Dosje javnega naročila 002742/2019
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13A, 5290 Šempeter pri Gorici
Blago: Živila in material za prehrano
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 527.936,80 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN002742/2019-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2019
JN002742/2019-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.07.2019
JN002742/2019-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.09.2019
JN002742/2019-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2019
JN002742/2019-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 16.01.2020
JN002742/2019-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.04.2020
JN002742/2019-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.07.2020
JN002742/2019-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2020
Zahtevek za revizijo

    JN002742/2019-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2019/S 084-198973
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
SI
Šempeter pri Gorici
Slovenija
Skupina za javna naročila
sjn@bolnisnica-go.si
+386 53301580
+386 53301554

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-go.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.bolnisnica-go.si/jn

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=9064
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Živila in material za prehrano
Referenčna številka dokumenta: 220-1/2019
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava živil in materiala za prehrano po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1406, 1407, 1408, 1409.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03200000
15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000
15800000
15980000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: sedež naročnika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava živil in materiala za prehrano po specifikacijah predmeta JN kot se nahajajo v programu Go-Soft pod šiframi razpisa: 1406, 1407, 1408, 1409.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.06.2019   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.06.2019   12:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.05.2019   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica
Ulica padlih borcev 13A
5290
Šempeter pri Gorici
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.04.2019   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.05.2019   12:02
VPRAŠANJE
Kakšen seznam alergenov moramo predložiti?

ODGOVOR
Potencialni ponudnik posreduje seznam alergenov v vseh ponujenih artiklih.
Potencialni ponudnik predloži seznam v obliki lastnega obrazca/seznama iz katerega bodo razvidni alergeni v posameznem ponujenem artiklu.

Datum objave: 14.05.2019   12:03
VPRAŠANJE
Ali moramo menico za dobro izvedbo poslati že v tej fazi ali šele, če bomo izbrani kot vaš dobavitelj?

ODGOVOR
Ponudnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla predložil v primeru izbora oz. ob podpisu pogodbe.Datum objave: 15.05.2019   10:32
VPRAŠANJE
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD pri predmetnem referenčnem pogoju navesti:
- naročnika,
- klasifikacijsko skupino (iz točke 2. obrazca Navodila ponudnikom) na katero se referenca nanaša;
- datum začetka in konca dobav in
- število obrokov na dan za katere prehrano organizira naročnik.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)

1.b V okviru šifre JR 1409 lahko ponudnik pogoj izpolni tudi z zagotavljanjem kratke verige lokalno pridelane hrane in sicer navede ustanove katerim je vsaj šest (6) mesecev zagotavljal lokalno pridelano hrano zagotavljanje kratih verig.


Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD pri predmetnem referenčnem pogoju navesti:
- naročnika
- klasifikacijsko skupino (iz točke 2. obrazca Navodila ponudnikom) na katero se referenca nanaša;
- Šifro artikla
- Količino artikla
- datum začetka in konca dobav.

ste navedli v razpisni dokumentaciji. Glede prvega ne bi vedeli kaj napisati, saj ne vemo koliko obrokov na dan so npr. pripravili v osnovni šoli ali vrtcu. Glede slednje pa imamo izpisek količin artiklov v določenem obdobju. Ali lahko izpolnimo le slednje.

Lep pozdrav

ODGOVOR
pod točko 1a) Potencialni ponudnik navede v ESPD pri predmetnem referenčnem pogoju zahtevane kriterije (V okviru šifer JR 1356,1357,1358,1359: Gospodarski subjekt je od 01.01.2015 naprej uspešno dobavljal artikle iz vsake klasifikacijske skupine, na katere se prijavlja (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse artikle iz skupine), neprekinjeno vsaj šest (6) mesecev najmanj dvema ustanovama kot končnima kupcema za namene organiziranja prehrane za najmanj 1.500 obrokov na dan.)
Naročniku je podatek, da potencialni ponudnik oskrbuje/dobavlja živila organizatorjem prehrane za najmanj 1.500 obrokov na dan pomemben, zaradi potrditve, da je potencialni ponudnik sposoben zagotavljati nemotene redne dobave kakovostnih živil večjih količin.
Podatek o številu obrokov na dan potencialni ponudnik pridobi pri ustreznih službah v posamezni ustanovi (tajništva, računovodske službe, vodje kuhinj/prehrane,.).
pod točko 1b)
Potencialni ponudnik navede kot je zahtevano v navodilih.
Datum objave: 15.05.2019   10:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

