in postavljanja nalepk na parkomate so stroški naročnika. Ponudnik bo lahko v prostoru na nalepki, ki mu ga bo določil naročnik (skladno z dizajnom celotne nalepke) obveščal končne uporabnike o postopku plačevanja parkirnine preko njegovega sistema. Ponudnik bo naročniku moral dostaviti podlage za tisk.Datum objave: 06.05.2019   14:35
VPRAŠANJE
Pri pregledu celotnega dokumentacije naročnika prosimo, da doda možnost predložitve ponudbe tudi po navadni pošti. Na tak način bo naročnik omogočil enakopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.

ODGOVOR


Na podlagi 37. in 118. člena ZJN-3 se od 1.4.2018 v Republiki Sloveniji uporablja elektronsko javno naročanje, zaradi navedenega predložitev ponudbe po navadni pošti ni mogoča.

Datum objave: 06.05.2019   14:43
VPRAŠANJE
Kot potencialni ponudnik, naročnika pozivamo, da iz razpisne dokumentacije in zahtev umakne točko »Pri plačevanju parkirnine preko mobilne aplikacije mora mobilna aplikacija »Uporabniku omogočiti več različnih načinov plačevanja (najmanj preko kreditnih in plačilnih karticah, SMS-ja, PayPala, z možnostjo naložitve dobroimetja v aplikacijo (Wallet)).«« Z navedeno zahtevo naročnik omejuje enakopravnost ponudnikov ter več kot očitno namiguje, da za izvedbo razpisanega posla preferira enega ponudnika, ki že ima izdelano tovrstno rešitev, na podlagi katere so bile zasnovane zahteve v razpisni dokumentaciji. Na ta način, bo naročnik povečal transparentnost postopka izbire ponudnika, omogočil enakopravno obravnavo vseh ponudnikov in povečal ekonomsko učinkovitost javnega naročila.

ODGOVOR


Naročnik vztraja pri predlaganih zahtevah, saj je le te že imel uvedene in so bile pri uporabnikih dobro sprejete in uporabljane. Na tak način je uporabnikom omogočeno več opcij plačevanja.
V celoti zavračamo izjavo, da gre za preferiranje enega ponudnika.


Datum objave: 07.05.2019   14:19
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da umakne zahtevo: Izvajanje kakršni koli drugih tržnih aktivnosti (npr. reklamiranja) preko sistema mobilnega plačevanja ni dovoljeno. Navedena zahteva namreč ni v nobeni točki povezano z glavnim predmetom razpisa saj smo kot potencialni ponudnik dolžni ne glede na razpis končne uporabnike obveščati o obstoječih in novih parkirnih površinah in vse spremembe ter novosti vezane na uporabnike (sprememba zakonodaje, splošnih pogojev, itd)

ODGOVOR


Naročnik vztraja pri zahtevi. Z zapisanim naročnik prepoveduje izvajanje tržnih aktivnosti (npr. reklamiranje) .
Obveščanje uporabnikov o parkirnih površinah ter o spremembah zakonodaje, splošnih pogojev ipd. ne predstavlja tržnih aktivnosti. Naročnik je dolžan te aktivnosti izvajati v okviru pogodbenih določil.


Datum objave: 08.05.2019   10:44
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji pod točko 8.1.2 je zapisano naslednje:
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESDP (v"Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezni poklicni register ali Vpis v poslovni register") s strani vseh gospodarskih subjektov ponudni.

Pri izpolnjevanju ESDP obrazca, v delu IV:Pogoji za sodelovanje je naveden samo spodnji tekst, nikjer ni možnosti karkoli dodajati ali označiti. Zanima nas ali je to pravilno oz. prosimo za konkretna navodila pri tem delu.

Tekst na ESDP obrazcu je naslednji in ima možnost samo naslednji korak.

Gospodarski subjekt mora zagotoviti informacije samo, kadar je zadevne pogoje za sodelovanje zahteval naročnik v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. Če je to dovolil naročnik, lahko za vse pogoje za sodelovanje enkrat izpolni oddelek dela IV, ne da bi moral izpolniti oddelke A, B, C ali D dela IV. V nasprotnem primeru glede uporabljenih pogojev za sodelovanje izpolni oddelke A, B, C in D.

ODGOVOR

Navodila za izpolnjevanje ESPD se nahajajo na spletni strani Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/obrazci
Datum objave: 08.05.2019   10:45
VPRAŠANJE
Ali lahko sodelavca formalno pooblastimo, da podpiše dokumente? Ali je lahko podpisano samo iz strani zakonitega zastopnika?

ODGOVOR
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence ( priloga 6) mora osebno podpisati oseba, na katero se nanaša potrdilo iz kazenske evidence.
Preostale dokumente v ponudbi lahko podpisuje pooblaščenec, ki mora imeti pooblastilo zakonitega zastopnika za podpis dokumentov v ponudbi. Pooblastilo zakonitega zastopnika mora biti priloženo.


Datum objave: 08.05.2019   10:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je potrebno vpisanega prokurista, ki ima 1% delež v podjetju navesti v ESPD-ju in je potrebno tudi zanj izpolniti Prilogo 6 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - FIZIČNA OSEBA?

Ali je dovolj, da se v ESPD in Prilogi 6 navede samo zakonitega zastopnika?

ODGOVOR

Prokurista je potrebno navesti v ESPD in mora biti predloženo pooblastilo prokurista za pridobitev potrdila iz kazenske evidence.