Dosje javnega naročila 002680/2019
Naročnik: ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA, Dornava 128, 2252 Dornava
Blago: NABAVA ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE PO SKUPINAH
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 27.764,89 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002680/2019-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.04.2019
JN002680/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.06.2019
JN002680/2019-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.09.2019
JN002680/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN002680/2019-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
Dornava 128
2252
SI
Dornava
Slovenija
simona.petrovic@zavod-dornava.si, Simona Petrovič
simona.petrovic@zavod-dornava.si
+386 27540249
+386 27550501

Internetni naslovi
http://www.zavod-dornava.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/306896/ČISTILA_IN_PRIPOMOČKI_ZA_ČIŠČENJE.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9068
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE PO SKUPINAH
Referenčna številka dokumenta: 4300-4/2019-1/4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
NABAVA ČISTIL IN PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE PO SKUPINAH
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: ČISTILA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39830000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA ČISTIL
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA PRIPOMOČKOV ZA ČIŠČENJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: KRPE ZA ČIŠČENJE
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
39800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
NABAVA KRP ZA ČIŠČENJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: VREČKE
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
19640000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
II.2.4 Opis javnega naročila
VREČKE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V SKLADU Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.05.2019   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 1 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.05.2019   11:01

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
ODPIRANJE PONUDB PO POTEKALO AVTOMATIČNO V INFORMACIJSKEM SISTEMU e-JN NA SPLETNEM NASLOVU https://ejn.gov.si
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.05.2019   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.04.2019   11:29
Spoštovani!
Prosimo za dovoljenje, da ceno artikla zapišemo na 4 decimalna mesta, izračunano vrednost na količino pa na 2 decimalni mesti
- glede na to, da so v razpisu tudi artikli (na primer vreče), ki imajo ceno/kos precej majhno. Hvala!
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Lahko zapišete ceno na 4 decimalna mesta, izračunano vrednost na količino pa na 2 decimalni mesti.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:30
Spoštovani!
Kakšna je debelina vreče pod zaporedno številko 5 ( bela oziroma črna)
Je prav, kot je zapisano 800x1200x0,25mm
ali je mišljeno 800x1200,025mm?
Lep pozdrav


Odgovor:

Pravilno je tako, kot je zapisano 800x1200x0,25mm

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:32
Spoštovani
Ali zahtevate reference samo za skupino ČISTILA?
Za ostale pa ni treba izpolniti obrazca 18 in 19 ter prilagati potrjenih referenc?
Hvala! Lp

Odgovor:

Reference za zahtevajo samo za skupino ČISTILA, za ostale skupine ni potrebno izpolniti obrazca 18 in 19 ter priložiti potrjenih referenc.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:34
SKLOP VREČKE

1,2,3,4 - ali lahko ponudimo vrečke dimenzije 60x80 in več mikronov kot samo 12? 12mm so zelo tenke vrečke, zato vam priporočamo da spremenite zahtevo za več mikronov. Ali želite LDPE ali HDPE?

odgovor:

Ponudite lahko vrečke z več mm kot 12. Zahteva ostane nespremenjena, tako, da lahko ponudite vrečke z mikroni najmanj 12 ali več. Želimo LDPE.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:38
Pozdravljeni,

krpe za čiščenje - št 1? Katere krpe uporabljate sedaj? Kako boste preverili če bodo ponudniki res ponudili krpe ki so pralne 700 pranj.
št2 - katere krpe uporabljate sedaj? Kako boste preverili če bodo ponudniki res ppnudili HACCP krpe?


Odgovor:

Ponudnik mora izkazati pralnost krp za tla s tehničnim listom. zadošča, da je življenska doba krp za tla najmanj 300 pranj. tako, da se spreminja pralnost iz 700 na najmanj 300 pranj.
HACCP krpe morajo zahtevati opisu, ki je naveden v predračunu glede velikosti in barv.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:40
Pozdravljeni,

sklop čistila zaporedna številka 1, 16, 23, 27 - za kakšen dozirni sistem gre? Ali lahko ponudimo svoj dozirni sistem brezplačno, v primeru da smo izbrani?

Odgovor.

Dozirni sistem se nanaša predvsem za čistila, ki se uporabljajo v kuhinji. Izbrani ponudnik lahko ponudi svoj dozirni sistem.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   11:45
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji imate zahtevo, da mora mora ponudnik za določene artikle iz predračuna v skladu z z Zelenim javnim naročanjem zagotoviti, da ustrezajo navedbam v Uredbi o zelenem javnem naročanju in da je potrebno predložiti dokazilo v smislu znaka za okolje tipa I. oz. drugih navedenih.

Glede na različne sklope in različno blago prosimo, da kot naročnik jasno opredelite za vsako pozicijo, katere in kakšne so tehnične specifikacije, ki jih zahteva Uredba o zelenem javnem naročanju. A velja Uredba za vse sklope in vse artikle in sploh obstaja na trgu blago, ki ima ustrezna dokazila, kot jih navajate ali samo za določeno blago?

Prosimo torej, da jasno opredelite tehnične specifikacije po Uredbi za vsako pozicijo, ki ste jo opredelili v ponudbenem predračunu.

Hvala.


Odgovor:

Ponudnik mora ponuditi artikle v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju za sklop ČISTILA in sicer tisti artikli, ki imajo v opisu označeno, da morajo ustrezati navedeni Uredbi.