če prav razumemo boste za vsak artikel posebej izbrali enega ponudnik.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji Navodila za izdelavo ponudbe točka 8 kot merilo izbire zapisal: najnižja cena posameznega artikla v EUR z DDV.Datum objave: 15.05.2019   10:36
VPRAŠANJE
Vezano na vaš odgovor:

ODGOVOR
Potencialni ponudnik posreduje seznam alergenov v vseh ponujenih artiklih.
Potencialni ponudnik predloži seznam v obliki lastnega obrazca/seznama iz katerega bodo razvidni alergeni v posameznem ponujenem artiklu.

Ali ne bi bilo bolj smotrno, da vam seznam alergenov posredujemo naknadno samo za artikel, za katere bomo izbrani kot vaš dobavitelj?
Če npr. ponudimo 100 artiklov in bomo glede na ceno na koncu izbrani samo za npr.15 artiklov, za nas to pomeni ogromen prihranek časa, če vam lahko pošljemo seznam alergenov samo za izbrane artikle.

Lepo prosimo, da razmislite o zgoraj napisanem. Ker v poplavi vseh razpisov nam taki seznami vzamejo resnično ogromno časa. Kolikor smo seznanjeni, tudi naša konkurenca nima kar v naprej pripravljenih takih seznamov in je potrebno to posebej pripraviti, kar pa je časovno zelo zamudno.

Hvala

ODGOVOR
Naročnik zahteva seznam alergenov ob oddaji ponudbe.
Seznam alergenov je eden izmed dokumentov ob preverjanju ustreznosti artikla pri izboru ustreznosti/vzorčenja ponujenih artiklov.
Datum objave: 16.05.2019   10:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vaš ODGOVOR
pod točko 1a) Potencialni ponudnik navede v ESPD pri predmetnem referenčnem pogoju zahtevane kriterije (V okviru šifer JR 1356,1357,1358,1359: Gospodarski subjekt je od 01.01.2015 naprej uspešno dobavljal artikle iz vsake klasifikacijske skupine, na katere se prijavlja (pri čemer ni nujno, da je dobavljal vse artikle iz skupine), neprekinjeno vsaj šest (6) mesecev najmanj dvema ustanovama kot končnima kupcema za namene organiziranja prehrane za najmanj 1.500 obrokov na dan.)
Naročniku je podatek, da potencialni ponudnik oskrbuje/dobavlja živila organizatorjem prehrane za najmanj 1.500 obrokov na dan pomemben, zaradi potrditve, da je potencialni ponudnik sposoben zagotavljati nemotene redne dobave kakovostnih živil večjih količin.
Podatek o številu obrokov na dan potencialni ponudnik pridobi pri ustreznih službah v posamezni ustanovi (tajništva, računovodske službe, vodje kuhinj/prehrane,.).
pod točko 1b)
Potencialni ponudnik navede kot je zahtevano v navodilih.

Nikjer v ESPD obrazcu ni moč navesti tega kar zahtevate ?

LP


ODGOVOR
Ponudnik na obrazcu ESPD v točki, ki se nanaša na reference ročno izpiše zahtevane podatke ter nato skeniran ESPD odda v sistemu e-JN.
Datum objave: 20.05.2019   08:03
VPRAŠANJE
Se res opravičujemo, ampak ne najdemo, na kaj se nanašajo vprašanja in odgovori na portalu vezani na ESPD.
Lepo prosimo za jasna navodila, da bomo vsi ponudniki lahko pravilno izpolnili ESPD.
Mogoče pa bi bilo še najboljše, da objavite popravek ESPD, v kolikor ste izpustili katerega izmed podatkov.
Glede na to, da se ESPD podpiše z elektronskim podpisom, ne vidimo pravega razloga, da bi morali stvari na obrazec dopisovati ročno.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je na spletni strani objavil popravek obrazca ESPD. Za neljubo napako se opravičujemo.Datum objave: 20.05.2019   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pozivamo vas, da nam navedete kje v ESPD obrazcu se nahaja točka o referenca (katera točka, odstavek, številka)?

