Dosje javnega naročila 002736/2019
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Storitve: Odstranjevanje in obdelava odpadkov - Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 919.800,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002736/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002736/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2019
JN002736/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.10.2019
JN002736/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.10.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002736/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-200430
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212559
+386 23212522

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9055
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranjevanje in obdelava odpadkov - Odpadki, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju
Referenčna številka dokumenta: 461-E-DeS-OiOO-13/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je storitev zbiranja, prevoza, prevzema in obdelave odpadkov, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinicni center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je storitev zbiranja, prevoza, prevzema in obdelave odpadkov, ki z vidika preprečevanja okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri zbiranju in odstranjevanju.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.07.2019
Konec: 31.12.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.12.2019
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.06.2019   12:05
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Naročnik ponavlja naročilo, ker je izbrani ponudnik odstopil od podpisa okvirnega sporazuma.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2019   12:42
VPRAŠANJE
Spoštovani. Za naročnika UKC MB je objavljeno JN002736/2019-B01, za odpadke 18 01 04, hkrati pa je ta isti naročnik vključen v povpraševanju ZDRZZ, in sicer v 6. kategoriji, območje III. Prosimo naročnika za pojasnilo, katerega izmed postopkov naj štejemo kot relevantnega in po katerem bo izveden postopek izbire prevzemnika odpadkov. Vodenje dveh ločenih postopkov hkrati za isto zadevo in pod različnimi pogoji je vsekakor v nasprotju z zakonodajo, prav tako pa nam kot potencialnemu ponudniku povzroča dodatne nepotrebne stroške s samo pripravo ponudbe. Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Zakonodaja naročniku izrecno ne prepoveduje sodelovanja pri več javnih naročilih, v istem času in za isti predmet javnega naročila. Naročnik je skladno z svojim aktom o ustanovitvi zavezan h gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev in posledično uspešnemu doseganju ciljev svojega delovanja. To med drugim pomeni aktivno iskanje najugodnejše ponudbe. Izkušnje v zadnjih 10 letih so pokazale, da sodelovanje pri skupnem javnem naročilu nujno ne prinese tudi nižje cene, kar pomeni, da princip ekonomije obsega v tem primeru ne deluje.

Naročnik se v konkretnem primeru v celoti zaveda svoje odgovornosti, od potencialnih ponudnikov pa se pričakuje, da vedno predložijo korektne ponudbe.Datum objave: 20.05.2019   12:42
VPRAŠANJE
Naročnik vodi za odpadek 18 01 04 že postopek preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Kako lahko vodi naročnik za isti odpadek dva postopka? Po katerem postopku bo oddal naročilo? Kateremu ponudniku bo oddal naročilo v primeru, da dobi po vsakem naročilu svojega ponudnika?

ODGOVOR
Zakonodaja naročniku izrecno ne prepoveduje sodelovanja pri več javnih naročilih, v istem času in za isti predmet javnega naročila. Naročnik je skladno z svojim aktom o ustanovitvi zavezan h gospodarni in učinkoviti porabi javnih sredstev in posledično uspešnemu doseganju ciljev svojega delovanja. To med drugim pomeni aktivno iskanje najugodnejše ponudbe. Izkušnje v zadnjih 10 letih so pokazale, da sodelovanje pri skupnem javnem naročilu nujno ne prinese tudi nižje cene, kar pomeni, da princip ekonomije obsega v tem primeru ne deluje.

Naročnik se v konkretnem primeru v celoti zaveda svoje odgovornosti, od potencialnih ponudnikov pa se pričakuje, da vedno predložijo korektne ponudbe.Datum objave: 20.05.2019   12:42
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odgovarja na vprašanja.

ODGOVOR
Naročnik bo pravočasno odgovoril na vsa vprašanja.