Lep pozdrav!

Datum objave: 15.05.2019   14:36
Spoštovani,

vrečke ki imajo samo 12 mikronov so lahko samo HDPE in ne LDPE. V kolikor potrebujete vrečke ki imajo 12 mikronov, te zagotovo niso LDPE ampak so HDPE.

Odgovor:

Ponudite vrečke HDPE.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:45
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da varnostno tehničnih listov ponudbi ni potrebno priložiti ampak jih bomo naročniku posredovali po pozivu.

Hvala.


Odgovor:
Potrjujemo, da bo ponudnik na podlagi poziva dostavil varnostno-tehnične liste.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:46
Spoštovani,

ali lahko ponudbi predložimo "potrjene reference s strani naročnikov" na obrazcih, ki smo jih pridobili za namene drugih javnih naročil in so vsebinsko enaki kot OBR-19?

Hvala.


Odgovor:

Lahko predložite, če so vsebinsko enaki našim obrazcem.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:47
Pozdravljeni,
prosimo, da zapišete dimenzije PVC omela?
Ali lahko ponudimo pakiranje žične gobice 3/1?

Hvala.


Odgovor:
- dimenzije PVC omela je 30 cm
- lahko ponudite in ustrezno preračunajte.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:48
Pozdravljeni,

prosimo, da dopišete koliko krat (x) naj bo vezana sirkova Metla. Lp


odgovor:

Sirkova metla naj bo 5x vezana.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:50
Pozdravljeni,

krpa (HACCP) 40x38 cm, rumena, za vlažno ali suho čiščenje, primerna za najbolj fina čiščenja. Ne pušča lis, madežev in muck. Pranje pri 90°C.
krpa (HACCP) 40x38 cm, modra, za vlažno ali suho čiščenje, primerna za najbolj fina čiščenja. Ne pušča lis, madežev in muck. Pranje pri 90°C.
krpa (HACCP) 40x38 cm, zelena, za vlažno ali suho čiščenje, primerna za najbolj fina čiščenja. Ne pušča lis, madežev in muck. Pranje pri 90°C

Lahko ponudimo krpe dimenzij 40x40? Hvala. Lp

Odgovor:

Lahko ponudite.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:50
Pozdravljeni.

ali lahko v sklopu Krp - krpa (HACCP) 40x38 cm, rumena, za vlažno ali suho čiščenje, primerna za najbolj fina čiščenja. Ne pušča lis, madežev in muck. Pranje pri 90°C - ponudimo krpo dimenzij 40x40 cm ? Hvala.


Odgovor:

Lahko ponudite 40x40cm.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   13:52
Pozdravljeni, ali lahko ponudimo Visoko koncentrirano specialno sredstvo za čiščenje in nego parketa in drugih lesenih površin v pakiranju 5L? Lep pozdrav


Odgovor:

Pakiranje je lahko do 1l.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.05.2019   14:17
Pozdravljeni, ali lahko v sklopu čistil podudimo tekočino za izpiranje v embalaži 5L? Lp

odgovor:

Lahko ponudite.

lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:18
Spoštovani, ali lahko v sklopu čistil pod zap. št. 25 ponudimo pakiranje do 1L?
Lep pozdrav!


Odgovor:

Lahko ponudite in ustrezno preračunajte.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:20
Spoštovani, ali lahko v sklopu čistil pod zap.št. 21 ponudimo tablete pakiranje 100/1? Hvala. Lp


Odgovor:

Lahko ponudite.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:21
Spoštovani.

Sklop čistil, zap.št. 17 - ali lahko ponudimo pakiranje 5L? Lp


Odgovor:

pakiranje je do 1 l.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:23
Spoštovani.
Ali lahko v sklopu čistil pod zap.št. 8 ponudimo pakiranje 5L? Ceno bomo ustrezno preračunali.
Lep pozdrav,


Odgovor:

Pakiranje je do 1 l.

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:24
Pozdravljeni,

sklop pripomočki: zap. št 5 - omelo pvc - ali je mišljeno ročno omelo ali metla pvc? Kakšna širina.


Odgovor:

Sobno omelo z ročajem, širina 30cm

Lep pozdrav!

Datum objave: 20.05.2019   14:28
Pozdravljeni,

ali lahko v sklopu pripomočki
- pod zaporedno številka 1 ponudimo pakiranje 45ml in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano enoto mere?
- pod zaporedno številka 4 ponudimo pakiranje 2L in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano enoto mere?
- pod zaporedno številka 10 ponudimo pakiranje 500ml in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano enoto mere?
- pod zaporedno številka 11 ponudimo pakiranje 500ml in ceno ustrezno preračunamo na zahtevano enoto mere?


Odgovor:

- Verjetno ste mislili pakiranje 450 ml, to lahko ponudite, 45 ml pa ne. ceno ustrezno preračunajte.
- Lahko ponudite in ustrezno preračunajte.
- Lahko ponudite in ustrezno preračunajte.
- Lahko ponudite in ustrezno preračunajte.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.05.2019   14:31
Spoštovani. Ali lahko v sklopu čistil pod zap. št. 9 ponudimo čistilo s pH vrednostjo 10,5 +/ 0,5? Hvala. Lepo pozdravljeni,

Odgovor:

pH mora biti 8 ali manj.

Lep pozdrav!