ODGOVOR
Ponudnik vpiše podatke v Del IV: Pogoji za sodelovanje, C: Tehnična in strokovna sposobnost.
Naročnik je na spletni strani objavil popravek obrazca ESPD.Datum objave: 29.05.2019   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kot ponudnik pred nami vas tudi mi pozivamo k umiku zahteve po specifikaciji alergenov za vse ponujene izdelke.
Nekateri ponudniki bodo ponudili večje število artiklov in jim priprava tako obsežne dokumentacije vzame res veliko časa, kar je resnično neugodno v tem obdobju, ko je razpisov za živila zelo veliko (izbrani bodo pa za nekaj artiklov). Naročnik ima možnost, da naknadno zahteva specifikacije za najbolj ugodne artikle, prav tako lahko zahtevate vzorčenje.

V zadnjem času se zaradi takšnih in podobnih zahtev, ki so včasih res nečloveške, na razpis preprosto ne prijavimo. Zavedamo se, da je odločitev o sodelovanju popolnoma v naših rokah, vendar takšno dogajanje ni nikomur v korist, ne naročniku, ne ponudniku, še najmanj pa končnim uporabnikom, ki so v primeru javnih razpis otroci, starejši in bolniki.


Lep pozdrav.


ODGOVOR
Naročnik zahteva specifikacijo alergenov za vse ponujene artikle. Zahteva je vezana na uredbo - Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2011), ki je začela veljati s 13. decembrom 2014 .
Naročnik zahteva specifikacijo alergenov zato, da ob pregledu ustreznosti artikla/živila preveri to s posredovano dokumentacijo- specifikacijo alergenov ter artikel/živilo potrdi ali zavrne.
S tem se izogne vsesplošni zahtevi po posredovanju vzorcev za artikel/živilo.
Zahteva za predložitev specifikacije alergenov za vsak ponujen artikel je bila zahtevana že v prejšnjem javnem naročilu in ni predstavljala težav na strani potencialnih ponudnikov.
Datum objave: 30.05.2019   11:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na vprašanja.
# 241564 MASLO BREZ LAKOTZE 150g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
#241275 KAVA žitna INSTANT 750 g instant mešanica kavnih nadomestkov (cikorja,oves, ječmen), topna v vsaki tekočini, brez usedlin Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
#241423 KORIANDER V ZRNJU 30g v steklenici Ali lahko ponudimo 28g pakiranje?
#241599 MARGARINA 250g, pakirana v foliji iz hidroliziranih rast. maščob, rastlinskih olj najmanj 82 % celotne vsebine, dodatki vitamin A,D,E Ali lahko ponudimo marg. Z 80 % maščobe in brez dodanih vitaminov?
#241653 MAJARON 40g v vrečkici Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
#241655 BAZILIKA 190g v plastenki Ali lahko ponudimo 180g pakiranje?
#241657 ROŽMARIN LIST 350g v plastenki Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
#241658 ORIGANO 170g v plastenki Ali lahko ponudimo 135g pakiranje?
#241972 KUS - KUS 250G pšenični zdrob durum Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje?
#241973 KUS - KUS 250g POLNOZRNAT pšenični zdrob durm Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje?
#242527 KRUHOVE DROBTINE 500g Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
#242705 NAPOLITANKE , 1kg kakavove Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
#243698 BOROVNICE SUHE 1/1 Ali lahko ponudimo 40g pakianje?
#243714 FIŽOL vložen RJAVI 850g Ali lahko ponudimo 800g pakiranje?
#243729 GOBE ŠAMPINJONI V KISU 660g Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
#243752 KEKSI VAFLJI 500g Ali lahko ponudimo 130g pakiranje?
#243780 KOKOSOVA MOKA 200g Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje?
#243931 PRELIV ZA TORTE 10g kot npr. dr. Oetker ali enakovreden Ali lahko ponudimo 13g pakiranje?
#244350 ČOKOLADA JEDILNA 100g Ali lahko ponudimo 200g pakiranje?
#244483 RIŽ RJAVI 800g parboiled za glavne jedi, priloge in solate, se NE razkuha Ali lahko ponudimo 1000g pakiranje?
#244590 ZDROB PIRIN 250g Ali lahko ponudimo 500 g pakiranje?
#244619 ČAJ FILTER OTROŠKI (BEBE) 40g Plodovi janeža, plodovi komarčka, plodovi kumine, korenje. Brez glutena Ali lahko ponudimo 30g pakiranje?
#244783 GOBE SUHE 30g Ali lahko ponudimo 50g pakiranje?
#245208 TESTENINA - ŠKOLJKICE 250g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
#245570 MAJONEZA 650 g v kozarcu Ali vam lahko ponudimo 620g pakiranje?
#245692 TESTENINA RIŽEK 200 g Ali lahko ponudimo 250g pakiranje?
#245976 KREKER BREZ SOLI 250g Ali lahko ponudimo 310g pakiranje?
#246000 KAKAV INSTANT 500g najmanj 20% kakava Ali lahko ponudimo 400g pakiranje?
#248322 GRISINI 120g Ali lahko ponudimo 125g pakiranje?
#248518 MARMELADA MARELIČNA 870g Ali lahko ponudimo 840g pakiranje?
#249581 MLEKO TRAJNO 1/1 1,6% MM Ves mleko posneto ima 1,5% maščobe. Prosimo spremenite zahtevo.
#249711 KOMPOT ANANAS 3030g Ali lahko ponudimo 3,06kg pakiranje?
#249712 KOMPOT SADNA SOLATA 2600g Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
#249714 FIŽOL VLOŽEN 2600g Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
#249719 GOBE V SLANICI 3000g Ali lahko ponudimo 2,5kg pakiranje?
#249721 GRAH VLOŽEN 4000g Ali lahko ponudimo 4,1kg pakiranje?
#249724 PESA RDEČA VLOŽENA 4000g Ali lahko ponudimo 4,250kg pakiranje?
#249728 PESA VLOŽENA 650g Ali lahko ponudimo 680g pakiranje?
#249730 PARADIŽNIKOV KONCENTRAT - MEZGA 900g Ali lahko ponudimo 720g pakiranje?
#249731 PARADIŽNIK PELATI 3000g Ali lahko ponudimo 2490g pakiranje?
#249765 SMETANA ZA KAVO 10g Ali lahko ponudimo 7,5g pakiranje?
#249793 OMAKA TATARSKA 480g Ali lahko ponudimo 420g pakiranje?
#249795 AJVAR 650g Ali lahko ponudimo 670g pakiranje?
#249796 KUMARICE DELIKATESNE 530g Ali lahko ponudimo 510g pakiranje?
#249797 OLIVE ZELENE IZKOŠČIČENE 500g Ali lahko ponudimo 690g pakiranje?
Vse ponujene gramature bomo preračunali in podali ceno na vašo zahtevano enot.
Lep pozdrav,

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v Navodilih za izdelavo ponudbe (točka 2.7.1) zapisal:
"Naročnik NE DOPUŠČA odstopanja od zapisanih gramatur pri tistih artiklih, ki imajo navedeno enoto mere KOS.
Naročnik DOPUŠČA odstopanja v gramaturi za +/- 10% pri tistih artiklih, ki imajo navedeno enoto mere kilogram (kg) ali liter (L)."

Pri artiklih 249581, 245976 in 244619 naročnik spreminja opise artiklov, ki po novem pravilno glasijo:
249581 MLEKO TRAJNO 1/1 1,5 %MM.
245976 KREKER BREZ SOLI pakiranje min. 250g do maks. 310g
244619 ČAJ FILTER OTROŠKI (BEBE) minimalno 30g do maksimalno 40g pakiranje Plodovi janeža, plodovi komarčka, plodovi kumine, korenje. Brez glutena

Pri art. 243698 BOROVNICE SUHE 1/1 NAROČNIK NE SPREMINJA opisa artikla.

Cena mora biti podana na razpisano enoto mere (Em), kar pomeni, da ni dopustno preračunavanje ponudbenih cen.